MEDYTACJE

TRZY PUNKTY
LINK! DO TRZY PUNKTY - WIERSZE

Do przemyślenia dla wielu ... Od trzech punktów zależy droga twojego przeznaczenia, czy pójdziesz wyżej do Boga czy się zatrzymasz na zawsze w swoich pragnieniach.

Trójkąt na wyższym polu świadomości naszego "Wyższego ja."- Boskie Ego na planie mentalnym. Trójkąt równoramienny - łączący  trzy punkty; na prawo Manas - Świadomość Chrystusa mocno zjednoczona z Najwyższym Źródłem,  na lewo Buddi - materialna jednostka mocno połączona ze światem materialnym, i punkt zamykający ten trójkąt ATMA - Element Boski - WOLNA WOLA.

Cóż one znaczą? Idziemy życiową drogą, nie jedną, mamy ich wiele do wyboru. Przeżywamy radości, kłopoty i wszystkie inne życia smaki. Nasze przeżycia wpływają na nasze decyzje. W ten sposób kształtujemy świat naszego ducha. Od tego jakie działania człowiek wcieli w swoje życie będzie zależeć następna jego droga. A wszystkie jak dotąd stoją otworem.

Dążysz do szczęścia, miłości, pieniędzy, musisz osiągnąć sławę i sukces za wszelka cenę ... i wszystkie najlepsze życiowe dobra. Nie widzisz w tym nic złego, żyje się raz, od nas szczęście zależy, wykreujmy go dobrze we własnym świecie ... Bog chce abyśmy byli szczęśliwi ... tutaj na Ziemi ...  i tam w Niebie.

W ten sposób rozwijasz swe ciało fizyczne. Budujesz jego mocne struktury. Twoje pragnienia nie mają końca. Wiążesz węzeł i następny ...węzeł... i nie ma ich końca. Trzymasz dusze przy Ziemi. Czym bogatszy w dobra materialne tym bardziej ciężki do wzlotu, nie rozwijasz skrzydeł, trzymasz ducha swego w niewoli. Tkwisz w tysiącach inkarnacji, bo twoje marzenia mocno związane są z Ziemią. To jest plan twojego życia, twoich niekończących się marzeń i pragnień - punkt na lewo trójkąta - Buddi...

I znamy tych drugich, żyją skromnie, dziękują za wszystko co mają, a jeszcze z tych resztek innym rozdają ... i są szczęśliwi ! Nie planują za dużo, nie martwią się o jutro... oddają własne życie w ręce Boga. Ufają mu bezgranicznie, mają wielką wiarę. Ci budują mocno swoje ciało spirytualne.

Kroczek po kroczku idą do przodu ... a ich dusza ma wielkie zrywy - szybko wyfruwa do Boga. Ci nie wiążą swych więzów za mocno, odcinają swoją ścieżkę pragnień,  nie tworzą swoich nowych wcieleń. Idą drogą na prawo, gdzie mieszka MANASIK - Świadomość Chrystusa.

I punkt ostatni ...ATMA, na samej górze - Element Boski, w Jego Wielkiej Naturze. Daje Wolną Wolę - tobie człowieku. Ale ... jak doskonała waga waży nas dobrze. I co przeważa taką miarą nas wynagradza.

Chcesz żyć i dalej marzyć, nie zabrania. Czy chcesz wznieść się jeszcze wyżej ... do Jego Boskich Ołtarzy. ON tylko osądza - sprawiedliwie i kiedy widzi dusza gotowa, zrozumiała sens własnego przeznaczenia, otwiera dla niej swój Most Tęczowy ... i  wabi do siebie.

Kiedy na niego dusza wejdzie - wiedziona przez Ducha Świętego osiąga bramy do Wielkiego Szczęścia, Wielkiej Miłości i dostaje ten żywot, zwany Nieśmiertelnym. Bo już nikt nie może cię zepchnąć z tej drogi.

Bóg otwiera własne progi dla duchem ubogich,  którzy zrozumieli sens własnego istnienia.

Punkt Manasik i punkt Buddi - waga, już używał jej sprawiedliwie Set w Egipcie. Na którą szalkę więcej włożysz z tego będziesz korzystał. A kiedy równo wyważysz - wypośrodkujesz - zatrzymasz ducha swego w swoim rozwoju, Czasami na zawsze ... będziesz zawieszony w królestwie niczyim między Niebem i Ziemią.

I słowa Jezusa wpisane w Wieczne Księgi nabierają swojego wielkiego znaczenia dla tych, którzy to zrozumieją. Mądry ten człowiek, który je pojmie dobrze.

SŁOWA JEGO

... do Ojca możesz przejść tylko przeze mnie ... usiądzie po Prawicy mojej ... prawdą się staną. ... Ci ostatni staną się pierwszymi... Wiedział dobrze i nam to powiedział ... nie możesz służyć dwom panom ...  

"...Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego ... "  (Ew. Św. Łukasza 18;25)

"... Któż będzie większy? Czy ten co u stołu zasiada czy ten co usługuje?..." (Ew. Św. Łukasza 22;27 )

 "...Lecz ci co zostaną uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania ani się nie żenią ani za mąż nie wychodzą. Gdyż nie mogą umrzeć są równi aniołom  a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi..." (Ew. Św. Łukasza, 20: 35-36).

Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt  i aby ów dzień  was nie zaskoczył ..." (Ew. Św. Łukasza 21; 33 - 34).

 "...NIEBO I ZIEMIA PRZEMINĄ
ALE MOJE SŁOWA NIE PRZEMINĄ..."

2006 rok

WIESŁAWA