MEDYTACJE

ŚWIATOWA DEEKSHA - 9 CZERWCA 2007
 

Wszyscy mogą dołączyć do światowej medytacji aby podnieść własną świadomość na wyższy poziom ewolucji. Sobotnia medytacja odbędzie się pod asystą Avatara Kalki i jego żony Amma, będą ją prowadzić z Golden City w Indiach.

W sobotę jest przewidzianych 6 deeksha zwanych Smarana Deeksha. Celem tej medytacji jest uzyskanie harmonii w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i spirytualnym.

"ULECZ WŁASNĄ ZŁOŚĆ "
wpuść w swoje ciało więcej światła.
Połącz wszystkie swoje cztery ciała.
Doświadcz pięknego stanu
... OŚWIECENIA ...
A twoje życie będzie w pełni
... WOLNOŚCIĄ ...

Smarana Deeksha transferuje Zlotą Boską Energię w ciało człowieka, która podnosi stan jego świadomości. Powoduje neurobiologiczne zmiany w mózgu aby człowiek mógł osiągnąć stan oświecenia. Neuronaukowcy obserwują jak mocno zmienia się mózg człowieka podczas modlitwy i medytacji. Człowiek podróżuje w wysoką świadomość zwaną Duchem Świętym lub Pentecost. Deeksha jest niczym święta operacja w bardzo ważnym procesie transformacji.

Smarana Deeksha jest błogosławieństwem wysyłanym przez wyżej rozwinięte osoby innym ludziom. Można również przesyłać własną energię za pomocą modlitwy.

Jedną z najpiękniejszych jest

MODLITWA Św. Franciszka z Asyżu

Panie uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju.
Pozwól mi zasiać miłość tam, gdzie szaleje nienawiść.
Wiarę, gdzie króluje zwątpienie.
Nadzieję, gdzie wkradła się rozpacz.
Światło, gdzie panują ciemności.
Radość w miejsce smutku.
O Boski Mistrzu, udziel mi swej łaski.

Kiedy modlisz się słowami tej modlitwy twoja energia podąża ku innym, potrzebującym, strapionym, zagubionym, chorym... W ten sposób ty też możesz dać coś więcej z siebie, twoja modlitwa wzmocni słabszych, a ich wdzięczność wróci do ciebie jako wspaniała zapłata.

Dając innym ty też bierzesz...
Wielkim sekretem jest twoja czysta intencja.

MOOLA MANTRA
Aum Sat Chit Ananda Parabrahma
Purushothama, Paramathma
Sri Bhagavati Sametha
Sri Bhagavate Namaha


PSALM 23
Pan jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Duszę moją pokrzepia.
Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości
Ze względu na imię swoje.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.
Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich,
Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą
Przez wszystkie dni życia mego.
I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.


DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Przyjdź do mnie Duchu Święty,
Ogniu Miłości,
Zapal w nas ogień
Twojej Boskiej Obecności,
Połącz nas
abyśmy mogli być w Jedności.


PSALM 117
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
Wysławiajcie go, wszystkie ludy,
Albowiem łaska jego jest można nad nami,
A wierność jego trwa na wieki! Alleluja.

Zapraszam do wspólnej medytacji.

Namaste

Vancouver, B.C.
7 czerwca 2007

WIESŁAWA