MIECZ PRAWDY

FILARY ŚWIATŁA

Obecnie obserwujemy na świecie ludzi i ludzi...
jedni mają złote serca i światłe rozumy
są prawdziwą Świątynią Boga
i wspaniałymi klejnotami tej Ziemi...

drudzy mają serca, które przekroczyły granice obłędu
zadają innym ludziom okrutny ból podobnie jak Matce Ziemi...
i co pierwsi zbudują filary światła
to ci drudzy bez żadnych skrupułów wdeptują je w błoto
niszczą wszystkie Boskie wartości.

Tak się rodzi nowa era
wynurza się z cierpienia, boleści, łez i krwi
prawdziwych Boskich Dzieci...
i jeszcze nie jedno okrucieństwo ujrzymy na tej Ziemi
bo demon spycha nas na krawędź przepaści
i pragnie nas dzieci Boże do niej strącić...
ale nie da rady bo z każdej naszej kropli krwi i łzy
narodzą się nowe dzieci Boże, i będzie nas multum...
i będą to tłumy nie do pokonania
bo nasza Ziemia przesiąkła naszą krwią i naszymi łzami...
i to one pokonają te hordy demonów.

I tak to się dzieje, kiedy dzieci Boże niosą na świat
swoją wiedzę, światło, mądrość, oświecają tysiące dusz...
i nawet kiedy ich niszczy szatan
odrodzą się na nowo... z jednej duszy w niezliczonej potędze...

i właśnie te światłe dusze wyruszą jeszcze na wielki spacer
po krawędzi przepaści aby własnym blaskiem
który będzie jak potężny pocisk światła ocalał tych
którzy nie są jeszcze gotowi do dalszej drogi...

to ci będą potężnymi filarami światła
oświetlając sobą czarne czeluście
i urzeczywistniając Boski Plan
- wyrywanie Jego dzieci z głębokiego snu
przebudzenie ich i uratowanie od śmierci.

W mistyce znane jest przebudzenie Najświętszego Serca
które oświetla już potężne pola
i tworzy ze swojego światła złote odzienia
dla tych którzy w nie już wchodzą...
a to odzienie posiada już Boskie Pieczęci
które otwierają dla nich Świętą Wiedzę i Boski Świat...
właśnie teraz odbywa się zrywanie naszych pieczęci.

Wchodzimy w piąte słońce
jesteśmy krok przed potężnie oświetloną wielowymiarową Boską Bramą...
i kto ma już wybudowane swoje Merkaba przefrunie przez nią łatwo i bez bólu
a to będzie wielki skok w naszej ludzkiej świadomości
i weźmie go w ramiona Boska Miłość... i stanie się wolny.

To nie mit tylko rzeczywistość...
jesteś już kwitnącym kwiatem z Boskich wysp szczęśliwości
prawdziwą czystą istotą o sercu przepełnionym miłością.
Jesteś krystalicznym filarem światła
i lśnisz jak diamentowa gwiazda na płaszczu Pana Boga.

Namaste

Vancouver
27 Sep. 2015

WIESŁAWA