MIECZ PRAWDY

BŁOGA TO PODRÓŻ

To nasza myśl poprzedza wszystkie rzeczy,
tworzy je i dominuje nad nimi…
i jaka twoja myśl
taka też przestrzeń wokół ciebie,
taki twój fizyczny i mentalny świat,
w którym na ogół żyjesz.

Nasz umysł jest tym elementem,
poprzez który żyjemy:
tajemniczy, nieuchwytny,
ale jest w stanie przejąć kontrolę nad naszym życiem…
nasz umysł jest w stanie rzucić światło na tajemniczą ciemność
i rozprzestrzenić go do wszystkich jego niejasnych zakątków,
które jeszcze wczoraj były niedostępne dla nas…
a dzisiaj są już okiem mądrości
i dają nam szansę na głębsze zrozumienie i jasną świadomość.

Ale i uważaj,
bo dzięki umysłowi możesz wejść daleko w urojoną przestrzeń,
zaczynasz błędnie oceniać
i niewłaściwie obchodzić się z rzeczami
o fałszywych przesłankach…
wtedy umysł gubi ważne źródła wiedzy,
a te na zawsze zostają dla nas zamknięte.

Umysł poprzedza wszystkie stany mentalne,
jest ich wodzem…
i kto idzie przez życie z nieczystym umysłem
cierpienie podąża za nim
i nigdy nie ustaje niepokój w jego sercu
i obdziera go z czystej miłości.

Jeśli człowiek idzie przez życie ze złym myśleniem…
i ból podąża za nim, uderza go nieustannie
i miotają nim nieustanne wojenne działania...

jeśli człowiek idzie przez życie z czystą myślą
to szczęście podąża za nim…
jak cień, który go nigdy nie opuszcza...

i zanika wrogość
i pojawia się nieskończona prawda,
kiedy serce przemawia, pokonuje umysł.

I musimy już wiedzieć,
bez wewnętrznego spokoju
zewnętrzny spokój jest niemożliwy...

musimy zrozumieć,
że nasze problemy nie istnieją poza nami,
to wszystko to część naszego umysłu…

nasz umysł to nasz ogród
i to my siejemy w nim nasiona…
to my je pielęgnujemy
a nasze serce jest najcenniejszym
przewodnikiem duchowym.

To serce wprowadza na ścieżkę współczucia i mądrości…
to serce jest skarbnicą klejnotów trudnych do znalezienia...
i ukryte tam jest wewnętrzne światło mądrości…
czyli oświecenie, które wolne jest już od błądzenia…
i błoga to podróż.

Namaste

Vancouver
27 Feb. 2017

WIESŁAWA