MEDYTACJE

ŚWIATOWA DEEKSHA W DNIU 9 LUTEGO 2009

Czas abyś uczynił zaślubiny z Bogiem!!!

Deeksha jako drogowskaz gwiezdnej harmonii otwiera nasz galaktyczny byt. Jak zaistniejemy w nowym świetle zależy tylko od nas samych. W nas skrywa się prawdziwe przeznaczenie, ziarno świetlnej świadomości. Gwiezdny drogowskaz wskazuje drogę do naszej prawdziwej ojczyzny.

Dobre energie: myśli, czyny stworzą korzystne wibracje; uczynią, że nasze ziarno zacznie kiełkować.

Podążaj za sercem,
bądź czystą miłością,
wypełnij się światłem
i znajdź w sobie odwagę
na tą gwiezdną podróż
ponad przestrzenią i czasem.

Wielka obfitość leży przed tobą,
z lekkością ducha uczyń ze swojego
ciała czysty puchar ze złota.
Wypełnij go samą dobrocią,
bądź wyrozumiałym dla drugiego człowieka,
kieruj się w życiu sprawiedliwymi prawami,
w tym tkwi klucz do Największej Prawdy.

W dniu 9 lutego 2009 w poniedziałek
Odbędzie się 6 deeksh
od godziny 8.00 do 22.00 co dwie godziny.

Zapraszamy do wspólnej światowej medytacji. Przebudź własną duszę , poczuj w sercu Boga, niech ci towarzyszy w każdej czynności dnia. Dzięki zaślubinom z Bogiem przebudzi się w tobie wszystko co święte. Cudowny sakrament jedności otworzy twoje serce na bezwarunkową miłość.

Twoje serce połączone ze Źródłem
przybierze kształt Wielkiego Misterium.

Medytacje odbywają się z inicjatywy Avatara Kalki
w Golden City - Indie.

Namaste

Vancouver
2 Feb. 2009

WIESŁAWA
 

Maha Mantra: Hare Krishna Hare Rama


Lightworkers Meditation (Self Hypnosis)Universal Mother - Ancient Chants, Blissful Grooves