MEDYTACJE

THICH NHAT HANH - PUSTKA
(NAPISY PL) (VIDEO)


Pustka - Thich Nhat Hanh