MIECZ PRAWDY

DZIEŃ TRZECH KRÓLI I MODLITWA POKOJU

W chrześcijańskiej tradycji 6 stycznia obchodzony jest jako dzień "Trzech Króli". W innych tradycjach i kulturach występuje pod innymi nazwami.

Wiliam Szekspir nawet napisał "Wieczór trzech Króli", sztukę, która posłużyła na ten dzień jako koniec celebrowania Bożego Narodzenia.

Co ciekawe "Trzech Króli" definiuje się jako zrozumienie <<<czegoś znacznie istotniejszego>>>, prawdziwą rzeczywistość w kierunku Jedności, naszą prawdziwą naturę.

Obecnie żyjemy w dość specyficznym czasie. Wyższe kosmiczne wibracje przyśpieszają nasze neuro-biologiczne zmiany w mózgu i w naszych komórkach. Wyższa świadomość tnie nasze psychiczne złudzenia abyśmy mogli doświadczyć Prawdy i ostatecznie znaleźć spokój, ciszę i Jedność, której tak mocno szukamy.

6 stycznia jest również szczytem energetycznym, który otwiera bramy do wyższego potencjału ludzkiego. Zasiądźmy w tym dniu w Błogosławieństwie Jedności zasilani w to dodatkowe źródło energii i pozwólmy przebudzić się na nowe nadciągające na Ziemię możliwości

Wzrastamy na tej Ziemi w kwitnące drzewo mądrości, strumień nowej energii umacnia naszą wiarę. Harmonia dzisiejszych sfer pomoże ofiarować piękno i doskonałość.

Nasza przyszłość - czas największego daru, którym jest pokój na świecie. Dzisiaj, teraz możesz i ty zapalić własną świecę aby ofiarować miłość i pokój naszej Matce Ziemi i wszystkim jej mieszkańcom.

Nie szukaj zachwytu dla siebie, wprzódy oczyść swoje otoczenie. Jeśli chcesz uzdrowić wszystkich w zaciszu własnego domu wznieś dzisiaj modlitwę o pokój na Ziemi. (Deeksha 6 stycznia 2010 - LINK!)

Uroczystość "Trzech Króli" jest najstarszym świętem, które zaczęło się w kościołach na bliskim wschodzie w dużej mierze za zasługą ewangelisty Jana, który głosił chwałę Jezusa Chrystusa.

"A słowo ciałem się stało
i zamieszkało wśród nas,
i ujrzeliśmy Chwałę Jego,
Chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca,
pełne łaski i prawdy."

(J. 1:14)

Trzech Króli - uroczystość Objawienia. Jako światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, przyszło na świat jako Dzieciątko Jezus. I nie tylko możemy zobaczyć Jego Chwałę, ale także możemy brać w niej udział:

" I z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli,
i to łaskę za łaskę."
(
J.1:16)

Naszą praktyką duchową powinna stać się codzienna modlitwa o pokój na świecie. Codzienna modlitwa powinna mieć charakter błagalny. Byłoby dobrze w każdym domu zapalić codziennie świecę na intencję pokoju na świecie.

Codziennie, chociaż na chwilę usiądźmy w ciszy, złóżmy ręce do modlitwy:

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia,
prawe zamiary i cnotliwe czyny,
użycz swoim sługom pokoju,
jakiego świat dać nie może;
niech serca nasze będą poddane Twojej woli,
a czasy, w których żyjemy,
niech za łaską Twoją będą spokojne
i wolne od grozy nieprzyjaciół.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi"

(Mt 5, 9).


"Pragnę wznieść serce i głos w modlitwie o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. Prawdziwy pokój jest darem Bożym. Abyśmy mogli otworzyć się na ten dar, potrzebne jest nawrócenie serca oraz sumienie posłuszne Jego Prawu."
(Jan Paweł II)


MODLITWA O POKÓJWszechmogący i Miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego,
Stworzycielu i Władco Wszechświata,
Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy,
którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane,
w Twojej woli nasz pokój.
Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy,
która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata,
w którym zapomniano o Tobie,
w którym nie wzywa się Twojego imienia,
w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.
Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.
Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi,
że zapanuje nad nami.
Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa,
nie dla wojny i zniszczenia.
Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra,
nie dla zguby dzieci naszych dzieci.
Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności,
które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie.
Są one zarazem udręką i błogosławieństwem:
gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia,
nie musielibyśmy cierpieć.
Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności.
Naucz nas jak czekać i jak ufać.
Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich,
którzy pracują na rzecz pokoju.

(Tomasz Merton)


6 Jan. 2010

WIESŁAWA