MEDYTACJE

PRACA Z SYMBOLAMI
(CZĘŚĆ 5)
LINK! DO CZĘŚCI 4

LINK! DO CZĘŚCI 6

Medytacja jest możliwością połączenia naszego niższego Ja z wyższym polem świadomości. Podczas wizualizowania uniwersalnych symboli w czasie medytacyjnego stanu pomagamy otworzyć furtki Uniwersalnej Świadomości Chrystusowej. Symbole dla nas wszystkich są kluczami w otwarciu 13 twórczych mocy znajdujących się w Uniwersum.

13 poziomów połączonych z 13 czakrami człowieka na poziomie transformacji jest również połączonych z 13 poziomami karmicznymi, które należy oczyścić. Transformacja jest również intensywnym oczyszczeniem karmy. Przez wizualizowanie symboli we własnym sercu aktywujemy czakrę serca i łączymy się z 13 poziomami uniwersalnych form. W ten sposób neutralizujemy karmę. Poprzez własne serce łatwiej nam jest dotrzeć w świat natury, w świat zwierząt, ludzi i aniołów. Oczywiście wizualizujemy każdy symbol osobno. Każdego dnia spróbujmy pracować z jednym symbolem. I tak przechodzimy przez wszystkie symbole.

Przygotujmy się podobnie jak do pracy z promieniami kosmicznymi (LINK!). W tym przypadku musimy zaznajomić się z symbolem, z którym zamierzamy pracować. Można znaleźć odpowiednik: przedmiot lub obrazek i ustawić go przed sobą w czasie medytacji. Trzeba wiedzieć co ten symbol oznacza i co nam może wnieść w życie.

13 symboli transformacji dzieli się na trzy kategorie po 4 symbole:

1. 4 symbole w pracy nad indywidualnym życiem
2.
4 symbole transformacji życia
3.
4 symbole aby uczynić życie pełnym.

Dopiero po przerobieniu - oczyszczeniu wszystkich 13 symboli aktywuje się uniwersalny kod, który daje moc usunięcia wszystkiego co nam przeszkadza.

Symbole pierwszej grupy:

1. Biała róża - Uniwersalna Miłość.

Reprezentuje Energię Chrystusa. Użyjemy jej aby usunąć choroby i bóle. Ten symbol jest pomocny do oczyszczania wszystkich chorób.
 

2. Kryształowy diament - Uniwersalne Światło.

Połączony ze świadomością. Wizualizujemy diament, który stymuluje naszą świadomość. Diament przenosi w wyższe kosmiczne cele.


3. Biała lilia - Uniwersalne życie.

Wizualizujemy ten symbol aby uczynić nasze życie bardziej czystym.


4. Arka - Uniwersalny Byt.

Kiedy wzywamy ten symbol należy pomyśleć o drugiej osobie, z którą łączą nas związki karmiczne i ciężko nam je oczyścić. Czujemy, że między nami wisi ciężka negatywna energia. Ten symbol powinien oczyścić negatywną indywidualną karmę.


Symbole drugiej grupy:

5. Graal - Kielich

Wizualizujemy kielich. W ten sposób oczyszczamy karmę, która jest połączona bezpośrednio z nami, np: karma rodzinna, karma innej grupy ludzi, z którymi tylko krzyżują się nasze drogi przeznaczenia. Pomagamy im w oczyszczeniu nawarstwionych ciężkich karmicznych zobowiązań.


6. Kryształowa korona.

Wspieramy inne grupy. Stymulujemy kolektywną świadomość ludzi, którzy nie potrafią sami rozwiązać własnych problemów: ludzie uzależnieni, psychicznie chorzy, albo grupy narodowościowe z krajów tam, gdzie są wojny, głód... etc.


7. Kryształowy lotus.

Rozwija cele życia i świadomość specyficznych grup np: ludzi posiadających jeszcze bardzo niski poziom świadomości - kraje trzeciego świata, czy mało rozwinięte plemiona i inne jednostki.
 

8. Biały łabędź.

Jest ochroną życia. Transformuje karmę z poziomu życia, którą posiadamy obecnie i ze wszystkich wyższych na które się przemieszczamy. Oczyszcza drogę.
 

9. Złote słońce.

Tworzy pełnię każdego życia. Oczyszcza wszystkie negatywne sytuacje w relacjach: ojciec - matka - dziecko.


10. Biały irys.

Transformuje karmę każdego życia: pomaga niepełnosprawnym, samotnym rodzicom, głodnym, zranionym.
 

11. 12-ramienna gwiazda.

Siedmioramienna gwiazda, a w nią wpisana pięcioramienna gwiazda. Neutralizuje zupełnie karmę związaną z naturą, ze światem roślin, zwierząt i minerałów.


12. Biały irys wpisany w złote słońce.

Ten symbol przenosi nas w wyższe wymiary. Pomaga oczyścić karmę, którą kreujemy w naszej dzisiejszej rzeczywistości i tworzymy nowe karmiczne nici.


13 Promieniste złote słońce.

Symbol transformacji. Uniwersalny symbol. Wizualizowany w sercu daje moc ochrony każdego człowieka i każdej formy życia. Oczyszcza karmę na wszystkich poziomach.

Wszystkie te symbole wizualizujemy we własnym sercu. Praca z uniwersalnymi symbolami wymaga długiego czasu, nawet wielu miesięcy. Wyższa świadomość przebudzi się u każdego w innym czasie. Kiedy ukaże się nowa świadomość już po zneutralizowaniu karmy taka osoba poczuje się bezpieczna. Pierwsze co zauważy - poprawę zdrowia. Po usunięciu blokad z wszystkich czakr zmieni się też zachowanie tej osoby. Całe dotychczasowe życie może ulec zmianie. Na tym poziomie jest już gotowa aby przenikać jeszcze wyższe wymiary.

Medytujmy każdego dnia po 15 minut dziennie, regularnie o tej samej porze. Obserwujmy co się dzieje w ciele: bóle, niepokoje, ruchy energii... etc. Musimy nauczyć się sami wyciągać wnioski w drodze własnej intuicji - dlaczego tak się dzieje? Wszystkie te czynniki są spowodowane oczyszczaniem się ciała, wnikanie w nasze komórki Uniwersalnej Świadomości Chrystusowej. Kiedy uczynimy nasze wibracje silniejszymi mamy okazje spotkać wyższe Istoty i Anioły.

Afirmacja pomocna przy pracy z 13 symbolami na poziomie transformacji (LINK!).

UWAGA:
Pracując w ten sposób kiedy pomagamy w oczyszczeniu karmy innym ludziom, nie wolno za tą pomoc brać żadnych darów czy żądać zapłaty!
Medytacje i oczyszczenie karmy są zupełnie bezpłatne.
Należy bezwzględnie przestrzegać tej reguły!

Vancouver
4 Nov. 2007

WIESŁAWA