MIECZ PRAWDY

CZŁOWIEK XXI WIEKU

Człowiek jest częścią całości, częścią ograniczoną w czasie i przestrzeni, doświadcza myśli, uczuć i pędzi na swojej fali w oświecenie.

Wszystkie ludzkie wydarzenia i incydenty są ściśle związana z losami innych. Wiele ludzkich zwykłych działań, zarówno pozytywne, jak i negatywne nie wydarzą się bez udziału drugich ludzi. Zależność między ludźmi jest podstawowym prawem natury... i nie tylko wyższa forma życia ale również najmniejsze owady są istotami społecznymi, które nie potrzebują jakiegokolwiek prawa czy religii a nawet wykształcenia lecz potrafią nawiązać wzajemną współpracę opartą na wrodzonych wzajemnych powiązaniach.

Wszystkie zjawiska, które nas otaczają, ziemia, lasy, kwiaty, wody, chmury, pojawiają się w zależności od subtelnych wzorów energii. Bez prawidłowej inteligencji rozpuszczają się i rozpadają... tak też jest z ludźmi, nasze złe relacje prowadzą do problemów: gniewu, oddzielenia od siebie, od świata zewnętrznego... chcemy prawidłowo funkcjonować, musimy uświadomić sobie, że jesteśmy Całością... nie może lutnia zagrać dobrej muzyki na jednej strunie, nie może człowiek być szczęśliwy tylko z własnym ego.

Można zmienić świat, jeśli zaczniemy od własnego umysłu, wtedy i myśl pojawi się z wielką siłą, będziemy mieć wielką wolę poszukiwania dobra dla wszystkich czujących istot. Życie z naturą dodaje nam otuchy, pewności, odwagi, zdajemy sobie sprawę, że nasz potencjał jest większy. Zaangażowanie i odwaga wymaga silnego poczucia jaźni. Każda osoba ma różne poczucie siebie, które jest zakorzenione w wierze, lecz należy uważać, może to być fałszywe.

Osoba, która nie chce szukać rzeczywistości, znaczy, nie chce szukać wyzwolenia, tak się dzieje w XXI wieku... ludzie żyją wbrew naturze, wbrew rzeczywistości, budujemy sztuczne życie i coraz bardziej zanieczyszczamy siebie.

Współczesne życie jest produktem inteligentnego umysłu, nie rozumiemy rzeczywistości, ponieważ intelekt trzyma nas od niej z daleka. Nawet nie akceptujemy tego: kim jesteśmy?

Lekceważymy sami siebie i tworzymy skomplikowane powiązania a te w żaden sposób nas nie budują, w dodatku robimy wszystko aby być zerem: alkohol, narkotyki, seks, które przysparzają tylko problemów i depresji. Dawniej człowiek był żywy, teraz staje się martwy. Nasze życie coraz częściej staje się katastrofą i nie zaprzeczaj... bądź ze sobą szczery!

Czas najwyższy, zajmij się sobą, czas wyprostować przesadzone poczucie siebie, więcej kochać, dbać o innych, przestać lekceważyć ludzi, nie grać na własnym umyśle skomplikowanym doborem słów niezrozumiałych dla świata. Komunikacja powinna opierać się na słowach, które mogą wyrazić ostateczne prawdy.

Zacznij postrzegać świat zupełnie inaczej, połącz mądrość i współczucie... musisz wiedzieć że krzywdzenie bliźniego jest samookaleczeniem... nie trudno zauważyć, że ten nasz XXI wiek ma coraz więcej ludzi a człowieka coraz mniej... i jakże ty człowieku chcesz dotrzeć do oświecenia?

Vancouver
13 March 2013

WIESŁAWA