MEDYTACJE

ŚWIATOWA DEEKSHA W DNIU 7 MARCA 2009

Ziemia znajduje się w określonym punkcie rozszerzając naszą normalną rzeczywistość. Nowy okres wynosi nas z ciemności, odkrywa nasze zakopane skarby.

Ludzkość jest na różnych poziomach spirytualnego rozwoju w zależności od pasma własnych wibracji. Każde ludzkie ciało jest specyficzną formą świadomości, które kształtuje się pod wpływem emocji, działania i potęgi ducha. Ludzkie ciało pamięta o wszystkim czego kiedykolwiek doświadczyło. Zapisuje pamięć przeszłości i wszystkie wcześniejsze urazy.

Podczas medytacji ciało się integruje i przybiera niepowtarzalną siłę dając wzlot do mądrości, wpuszcza w umysł strumień wyższej świadomości.

Przebudzenie duchowe odbywa się na poziomie zmysłów i ciała. Stare ociężałe wzorce przestają funkcjonować tworząc nowe, jest to znak, że zapuszczamy się głębiej we własne misterium, rozpoznajemy prawdziwą naszą esencję, z której wyłania się nasze nowe przeznaczenie.

Medytacja pozwoli rozpuścić gniew, złość, więzy karmiczne, wzmocni fundamenty wiary, naładuje nową energią, pomoże wyburzyć wszystkie blokady i twarde wzorce. Człowiek wynurza się z ciemnej otchłani wędrując do światła.

7 marca 2009 odbędzie się 6 deeksh
od 8.00 do 22.00 co 2 godziny.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej światowej medytacji.

Medytacje odbywają się z incjatywy Avatara Kalki w Golden City, Indie.

NamasteVancouver
5 March 2009

WIESŁAWA
 

Meditation Music

Peaceful Music Meditation and Relaxation

Amazing photos of Lakes..and beautiful places