MIECZ PRAWDY

DHARMA

Chcesz być wspaniały i niezniszczalny,
nadajesz sobie siły odpowiednim pożywieniem...
nadajesz sobie piękno odpowiednią szatą, biżuterią...
zapalasz swoją lampę przywracając sobie wzrok...

słuchasz ducha mądrości,
który mieszka w tobie
poprzez przebudzony słuch...
ale musisz jeszcze tą mądrość zrozumieć...
a zrozumiesz, kiedy wkroczysz we własną głębię...
oswoisz swoje serce...
niespokojne przynosi cierpienie
i ciężko ci wygrać jakąkolwiek bitwę...

na właściwą drogę wkroczysz dzięki cierpliwości i współczuciu...
pomagać innym to dharma...
a dharma to otwarte drzwi do nieśmiertelności
ale ty masz do nich klucz...

dharma nie pozwala nikogo narażać,
zemścić się, fałszywie oskarżać...
ale i dharma zwraca uwagę na każdy błąd,
nawet w małych sprawach.

Dharma to nasze dobre uprawy,
twoja praca z całego serca...
dharma to utrzymanie swojego zdrowia i czystości umysłu,
dharma to twój uzdrowiony umysł,
który otworzy dla ciebie  twój nowy piękny świat.

Dharma to twoje zbawienie...
i największy twój zysk...
niezniszczalny...
najcenniejszy skarb
zgromadzony w najbezpieczniejszej skarbnicy...
zabezpieczony przed najsprytniejszym złodziejem...
wszystko pójdzie na świecie w ruinę
ale twój skarb... NIGDY...
ani ogień, ani wilgoć, ani wiatr
nie zniszczy twoich dobrych uczynków.

Namaste

Vancouver
6 March 2016

WIESŁAWA