MEDYTACJE

PIERWSZA AKTYWACJA ÓSMEJ
FURTKI 11:11 - 11 LUTEGO 2007
 

11 luty 2007 - ŚWIATOWY LOTUS

Główny cylinder --- MAJORKA --- HISZPANIA.
Otwarcie następnej furtki 11:11 Nr 8

Furtka nr 8 będzie aktywowana 2 razy w roku 2007 i w roku 2008.

LOTUS SERCA:
tworzenie nowego emocjonalnego ciała, wyższy poziom ponad sercem.

róża róża róża

Kiedy przebudzimy nasz lotus serca wiele elementów,
które do tej pory były oddzielone połączą się w jedność.

serducho serducho serducho

Furtka nr 8 połączy nasze osobiste pragnienia i będzie następnym krokiem w
nasze przeznaczeniei naszym następnym celem w połączeniu się ze Źródłem.

Przygotujmy się wszyscy na dzień 11 lutego 2007 i przebudźmy nasz lotus serca.

Kiedy człowiek przekroczy ten punkt nie będzie dla
niego już odwrotu.Będzie to następny krok w nowe jutro.

Następna sekretna unia między człowiekiem i Bogiem.

Drugie wtajemniczenie - otwieranie drugiej furtki, uśmiercanie własnego "ego"- punkt śmierć i zmartwychwstanie. Połączenie się człowieka z Boską Miłością. Potężna Rzeka Miłości obudzi głębsze poziomy ludzkiej świadomości. Człowiek powoli za nurtem tej rzeki będzie dążył jeszcze dalej aby zanurzyć się w potężnym Morzu Miłości.

Furtka Nr 8 - MASTER CYLINDER - będzie otwierana na pięknej wyspie --- Majorka w Hiszpanii. Przez tą furtkę przenikną na ziemię nowe piękne energie. Przyniosą ziemi nową falę miłości i zakotwiczą się w nowo otwartym lotusie serca.

Spróbujmy w tym dniu połączyć się w grupy. Utwórzmy silny krąg energii, we wspólnej modlitwie i medytacji. Przy odpowiedniej medytacyjnej muzyce tańczmy swobodnymi ruchami według własnych pragnień i w ten sposób wyzwalajmy z ciała stare formy, przyjmujmy na nowo tą nową falę energii, która otworzy nasz lotus serca. Pozwólmy aby nasze ciało emocjonalne zaczęło się rozwijać.

Dozwólmy aby Wielka Miłość wniknęła w nasze serca. Ta niewidzialna energia z niewidzialnego Świata przeniesie każdego człowieka, który na to dozwoli w lepsze jutro i przyłączy do Boga.

ZAPRASZAM do wielkiej medytacji
w dniu 11 lutego 2007.

WIESŁAWA