MEDYTACJE

OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA
(VIDEO)


Aum Namo Bhagvate Vasudevya Mantra Of Lord Krishna For Wellbeing & Devotion


Deva Premal - OM NAMO BHAGAVATE


Om Namo Bhagavate Vasudevaya ( Exclusive )