MIECZ PRAWDY

BÓG... jest tylko jeden, nie ma ich wielu....
jest nieskończoną wiecznością, która jest w blasku poza przestrzenią...
widzi wszystkie istoty i siebie samego we wszystkich istotach.

Bóg...
prawdziwy Duch jako natura wszystkich rzeczy,
Duch jako jasność wszystkich umysłów,
to wszystkie nasiona wszelkiej mądrości.

Bóg...
niczym nieograniczony,
przezwycięża wszystkie bariery:
społeczne, religijne, rasowe, polityczne, gospodarcze,
jest bezinteresowną wszechogarniającą Miłością.

Wszystkie nasze podziały mają ten sam cel
aby osiągnąć braterstwo,
wykształcić szlachetnego człowieka o dobrym sercu,
pełnego szacunku do innych.
Ty jesteś innym moim ja.

Jeśli ludzie się kochają,
świat jest jak jeden piękny ogród,
jednak kiedy zostaje zachwiana równowaga,
nasz ogród będzie wyglądał jak po wielkiej burzy.

Życie jest bezcenne, więc nie niszcz go...
ochraniaj miłość, ochraniaj swój dom...
i zadaj sobie pytanie
- jakim człowiekiem chcę być?

Bóg...
jest Ojcem wszystkich, jest Życiem i Światłem,
z którego zrodzony jest człowiek
i kimkolwiek jest powinien być dobry,
ponieważ Bóg go stworzył,
ciało z ziemi,
krew z rosy i słońca,
oczy z dna morza,
kości z kamienia,
żyły i włosy z trawy ziemi,
nadał mu ruchy aniołów i chmur
i dał mu duszę ze swojego Ducha.

Bóg...
dał człowiekowi mistyczną mądrość
a ten stał się kompozytorem nieba i ziemi
aby cała ziemia zobaczyła znaki i cuda,
dowiedziała się, że Bóg jest wszędzie.

To Bóg i Miłość sprawia, że Ziemia się obraca...
a my zostaliśmy tu powołani pod różnymi imionami,
jesteśmy honorowani na tysiące różnych sposobów
i wszyscy powinniśmy żyć w zgodzie i pokoju.

Jesteśmy przecież świątynią Boga
i Duch Boży mieszka w nas...
i każde drzewo należy do Niego
i każde źdźbło trawy,
każdy kamień,
każde ziarenko piasku,
każda kropelka wody.

I Jego jest słońce, księżyc
i każda gwiazdka na niebie...
On jest wszędzie, w każdej formie,
w każdej rzeczy, w każdym człowieku.

I nie bądź zarozumiały,
i nie myśl sobie,
że Bóg należy tylko do ciebie,
jest On Ojcem wszystkich bogów,
wszystkich ludzi i każdej bestii,
bo nieskończona jest Władza Jego.

Namaste

Vancouver
10 Jan. 2014

WIESŁAWA