MIECZ PRAWDY

DUCHOWE MAŁŻEŃSTWO

Nasze ludzkie umysły są straumatyzowane, a to wszystko stało się za przyczyną konfliktu antychrysta... i w naszym polu energetycznym większa część Energii Kundalini została uśpiona i zniekształcona. W związku z tym na Ziemi człowiek nie ma swojego naturalnego „przycisku”, który może w nim odpalić, kiedy jest na to odpowiedni czas i Energia Kundalini działa dalej według swoich kodów i kiedy idzie wszystko prawidłowo, wszystko zaistnieje według Boskiego Porządku, nie trzeba naciskać na Energie Kundalini, bo możemy tylko zniszczyć ten mechanizm, co oczywiście już przerabiamy... i stąd te ciężary, jakie nas dotykają. Kiedy ten przycisk jest zablokowany, nie jest możliwe automatyczne duchowe wzniesienie, które równocześnie jest rozszerzającą się świadomością, i nie jest możliwe, aby zeszły z wyższych poziomów nasze wyższe duchowe energie (Wyższe Ja), do naszego fizycznego ciała.

Ten proces może się odbyć tylko poprzez Energię Kundalini, która jest ulokowana u podstawy kręgosłupa i kiedy zostaje uwolniona przenosi się do góry, do czakry korony. To wzniesienie zmienia częstotliwość wibracji naszego ciała, co może nastąpić tylko za pomocą przebudzonej Energii Kundalini. Ten nowy stan przenosi naszą świadomość z jednej rzeczywistości do drugiej. Ponieważ rzeczywistość jest wymiarem, toteż mówimy o zmianie wymiarowej. Kiedy przechodzimy zmiany świadomości, musimy dostosować nasz sposób myślenia i bycia w zgodzie z celami naszej duszy i prawdziwej Boskiej Natury. Jeśli nasze pola świadomości są sztywne i nie pozwalają się przesunąć, wiadomo, nasza świadomość jest niczym beton i trudno tu mówić o jakimś wzniesieniu... toteż trudno się dziwić, że tego typu ludzie nie będą chcieli otworzyć swoich umysłów, co będzie ich trzymać w starej rzeczywistości. Oczywiście ten proces ktoś nam pomógł zakłócić... i zostało zniekształcone nasze ciało świetliste, w tym bio-zegar, który odwraca nasze rytmy życia. Nasze kody świetliste są uśpione i idziemy tylko jakiś krótki odcinek do przodu i ponownie wracamy na starą pozycję. Nie jesteśmy w stanie wejść na wyższą duchową drabinę.

Energia Kundalini to energetyczny prąd siły życiowej, która tworzy się w pierwszych 9 wymiarach. Kiedy idziemy naprzód stopniowo te spirale się łączą i poszerzają świadomość, automatycznie zmieniając naszą neurobiologię, sam człowiek nie jest w stanie tego procesu kontrolować. Nasze wyższe pola energetyczne kierowane są za pomocą świetlistych i dźwiękowych kodów, wszystko to są geometryczne i matematyczne programy świetlne i dźwiękowe, odpowiednie barwy światła i oktawy dźwięku... kod światła ma określony wymiar czasu i przestrzeni, a ktoś, kto nam pomaga w tym procesie (Wyższe Ja) kieruje w naszym kierunku fale dźwiękowe do wymiaru nad nami. To dźwięki tworzą odpowiednią geometryczną formę, która staje się wzorem widocznym w świetle. Kto naprawdę przechodzi ten proces, wie, że w jego ciele nieustannie pojawiają się różne dźwięki na różnym poziomie... tam nieustannie gra wielka orkiestra... takie dźwięki powodują wyzwolenie światła o różnych barwach, w zależności od tonu, jaki w nas gra... czy to będzie solo, czy cały zespół. Taką częstotliwość wibracji w nas stworzy... i od każdego zależy indywidualnie co się w nim stworzy, jaka to będzie osobista melodia i taniec świateł. Czasami pojawia się cała symfonia kolorów i dźwięku, to taka wewnętrzna dyskoteka, która zadziwia, a nawet zatrważa, bo nigdy nie wiemy, w jakiej formie się pojawi i kiedy... tu nie ma tego samego szablonu.

Tylko wzajemne oddziaływanie światła i dźwięku tworzą pola i formy energii, zasadę męską i żeńską, które już się ze sobą splatają i już działają razem w tworzeniu nowych energetycznych struktur wielowymiarowych. To już jest duchowe małżeństwo. Bez tego połączenia nie zadziała nasze wielowymiarowe ciało... to są już energie, które mogą funkcjonować na wszystkich poziomach, fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym, które całkowicie są zrównoważone.

Dopiero to połączenie – duchowe małżeństwo, kiedy już poznamy swojego oblubieńca i swoją oblubienicę, któż to taki? ... który zmieni nasze energie i ukaże utrójcowioną formę, to jest już wyższa komunikacja, bezpośrednie połączenie z Bogiem i Chrystusem, inaczej nie skutkuje duchowe małżeństwo, czyli Hieros Gamos... czyli zmartwychwstanie Krist-Sofia, unia między człowiekiem i Bogiem i boskością Hieros Gamos, to pełne zmartwychwstanie ciała do wiecznego Światła Chrystusowego, Kosmiczna Świadomość Chrystusa. Równowaga energetyczna do tego stanu powraca w punkcie zerowym, tzw. punkcie śmierci i zmartwychwstania, ten człowiek funkcjonuje już na innych polach. Hieros Gamos to nowa kosmiczna częstotliwość promieni akwamarynowych i szmaragdowych Łuków Ojca i Matki oraz przebudzonego już DNA. Te kolory częstotliwości to już świadomość zjednoczonych form krystalicznych. To już inna mentalność seksualna i inna forma, do tej pory nieznana człowiekowi.

Hieros Gamos jest boskim sakramentem, reprezentuje Święte Małżeństwo na poziomie indywidualnym, na poziomie relacji z Kosmicznym Duchem Świętym, to część duchowego wzniesienia. To wzór Fali Trójcy – manifestacja Duchowego Małżeństwa wznosi Świętą Duchową Unię między prętem i laską naszego pola Merkaba.

Mamy 3 zasady Świętego Małżeństwa:
1. Budowanie skrzydeł
2. Budowanie kryształowego Serca
3. Hydroplazmatyczne płynne światło, zasady zmartwychwstania i ucieleśnionego Chrystusa.

Merkaba nie kręci się prawidłowo albo w ogóle, kiedy są uszkodzone jej struny subharmoniczne... będą działać odwrotnie i wymagać naprawy ciała świetlistego, które jest uszkodzone i nie ukształtuje się na wyższym poziomie. Stąd Kundalini, aby zbudować struny subharmoniczne na każdym z wymiarów: 3, 6, 9, aby utworzyć ich utrójcowioną formę. W ten sposób dochodzi do korekty uszkodzonego ciała, zamanifestuje się pręt świadomości w ciele świetlistym, niczym niebieski miecz Archanioła Michała, który wszystko zjednoczy. Kiedy 3 harmoniczne triady są harmonizowane na poziomach ciała, triady w warstwach: 3, 6, 9, wszystkie muszą działać poprawnie, aby zaistnieć w polu 12 i być aktywowane jako pręt męski i muszą być połączone z żeńską energią. Każde ciało triady ukaże się w innym zestawie kolorów, w zależności, na jakim poziomie zostanie utrójcowione (3, 6, 9).

Bez odzyskania pręta słonecznego nie zakotwiczymy bio-zegara w ludzkim ciele świetlistym i nie odwrócimy prądów spiralnych, a to ustawia nasz zegar na biologię śmierci. Tylko po prawidłowym rozwinięciu naszych skrzydeł 3-6-9 łączymy się z Wyższymi Polami, ważne jest połączenie z Kryształowym Sercem Ziemi. Obecnie my dzieci światła jesteśmy w trakcie zmian i przeróbek w naszym kosmicznym zegarze. Aby znaleźć się na ścieżce wzniesienia, musimy wejść na schody do Nieba, ta ścieżka poprowadzi nas do Kosmicznego Szmaragdowego Serca Planetarnego Boskiego Stworzenia. Schody te są niesamowicie złożone, posiadają multum różnych połączeń i zawierają Potrójne Płomienie Boskiego Źródła wielu innych równoległych światów... i tak naprawdę trudno sobie wyobrazić powrót do naszej Kosmicznej Matki/Ojca... i nie sposób uświadomić sobie to niewiarygodne wydarzenie Wniebowstąpienia!? To wielka zagadka.

To są 3 różne etapy rozwoju ciała świetlistego, za każdym razem uzyskujemy inne Merkaba, za każdym razem zmieni nasze relacje, w tym płciowe... to są już inne etapy świadomości, której ludzkość jeszcze nie rozumie, nie osiągnęli jeszcze tego poziomu, nie przeszli jeszcze procesu wznoszenia i budowy ciała świetlistego na wyższym poziomie. To jest już inna oś czasu... a przed człowiekiem jeszcze wiele szczebli tej drabiny duchowej... i na każdym będą niespodzianki.

Vancouver
30 Apr. 2022

WIESŁAWA