MIECZ PRAWDY

DHARMA I ADHARMA

Każdy chce być szczęśliwy, nikt nie chce cierpieć, ale bardzo niewielu ludzi rozumie prawdziwe przyczyny szczęścia i cierpienia. Człowiek ma tendencję, aby szukać szczęścia poza sobą, wielu myśli: dom, samochód, dobra, praca, partner, przyjaciele, a przede wszystkim dużo pieniędzy to naprawdę wielkie szczęście. Toteż spędzają cały swój czas na dostosowanie się do świata zewnętrznego, a ten też robi wszystko, aby sprostać naszym życzeniom. Całe życie staramy się otaczać ludźmi i rzeczami, które sprawiają, że czujemy się wygodnie i bezpiecznie ... a jednak jesteśmy daleko od bycia szczęśliwymi. Pieniądze też są nam potrzebne aby zaspokoić własne potrzeby życia, a ile z nich wynika nieszczęść?

Nadszedł czas, aby szukać szczęścia z innego źródła. Szczęście to stan umysłu, więc szukajmy go tam, gdzie ono jest, a nie w warunkach zewnętrznych. Jeśli nasz umysł jest spokojny i czysty będziemy szczęśliwi, niezależni od naszych okoliczności zewnętrznych, a jeśli miotają się w nim nieczyste myśli nigdy nie będziemy szczęśliwi i nieważne jak będziemy starali się zaspokoić nasze zewnętrzne warunki. Możemy zmienić nasz dom, partnera i mieć dużo pieniędzy, ale ciągle będziemy niezadowoleni. Umysł nigdy nie odnajdzie szczęścia.

Prawo do szczęścia daje Dharma, jest również Prawem moralnym świata, którego przestrzeganie umożliwia ludziom bycie zadowolonymi i szczęśliwymi, ratują się przed degeneracją i cierpieniem. Ale Dharma jest Prawem moralnym połączonym z dyscypliną jako jeden przewodnik życia. Dharma jest fundamentem prawdziwego życia. Oznacza to, że to, co posiadają ludzie przestrzegający Dharmę, to rzeczy tego świata, bez których nie można istnieć, nie gromadzą czegoś co im przeszkadza w ich drodze.

Dharma to etyka nie tylko religijna zawarta w hinduskich starożytnych pismach Tulsidas. Korzeniem Dharmy jest współczucie .... obecny nasz świat nie jest spostrzegany jako Dharma tylko jako Adharma, znaczy to, że postępowanie wielu ludzi nie jest zgodne z moralnym prawem. Jest kontynuacją niepowodzeń, zła, rozpusty, przewrotności, wszystko na odwrót do Boskich Praw Natury.

Już dzisiaj nie trzeba zbyt długo wyjaśniać: co to jest karma? Odnosi się do działań podejmowanych przez ciało i umysł. W celu osiągnięcia dobrej karmy ważne jest, aby żyć zgodnie z Dharmą. Wiąże się to z tym, co jest dobre dla jednostki, rodziny, środowiska, a także dla całego wszechświata. Dharma jest to kosmiczna norma i jeśli jest sprzeczna z Prawem może to doprowadzić do złej karmy. Dlatego jedną ze ścieżek Dharmy w przyszłym życiu jest wymóg doprowadzenia do końca wszystkich wyników karmy.

Co czyni Dharma w naszym życiu?

Wszystko co pozwala człowiekowi dojść do Boga. Wszystko co utrudnia dotarcie człowieka do Boga jest Adharmą. Na ścieżce Dharmy znajdujemy cztery aspekty: surowość, czystość, współczucie, prawdomówność. Adharma ma trzy wady: duma, zatrucia i niewłaściwe kontakty. Dharma posiada pewne umiejętności, moce i siłę duchową. Siła Dharmy leży także w unikalnym połączeniu duchowego blasku i waleczności o sprawiedliwość.

Regulamin Dharmy

Został napisany przez starożytnego mędrca Manusmriti. Manu określa dziesięć podstawowych zasad przestrzegania Dharmy: cierpliwość, przebaczenie, pobożność, samokontrola, uczciwość, świętość, kontrola zmysłów, wiedza i nauka, prawdziwość, opanowanie gniewu. Są to mocne zasady, dlatego prawami Dharmy rządzą się tylko jednostki, a nie całe społeczeństwo.

Cel Dharmy

Osiągnięcie zjednoczenia duszy z największą rzeczywistością poprzez kodeks postępowania, który zabezpieczenia zarówno światowe radości i najwyższe szczęście.

Ziemskie radości, ale praktykowane według Boskich Praw prowadzą do najwyższego szczęścia, podobnie jest z najwyższymi rozkoszami, które mogą być idealne i wieczne tu i teraz na Ziemi, np. dobre małżeństwo, doświadczenie pokoju, prawdziwej dyscypliny życia.

Dharma to przejaw rzeczywistości, poczucie tego co płynie z serca, a to odnosi się do pustki, a nie dbanie o własne szczęście, ponieważ wszystkie ziemskie warunki szybko przemijają, tak jak nasze myśli.

Prawdziwe bogactwo człowieka,
to co przynosi prawdziwe szczęście
nie może być skradzione przez złodziei,
nie może być zabrane przez królów,
nie może być podzielone między braci,
nie powoduje obciążenia na ramionach
i zawsze rośnie ... choćby bogactwo wiedzy
i jest najbardziej komfortowym bogactwem wszystkiego.

18 Feb. 2011

WIESŁAWA