MIECZ PRAWDY

CHRZEŚCIJANIE SŁYSZĄ DIABŁA,
ALE NIE JEZUSA - DLACZEGO?
(NAPISY PL) (VIDEO)

Chrześcijanie słyszą diabła, ale nie Jezusa - Dlaczego?