MIECZ PRAWDY

BARDZO NIEWIELU KAZNODZIEI
ZNA JEZUSA - KOGO SŁUCHASZ?
(NAPISY PL) (VIDEO)

Bardzo niewielu kaznodzei zna Jezusa - kogo słuchasz?