MIECZ PRAWDY

BÓG PRAGNIE TYLKO TWOJEGO SERCA

Źródło mądrości i rozumu, to droga, która prowadzi do spokoju i pokoju. Cała mądrość, wiedza zawarta jest w Umyśle Boga, jest ucieleśnieniem wszystkich Bożych planów i pragnień dla całego Wszechświata. To jest doskonała konstrukcja i struktura pełna harmonii wszystkich jej poszczególnych części. Dzięki niej usuwane są nieporozumienia i łagodzona jest nasza rozpacz. Pokój uspakaja zawirowania naszej świadomości, usuwa ignorancję, człowiek jest przekształcany w instrument Boży. Jest niczym Boski pojazd tchnięty Jego mądrością i zrozumieniem.

To jest bardzo doniosła prawda, osoba miłująca Boga posiada mądrość i prawdziwe zrozumienie, rozumie ludzką egzystencję. Umie odpowiedzieć na pytania:

1. Dlaczego jesteśmy tutaj na tej Ziemi?
2. Czy Bóg naprawdę istnieje?
3. Dlaczego jest na świecie tyle cierpienia?
4. Dlaczego miłosierny Bóg dopuszcza do ludzi te wszystkie cierpienia?

Aby wejść w duchową wiedzę należy otworzyć wewnętrzną mądrość i przywrócić w swoje życie wewnętrzną rzeczywistość. Tylko w ten sposób poszerzymy naszą świadomość, pogłębimy naszą wiedzę, uwolnimy się od wątpliwości i osiągniemy wewnętrzny stan spokoju. Nie ma to nic wspólnego z intelektualnym uczeniem się, choć intelekt bierze w tym udział, pozwala
zbliżyć się do Boga za pomocą modlitwy, medytacji.

Bóg nie ma na tym świecie nic poza przestrzenią w naszych sercach. Nasze serce to statek na którym płynie iskra naszej mądrości, Boska inspiracja w pełni, każdy z nas jest jednym małym promykiem w Umyśle Boga. Ta Boska Iskra leży u podstaw naszego bytu. Przychodzimy na ten świat aby objawić swe światło. Kiedy podłączamy nasze indywidualne umysły do Umysłu Boga nasza dusza rezonuje z wibracją Iskry Bożej. Im bardziej łączymy się z Bogiem tym w nas większe uczucie rezonansu i harmonii. Kiedy docieramy do miejsca w którym osiągamy idealny rezonans z Boskim poziomem to wówczas wykraczamy poza naszą fizyczną przytomność i łączymy się z niebiańskim źródłem. Doświadczamy wtedy niebiańskiego spokoju.

Ten proces nazywa się niebiańską rozkoszą. Proces niebiańskiej rozkoszy rozszerza naszą świadomość i napełnia nas Bożą obecnością. To Bóg ukazuje Jego chwałę w nas w otaczającym nas świecie.

Człowiek posiada dwa główne stany świadomości, bardzo się od siebie różnią:

1. Świadomość ziemska
2. Świadomość niebiańska.

Ziemska opiera się wyłącznie na intelekcie, który popycha nas do walki i wykorzystuje argumenty, to jest taka zwykła przepychanka oparta na aspektach nauki w celu wykorzystania ziemskich przyjemności i podwyższenia własnego autorytetu.

Świadomość niebiańska jest bardziej intuicyjna i natchniona, gdzie czujemy łączność z Bogiem i wszystko po prostu płynie. Można to uzyskać dzięki otwartemu sercu, stąd pochodzi mądrość serca i wszystkie jego ścieżki są pokojem.

Niebiańska świadomość postrzega piękno i mądrość, jest nieziemskim światłem a osoba, która jest nią obdarzona tęskni za inspiracją Słowa Bożego i pragnie dać go innym ludziom a także spokój i pokój.

Kawał to drogi od ziemskiej do niebiańskiej świadomości, kiedy przemierzamy ją w procesie uczenia się do punktu zrozumienia nas samych z pokładu własnego serca. To potężna duchowa praca. Musimy cały czas pamiętać o Bożej obecności, w każdej chwili, w każdej godzinie, ponieważ proces uczenia się może nas dystansować od Boga.

Pamiętaj:
Bóg nie ma nic na tym świecie z wyjątkiem naszych serc...

Bóg zna twoje serce i pragnie w nim spocząć. A twoje małe ludzkie serce zmieści wewnątrz potężnego Boga i Jego niebiańskie Serce. I użyj własnej mądrości, umieść swoje serce w Sercu Boga, nic ci nie zapewni takiego bezpieczeństwa jak Jego Wszechmocna Miłość.

Twoje serce zawsze jest podłączone do Boga, ale to ty masz utrzymać z Nim jak najczystszy przewód, abyś mógł namacalnie dotknąć i poczuć Miłość Boga.

Vancouver
1 June 2013

WIESŁAWA