MIECZ PRAWDY

BOSKI OWOCTutaj na Ziemi wszyscy jesteśmy poszukiwaczami
nieskończonego światła i wiecznej prawdy.
Co to oznacza?
Oznacza to, że przyjmujemy życie duchowe świadomie i pełną duszą.

Nasze najważniejsze pytanie: czym jest życie duchowe?
Życie duchowe jest czymś normalnym i naturalnym.
To naturalne i zawsze normalne jest przeciwieństwem do rzeczy,
które obecnie spotykamy najczęściej w naszym życiu,
czyli pogoń za materializmem.

Życie duchowe jest normalne i naturalne właśnie dlatego,
że zna swoje źródło, którym jest Nieskończony Bóg i wieczna Prawda.
Wszystko co jest nam dane przez Boga spełnia się doskonale w naszym życiu,
jest to pokój, miłość i światło...
wszystko to jest do naszej dyspozycji.

Kiedy czujemy te Boskie cechy
ukryte w najgłębszych zakamarkach naszych serc
wynosimy się wyżej i wyżej,
doświadczamy pokoju i światła,
kochamy bezwarunkowo pełną duszą
i tylko w ten sposób doprowadzamy do głosu boskość,
którą wszyscy mamy kiedy praktykujemy te boskie cechy
i obdzielamy nimi obfitą miarą i w nieskończoność.

Będziesz tańczyć, śpiewać i lśnić światłem
ale wprzódy oczyść umysł z negatywnych myśli,
opróżnij serce z goryczy i wypełnij je miłością.
Jesteśmy instrumentami Najwyższego
kiedy niesiemy Jego słowa, czyny, miłość,
stajemy się Jego pochodniami,
nosicielami nieskończonej Prawdy,
zwiastunami pięknych wizji boskości w nas.

Jesteśmy zarazem nasionami i owocami,
siejemy i wzrastamy w boskie drzewa,
które podnoszą ludzkość na Boską Wysokość.
Bóg pragnie dobrych owoców,
złóżmy więc te najbardziej wspaniałe u Jego stóp...

i ty możesz nim być...

Namaste

Vancouver
10 Dec. 2013

WIESŁAWA