MIECZ PRAWDY

DOJRZAŁE MIŁOSIERDZIE

to duchowy dar,
prezent od Boga...
czyli Bóg zaczyna kształtować w człowieku
swoje słowa i czyny...

słowa i czyny, które są godne Boga
a nie ludzi kontrolujących urzędy i kościoły...
nie tych, którzy zamiast Bogu służą panom tego świata
i ważniejsze są dla nich ich prawa...

i nie ma tu nic do rzeczy: religia, kultura, rasa, kolor skóry...
miłosierdzie to wspólne cechy całego rodu ludzkiego...
nawet w grupie zwyrodnialców znajdziesz miłosiernego...

osoby posiadające tą łaskę wyczuwają cierpienie drugiego człowieka
i potrafią zareagować na niego z miłością i zrozumieniem...

i to nie religia uczy miłosierdzia,
tylko jest to dar płynący prosto z serca
już bardzo dojrzałego człowieka...
z mocno wyrobionym poczuciem moralności...

miłosierni bez względu na religię, kulturę, temperament
pomagają osobom chorym, niepełnosprawnym, starym
i wszystkim rannym na duchu...
nie eliminują ich ze społeczeństwa,
nie okazują obojętności...
bo mają świadomość własnych słabości...

miłosierdzie to nie chwilowy wyrzut emocji i współczucia
a często tylko litości...
to nieustanny proces w sercu człowieka...
to wyższa świadomość ducha,
która jest tak samo silna jak potrzeba jedzenia i picia...

miłosierdzie to nie praca ratownika...
kończy godziny pracy, idzie do domu
i nie musi ratować...
a w dodatku dostaje sutą zapłatę...

niedojrzałe miłosierdzie jest szorstkie,
bardziej potępia niż pomaga,
biczuje i ocenia słabszych
czyniąc z nich często większych grzeszników niż ci są...

łatwo jest potępiać słabszego człowieka,
łatwo się tarzać w jego przeszłości,
rozpamiętywać przeszłe błędy,
karmić go gorzką żółcią...
to ci miłosierni oprawcy winni są wielu nieszczęść świata,
to oni doprowadzają do gniewu i rozpaczy
tych napiętnowanych przez siebie...

i mamy konfrontacje - ogniem i mieczem
... i mamy nowych wrogów...
i w ten sposób "miłosierni" wpadają we własne pułapki,
które są wynikiem ich własnej awarii...

dopóki nie znajdziesz Boga w sercu drugiego człowieka
nie ma w tobie miłosierdzia...
i wiedzą o tym dojrzałe dusze
i to właśnie one potrafią wybaczyć wszystko...

Namaste

Vancouver
15 June 2016

WIESŁAWA