MIECZ PRAWDY

BOSKIE DARY
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Trudności i problemy występują w wielu kategoriach, takich jak choroba, ubóstwo, nieszczęście. Po wyczerpaniu wszystkich środków zewnętrznych, w celu złagodzenia naszych problemów, kiedy wydaje się, że już nic nie pomoże, ponieważ te ciągle dają o sobie znać, zadajemy sobie pytanie, dlaczego nas dotykają?

Po krótszych i dłuższych rozmyślaniach skłaniamy się do innych rozwiązań, np. modlitw, szukamy wsparcia u Boga, i to już jest właściwa droga, chociaż nie można się spodziewać by nasze trudności były natychmiast rozwiązane ... wszystko wymaga swojego czasu. Nasze problemy często wywołane są przez „aniołów ciemności”, które krążą wokół nas w dodatku w przebraniu aniołów światłości.

Bóg nas zawsze błogosławi, prowadzi do rozwiązania naszych trudności. Bóg jest zawsze przy nas, tylko my Go nie widzimy. Jeszcze gorzej jest z ludźmi, którzy mają wyłączony umysł i brak im zrozumienia Boskich Praw. Różne są łaski i Dary Boga, różne są Boże usługi dla ludzi.

Bóg wprowadza w człowieka przez Ducha Świętego mądrość, dar wiary, czynienia cudów, prorokowania, rozeznania duchów, łaski uzdrawiania, daje wszystkie jednemu człowiekowi lub każdemu z osobna po jednym darze. Wszystkie Boże dary są cenne, nie ma lepszych czy gorszych, wszystkie są potrzebne w życiu dla posługi innym ludziom. Lecz nie mylmy darów z talentami.

Dary Boże to wielki datek, który wstępuje w człowieka z góry od Światła i jest doskonałym darem. Nie ma w nim nawet chwilowego zaćmienia.

Czy Bóg daje swoje dary wszystkim ludziom?

Daje je osobom, które noszą w sercu miłość, miłosierdzie, pokój, uprzejmość, dobroć, uczciwość, wierność, łagodność, opanowanie, cierpliwość. Bóg wie, że tylko u tych ludzi Jego dary nie będą zmarnowane i przyniosą mnóstwo dobrych owoców, otworzą nową miłość, radość, pokój.

Rozeznanie darów należy do człowieka a jego dary zawsze będą potwierdzone przez innych, sprawiedliwych ludzi, którym służą. Uczciwe osoby dzielą się swoimi darami jak kromką chleba, czują powołanie aby pomagać innym zupełnie bezinteresownie... ludziom, którzy mają kłopoty i nie przychodzi im łatwo ich rozwiązanie.

Człowiek pełen miłości, miłosierdzia, sam szuka potrzebujących, wychodzi im naprzeciw, modli się za nich, jest gotowy aby wyjść na spotkanie nawet niemożliwym rzeczom, ponieważ ma zaufanie do Boga.

To tym osobom Bóg daje mądrość, łatwość w komunikowaniu się z innymi osobami nawet z innej kultury czy religii. W życiu takiej osoby to Bóg wytycza drogi i prowadzi po nich.

Bóg daje wszystkim ludziom możliwość grania na instrumentach Bożych, zachęca ludzi do służby dla innych i zasila swoją energią w każdej krytycznej sytuacji. Osoby rzeczywiście oddane Bogu mają talent do wykrywania kłamstw, oddzielenia ziarna od plew, czują radość, że mogą pomóc innym w ich trudnych sytuacjach ... i nie robią tego dla osobistego zysku.

Osoby, które rzeczywiście poszukują prawdy zawsze ją znajdą, a człowiek, który naprawdę wierzy idzie z Bogiem ... a z Bogiem wszystko jest możliwe, wcześniej czy później spełniają się wszystkie prośby.

Człowiek idący w jednej parze z Bogiem otwiera swój dom dla wszystkich w potrzebie, nie ważny jest dla niego język, w którym potrzebujący prosi o pomoc, kolor skóry, pozycja w świecie, nawet zaprasza w swoje progi osoby, które niekoniecznie czynią dobrze, to on powinien wyjaśnić innym co jest złe a co dobre., co słuszne ... należy powiedzieć otwarcie z czym się nie zgadzamy, lecz nie wolno nam na siłę zmuszać kogoś do zmiany swojego stanowiska. Każdy ma wolną wolę.

Człowiek powinien mieć własny wybór i dobrowolnie wybrać swoją drogę, dopóki nikogo nie krzywdzi swoim zachowaniem nie wolno stosować nad nim kontroli.

Dar prowadzenia innych polega na potężnej duchowej mądrości i współczuciu, nosi w sobie komunikację, wiedzę, rozeznanie, nauczanie i przywództwo, nie na zasadzie: musisz przyjąć wszystko co ja mówię, czynię, ale na zasadzie sprawiedliwości.

W żadnym przypadku nie wolno nikomu narzucać własnych programów życia, każdy ma prawo gotować w swojej kuchni własne potrawy. Bóg przez Ducha Świętego bardziej uzdalnia niektórych z nas; poprzez te osoby wzmacnia swoje Królestwo Boże ... toteż wybiera osoby, które są do tego całkowicie gotowe, choćby świat postrzegał je w zupełnie inny sposób. Rozwija w nim własne rzemiosło (dary), każdy z nich powinien być wykorzystany na chwałę Boga a nie dla przysporzenia sobie sławy. Boski rzemieślniczy warsztat to przede wszystkim opieka nad słabszymi, potrzebującymi, a nie własny wystrój, piękny wizerunek.

Duch Święty pozwala niektórym ludziom do odkrywania Woli Bożej, jest to dar rozeznania, np., jakie są różnice pomiędzy prawdą i fałszem, w celu określenia co pochodzi od Boga a co nie ....

Dar ten polega na mądrości, lecz musimy jeszcze zrozumieć: kim my jesteśmy, czy tylko osobą religijną czy rzeczywiście duchową, zobaczyć własne życia cele, czy potrafimy sprostać rzeczom, które wywołują w nas zniechęcenie, przygnębienie, obrzydzenie .... czy potrafimy w trudnych chwilach wzmocnić siebie i sprostać trudnemu zadaniu?

Czy potrafimy wzmocnić innych przez wiarę ... jak się odnajdujemy w kontaktach z ciężko chorymi, niepełnosprawnymi, społecznymi degeneratami, więźniami? Czy podejmujemy heroiczny wysiłek dźwigania z przepaści osoby wykolejonej? Jaką mamy wrażliwość na tą osobę, czy starcza nam siły i samozaparcia aby jej pomagać?

Duch Święty pozwala niektórym z nas zaoferować swoje siły i umiejętności a nawet zasoby materialne ... z wyjątkiem: chęci, pogody ducha i ofiarności, to już jest nasz duch bezinteresowności, który nie wymaga uznania lub nagrody za naszą pracę. Ten dar oferuje ofiarowanie własnego czasu, energii, talentu, umiejętności, a nawet nasze dobra materialne, pieniądze.

Duch Święty prowadzi niektórych z nas do przywracania zdrowia chorym. Osoby posiadające ten dar ufają w Bożą moc, potęgę modlitwy a sami mają odwagę w przebywaniu z cierpieniem, bólem, rozpaczą, i niezależnie od trudnych sytuacji zawsze mają coś dobrego aby wydobyć inną osobę z trudności. To te osoby otwierają własne domy i chętnie oferują wyżywienie, czy inną gościnność dla potrzebujących.

Nasza wiedza, mądrość .... Duch Święty uzdalnia wyjątkowy sposób tylko niektórych z nas, dopuszcza do Wielkich Praw
Bożego Słowa i tłumaczy ich znaczenie w życiu codziennym. Dar wiedzy dotyczy nie tylko ziemskiej nauki, którą kontynuujemy od dzieciństwa do starości. Dar ten dotyczy wiedzy o rzeczach nadprzyrodzonych, niezrozumiałych dla przeciętnego człowieka, a także sposobem dzielenia się tą wiedzą. Czy damy to innym zupełnie bezinteresownie czy wystawimy na sprzedaż?

Innym darem jest współczucie, empatia, dla tych którzy są słabi, cierpiący. Aby móc skorzystać z tego daru osoba musi być pełna dobroci i współczucia. Ten dar wymaga ciągłej gotowości do przebaczenia tym, którzy postępują błędnie, pomoc innym w ich „krzyżach”, opiekę nad chorymi i umiejętność bycia pokojowym mediatorem.

Dar mówienia o Bogu, wiąże się z różnymi ludźmi o odmiennych kulturach, religiach, poglądach. Jest to dar mówienia – nie przekonywania do swoich racji, nakładania swoich przekonań, tylko otwarcie umysłu na Boga.

Ludzie powinni mieć świadomość, że Bóg kocha wszystkich bez względu na to jak bardzo jesteśmy od siebie różni i musimy wiedzieć, że to Bóg prowadzi człowieka, kiedy ten jest gotowy kroczyć za Nim.

Spotykamy w życiu osoby, które posiadają niezwykłą duchową moc, odwagę, umieją walczyć z przeciwnościami losu, bez względu na trudności i życiowe ciężary zawsze są pełni godności, której nie jest w stanie nic zakłócić.

Wiele osób posiada dar nauczania, przekazywania informacji, rozpoznania prawdy, do tego daru potrzebny jest inny dar, dar komunikacji.

Komunikacja – właściwy język, który również jest wielką sztuką podobnie jak muzyka. W komunikacji ważne jest aby inny byli w stanie nas zrozumieć.

Jednym z cenniejszych Boskich darów jest mądrość, czyli zrozumienie Woli Boga i pracy odnoszącej się do naszego życia w całej uniwersalnej egzystencji. Poza tym ważna jest umiejętność analizowania problemów i dylematów dnia codziennego oraz pomoc innym w znalezieniu ich mądrości.

cdn...

9 March 2013

WIESŁAWA