MEDYTACJE

WYŻSZA ŚWIADOMOŚĆ CZŁOWIEKA
 

Zadajesz pytanie:
Kim ja jestem?

Otwórz własne skrzydła i uwolnij się od swoich starych wzorców, zaufaj intuicji, otwórz własny rozum i podążaj za "inteligencją serca" a znajdziesz odpowiedź na własne pytanie.

Każdy z nas indywidualnie posiada duszę, energię złożoną z wielu poprzednich żyć. Podczas naszego życia (żyć) kolekcjonujemy różne doświadczenia - ćwiczenia, które pomagają naszemu ego otworzyć się na wyższe horyzonty i doświadczyć Wyższych Kosmicznych Świadomości aż w końcu przychodzi czas na spotkanie z Najwyższą Świadomością zwaną Absolutem.

Niewidzialna mistyczna substancja przypływa z zewnątrz:
- daje nam indywidualną osobowość,
- tworzy naszą moc
- i odważne impulsy w celu dalszego przetrwania.

Human being od istoty z indywidualnym "ego" wędruje na wyższy szczebel świadomości, zdobywa mistyczne zrozumienie, postrzega własne misterium i powoli staje się światłem.

Zanim zapoznamy się z misterium człowieka zastanówmy się czym jest: Centrum Czystości Bytu?

Jest Centrum Najwyższej Świadomości Prawdziwej Natury. Przekraczając te granice człowiek doświadcza najgłębszych aspektów swojego istnienia. Staje się wolny od wszystkich bólów, cierpień i marności życia fizycznego.

Skąd pochodzi ta świadomość ...?
Czy to jest tylko część mistycznego człowieka?

Świadomość wnika w nasze ciała i jest naszą przestrzenią. Nie ma dwóch nas takich samych. Każdy z nas doświadcza odmiennie życia podczas swoich życiowych doświadczeń tworzy rozmaitość przeróżnych zdarzeń, które kształtują każdego inaczej. Jesteśmy niczym bracia i siostry i otrzymujemy tą samą edukację, która wpływa na osobistą inteligencję, ambicje i nasze działania.

W zależności od tych czynników każdy z nas zostaje wypełniany inną energią napływającą z kosmosu. Sam człowiek otwiera własne furtki dla własnej świadomości. Energie kosmiczne tylko czekają w pogotowiu i kiedy człowiek jest gotowy na ich przyjęcie przenikają jego ciało. W kosmosie znajduje się wielka liczba przeróżnych energii, nie zawsze pozytywnych, kształtujących pola świadomości.

Każda energia, która wnika w nasze wnętrze czyni nas unikatem i łączy bliżej z podobnym polem świadomości. Sama świadomość, która wypełnia wnętrza ludzi jest wielkim misterium. Właśnie dzięki temu zjawisku nie ma na świecie dwóch takich samych istot. Nawet w przyrodzie znajdujemy duże różnice w tym samym gatunku.

Świadomość tworzy się pod wpływem naszych myśli i emocji, transformuje nas i pozwala abyśmy doświadczyli i zrozumieli samych siebie, własne działania i mogli współistnieć z otoczeniem.

Jeśli chcemy wznieść świadomość własnej duszy musimy:
-
zwrócić się we własną głębię,
-
oczyścić własny rozum i serce,
-
kontrolować własne myśli i otoczenie.

Nasza indywidualna świadomość musi być czysta niczym lustro, w którym widać czysty obraz. Dopiero wówczas wszystko to co zaprojektuje człowiek odbije się czystym światłem. Nasze środowisko i nasza rzeczywistość też powinny być czyste jak lustro. Ta doskonała czystość pozwoli naszej inteligencji i intuicji otworzyć wysoką świadomość, która żyje w Centrum Czystości Bytu.

Ogólnie biorąc człowiek żyje w stanie nieświadomości. Większość z nas ciągle znajduje się na niskim jej polu. Ten stan jest dla człowieka niczym sen podobny do stanu bycia w comie.

Co mam zrobić aby się przebudzić?
1. Musisz nauczyć się obserwować własne myśli i emocje.
2.
Zrozumieć dlaczego zachowujesz się właśnie tak i reagujesz na drodze zdarzeń właśnie w ten sposób.
3.
Zastanów się: czy jest to prawidłowa postawa a może popełniasz jakiś błąd?
4.
Analizuj własną pracę i rozwijaj duchową inteligencję.

Kiedy w ten sposób rozpoczniesz dzień zobaczysz jaka wielka i ciężka jest to praca:
- samokontrola własnego umysłu,
- sterowanie napływającymi emocjami
- oraz analiza i podjęcie właściwych decyzji, od których zależy
- twoja transformacja,
- transmutacja
- otworzenie spirytualnych i mistycznych zdolności.

Właśnie te ostatnie są narzędziami otwierającymi wewnętrzne furtki świadomości człowieka, przez które wpływa czysta wiedza i mądrość.

Kiedy osiągniesz swoje własne misterium - rdzeń i serce Centralnego Bytu będziesz czysty jak lustro i światło transformacji wniknie w twoją duszę.

Jest taka chwila kiedy subtelne impulsy otwierają wyższe misterium człowieka, odkrywa kim jest naprawdę? Znajduje odpowiedź na własne pytanie.

EGO - DUSZA - DUCH - ISTNIENIE

Dusza wznosi się szczebel po szczeblu po drabinie własnej świadomości:
- ego
- Wyższe Ja
- Świadomość Chrystusowa
- Świadomość Kosmiczna i wzbija się jeszcze wyżej na szczebel Najwyższej Czystości - Świadomości Absolutu.

Misterium człowieka nie można zrozumieć i wyjaśnić - dopóki on sam przez własne życie w pełni nie przebudzi w sobie najwyższej świadomości. W tej samej chwili kiedy świadomość jest w pełni przebudzona życie tego człowieka rozpoczyna się od nowa.

- Rezygnacja i odejście od dotychczasowego życia,
- przyzwyczajeń
- i nowy sposób myślenia są sygnałem, że nastąpiła unia samoświadomości człowieka z Wyższym Ja
i ten człowiek zaistniał w nowej kosmicznej rzeczywistości, każdy w swoim wymiarze w zależności od osobistych doświadczeń.

W chwili zjednoczenia z kosmiczną świadomością dusza budzi się i odkrywa w sobie inne duchowe wartości, dotąd jej nieznane.
- Zostaje wzmacniana wyższą energią płynącą z Kosmicznego Centrum Czystości Bytu.
- Budzi się jej pamięć, której nigdy przedtem nie manifestowała,
- przejawia wrodzoną mądrość i gwałtownie wzrastają jej spirytualne ideały.

Skąd biorą się nowe duchowe wartości?

Moc i inteligencja z Centrum Czystości Bytu wypełnia przyłączoną duszę i projektuje ją od nowa, nadaje jej nowych cech a światło miłości wznieca w niej mistyczny proces.

Dusza człowieka, która jeszcze nie przebudziła się posiada własny zapis (DNA) i dwie współdziałające z sobą energie: jedną aktywną - pozytywną - męską i energię pasywną - negatywną - żeńską, które są świadkami naszego wnętrza. Musimy przebudzić w sobie obie te energie i poprzez ich harmonię (małżeństwo) otworzyć na nowo własny rozum i serce. Jest to jedyna droga na osiągnięcie pełnego oświecenia i w końcu przyłączenia indywidualnej duszy do Centum Czystości Bytu. W tej samej chwili kiedy oba elementy, dwie przeciwne energie łączą się człowiek staje się andromedus. W swoim nowym życiu ucieka w celibat. Zmieniają się jego tradycje na wielu polach. Świat przestaje go rozumieć, często go atakuje, uchodzi za dziwaka. Nie mniej taki człowiek skupia wokół siebie dużą ilość obserwatorów.

Pierwsze kroki człowieka na polach wyższej świadomości są zwane, Świadomością Chrystusową. Oczyszczenie i przebudzenie wynosi pojazd człowieka w energie zbliżone do Świadomości Jezusa Chrystusa, które w dalszym ciągu transformują wyższe już ciało coraz to głębiej aż do przekroczenia granic Świadomości Kosmicznej.
W tej sferze manifestują się najwyższe wartości duchowe.

... Świętuj Świadomość Chrystusa na Ziemi, życie w którym wkrótce zaistniejesz ... i nadal będziesz mógł żyć ...

Kiedy Mistrz Jezus kroczył prze świat, wielki tłum podążał za nim. Tysiące ludzi odżywiało się Jego światłem, przebudziło się i dostali w swoje ręce wielkie moce, czynili rzeczy jakie czynił sam Jezus. "... Ja czynię to co i wy czynicie ... "

Wspaniałym czynem jest: kiedy człowiek poprzez własną samokontrolę i umiejętność kroczenia dobrą drogą wynosi siebie ponad świat...

Pilnuj własnych kroków. Nie poświęcaj zbyt dużo czasu na kontrolowanie innych. Nic ci to nie wnosi do własnego życia a tylko pętasz swój umysł i oddalasz własną duszę od osiągnięcia wyższych poziomów. Takie postępowanie wyzwoli w tobie zupełnie inne energie - negatywne, tzw, negatywne ego - Quotient. Otwierasz nimi pole negatywnych świadomości - egoistycznych, funkcjonujących jako wysokie formy podświadomości człowieka.

Vancouver
10 Aug. 2007

WIESŁAWA