MEDYTACJE

QUOTIENT
 

Quotient jest wartością określającą iloraz spirytualnej inteligencji człowieka (IQ).

Spirytalny quotient (SQ) - jest wartością określającą iloraz współczucia, przebudzenia i elastyczności człowieka na duchowej drodze, jest filozofią i systemem podwójnego myślenia:

1. negatywnego, które otwiera w fałszywej drodze świadomość umysłu w materii oddalając człowieka od Świadomości Chrystusowej. Wszystkie negatywne emocje, niewłaściwy osąd i tworzenie negatywnych energii w różny sposób tworzy w człowieku tzw. transcendencyjną wartość (Quotient) negatywnego Ego.

2. pozytywnego - bliźniaczej siostry tej formy, która jest na przeciwnym pozytywnym biegunie, tzw Wartością (Ouotient) Świadomości Chrystusowej, otwierająca energie Boskie.

Negatywne Quotient otwiera człowieka operując na najniższych poziomach podświadomości i obraca się w wielki egoizm, obawy, często doprowadza tą jednostkę do samozagłady. Ta forma jest pozbawiona wszelkich hamulców i wstydu.

Trzy wielkie cnoty wynoszą człowieka na szczyty prawdy:
1. Człowieczeństwo,
2. Skromność
3. Życie w pokoju w taki sposób aby nie ranić uczuć innych,


Kto będzie ich przestrzegał w 80% ten zostanie automatycznie przeniesiony w wyższą świadomość. Będzie miał możliwość wzrastać jeszcze wyżej. Ważne jest aby zrozumieć swoje pomyłki, odróżnić dobre i fałszywe drogi. Należy uważać na własny język i starać się być dla każdego uprzejmym.

Dzisiejszy świat szybkich zmian, materializmu i wielkich stresów nie rozumie w pełni praw natury. Poszukuje recepty na szczęśliwe życie. Wyzwala w 100% własne ego.

Spirytualny Quotient jest inteligencją używaną w rozwiązaniu problemów i umiejętności ich oceny.

Ludzi, którzy budzą się spirytualnie zazwyczaj dręczy jedno wielkie pytanie: Kim ja jestem? ... tak jak dziecko, które wzrasta w łonie matki i połączone jest z nią w specjalny sposób. Narodzenie oddziela go od matki i rozpoczyna samodzielną długą podróż.

Rodzice nadal troszczą się i wychowują swoje dziecko. Kształtują na wielu drogach. Zanim dorośnie rozpozna wiele procesów życia, rozwinie swoje indywidualne zdolności.
W swoim życiu zamanifestuje się jako dobry lub zły człowiek. Jeśli rozpozna prawdy i prawidłowo wcieli je w swoje życie będzie na pewno dobrym człowiekiem, a kiedy wybierze fałszywe drogi: kłamstwa i zła, straci kontrole sam nad sobą będzie miał wielki problem z własnym spirytualnym rozwojem. Jego transformacja nigdy nie przebiegnie właściwie.

Dziecko rodzi się z łona matki, a dusza przychodzi z Uniwersum, na czas pobytu na Ziemi odłącza się od Wielkiego Źródła, jest oddzielona ... jednak ktoś ciągle nad nią czuwa. Człowiek, etap po etapie w drodze własnej transformacji przekracza coraz wyższe poziomy świadomości. Transformacja jest procesem przejścia z materii w wyższą spirytualną formę, następnym procesem ewolucji.

Według Masłowa rozróżnia się dwa typy transformacji:
1. Transcendencyjną,
2. Nie transcendencyjną,

Transcendencyja filozofia odnosi się do filozofii rozumu, wartości, kondycji i możliwości stanu zrozumienia. Przez "stan zrozumienia" na wszystkich drogach i wielu doświadczeniach człowiek odkrywa głęboki sens własnego bytu.

W czasie twojego pobytu na Ziemi dwóch ludzi mieszka w tobie. Jeden nazywa się "ego": nieznośny, histeryczny, materialistyczny ... Drugi: wysoko ukryta spirytualna istota, słuchająca głosu mądrości, dążąca do przebudzenia i oświecenia. Trwa między nimi ciągła walka. Znajdź własną mądrość i wzmocnij się na drodze prawdy oddalając od siebie "zwodnicze ego". Każdą negatywną myśl i wszystkie negatywne elementy oddal od siebie. Nie twórz negatywnej karmy.

Ego jest wrogiem człowieka żyjącym w jego wnętrzu. Tworzy maskę i siłę, zatruwa właściwy sens danej jednostki.

Człowiek myśli, że jego szczęście jest wtedy kiedy zgromadzi w swoim życiu duże bogactwa, jest na fali sukcesu i kiedy nie ma żadnych problemów ...

Szczęściem jest stan kiedy możemy stanąć przed wielkim problemem i umieć go rozwiązać ... Szczęście jest stanem umysłu, który musi się rozwijać w nas samych a nie zależeć od kogoś czy czegoś innego.

Ego nie pozwala ujrzeć tej drogi. zawsze zakłóca spokój duszy i kiedy człowiek nie umie go poskromić stawia coraz większe wymagania. Materialna pozycja i siła są fałszywymi drogami.

Kiedy zmagasz się z materią nie możesz połączyć się ze spokojem i szczęściem. Ludzie, którzy karmią własne ego nigdy nie myślą aby poznać siebie głębiej, coraz mocniej rozwijają się w negatywnym Ego - Quotient. Kiedy pozwolisz umrzeć własnemu ego będziesz nieśmiertelny(a).

BÓG = CZŁOWIEK minus EGO.
(Sai Baba)

Vancouver
19 Aug. 2007


WIESŁAWA