MEDYTACJE

OCZYSZCZENIE W EPOCE WODNIKA
(CZĘŚĆ 6)
LINK! DO CZĘŚCI 5

Epoka Wodnika jest ważnym okresem w życiu Ziemi i wszystkich form, które ją zamieszkują. Zwana jest też epoką oczyszczenia. Uniwersalna Czakra Serca (Stwórca) jest coraz bliżej nas. Nadchodzi Wielka Miłość, otwiera nowy dzień i wszelakie życie zaczyna rozkwitać. Przybliża się Wielka Furtka dla nowego już człowieka z 13-stoma poziomami kosmicznej świadomości. Poprzez nową Uniwersalną Świadomość Chrystusową będzie mógł się zamanifestować i wyrażać w głębszej kosmicznej rzeczywistości.

Wszystkie uniwersalne symbole są informacjami, których człowiek będzie używał w nadchodzącej epoce. Kiedy w pełni się otworzy jego 13 czakr zrozumie Uniwersum.

Informacje dotyczące 13 czakr i wszystkie praktyki uczą jak pracować z mocami twórczymi, które emanują z Uniwersalnego Ośrodka Serca. Należy też wiedzieć, że nie będzie to łatwa epoka a ten proces wymaga też długiego czasu.

Proces transformacji - przechodzenie przez 13 wymiarów świadomości na pierwszym poziomie (13 pól) jest związany z cierpieniem. Będzie to burzliwy proces w życiu każdej jednostki.

Wiele osób pyta mnie: "dlaczego wcześniej moje myślenie było zupełnie inne i nagle mój światopogląd w jednej chwili całkowicie się zmienił"? Inni widzą we własnym rozwoju stopniowe wchodzenie w głębsze fazy jak po szczeblach drabiny. U wielu poglądy i sposoby rozumienia tych samych zagadnień, które wcześniej były twardym fundamentem nagle się zawaliły, wywołały emocjonalny ból. A są i tacy, którzy poczuli się oszukani: przez środowisko, kościół, rodziców, nauczycieli... dlaczego tak się dzieje?

Nadciągające światło wnosi większy stopień zrozumienia, sami odkrywamy zakłamania i dotychczasowe własne ograniczenia. Pękają granice starych wymiarów. Niestety ten proces bywa bolesny. Zdajemy sobie sprawę, że prawda, którą nosiliśmy w sobie przez całe życie wygląda nieco inaczej. Zanim utwierdzimy się w nowej rzeczywistości każdy człowiek przeżyje falę cierpienia, wewnętrzną burzę, bo przecież nasze dotychczasowe życie w jednej chwili zostaje zburzone. Nie jedna osoba nie chce zaakceptować tej nowej prawdy, wciąż ucieka i okłamując siebie i chowa się za murem dawnych przekonań. A później kiedy zaczyna ukazywać światu swoje nowe doświadczenia przeżyje jeszcze jedną walkę ze swoim środowiskiem, członkami rodziny i wszystkimi, którzy nadal tkwią w starych wzorcach i nie chcą słyszeć albo nie mogą zrozumieć innych prawd płynących z wnętrza tej nowej już istoty. Ból, samotność, walka z obłudą i kłamstwem są wielokrotnie dla wyższych dusz ciężkim krzyżem. Będą też upadki, bunt, rezygnacje i ponowne wzloty. Dużo ludzi budzi się lecz ciągle są tacy, którym wygodniej jest kroczyć starymi drogami, brakuje jeszcze odwagi i pewności, nie chcą przecierać nowych szlaków. Cofają się ze strachu przed bólem i ośmieszeniem, taki stan pogłębia jeszcze mocniej osobiste cierpienie. Walka na dwa fronty: nie przyjmowanie nowych energii i trzymanie na siłę tych, które już powinny odejść. W Epoce Wodnika wszyscy jesteśmy skazani na nowe cele, wszyscy ci, którzy chcą połączyć własne serce z Sercem Boga muszą być pionierami, muszą utorować własną drogę. Należy pamiętać, że ta podróż odbędzie się w samotności i tak naprawdę nikt nie wyręczy drugiej osoby.

Najważniejsze co należy zrobić: - zneutralizować osobistą karmę i pomoc w tym procesie słabszym. Tą pomoc należy wykonywać woluntary. Nie wolno brać żadnej zapłaty. Modlitwa i medytacja nie mogą być formą zarobkową, będą odrzucone przez wyższe siły. Wszelkie dyskusje na ten temat nie mają sensu. Wyższe dusze przyszły dzisiaj na świat aby usługiwać tym mniej świadomym i tak czynią wszyscy ci, którzy pracują w Imię Boga.

" ... A kto jest najwyższy z was
będzie sługom waszym ..."

(Ew. Mt. 23:11)


"... A biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy,
że zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi,
albowiem sami nie wchodzicie
ani nie pozwolicie wejść tym, którzy wchodzą.
Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy,
że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką
długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok ..."

(Ew. Mt. 23:13-14)


"... Ślepi, bo cóż jest większe ?
Dar czy ołtarz, który uświęca dar ? ..."

(Ew. Mat.23:19)

Prawo kosmiczne dla osób nie przestrzegających tych reguł jest surowe. Nikt, kto zechciałby się tłumaczyć, że o tym nie wiedział nie będzie zwolniony od winy. Droga wiodąca do żywota wiecznego jest wąską ścieżką a u jej wylotu jest wąziutka brama, przez którą nie łatwo jest się prześlizgnąć. Toteż nie będzie wielu, którzy zdołają jako pionierzy przetrzeć dziewicze szlaki i przecisnąć się przez tą wąską szczelinkę.

Jest to jeszcze jedna prawda dotycząca naszych czasów.

"... I rzekł ktoś do niego: Panie,
czy tylko niewielu będzie zbawionych ?
On zaś rzekł do nich:
Starajcie się wejść przez wąską bramę,
gdyż wielu powiadam wam,
będzie chciało wejść,
ale nie będą mogli.
Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę
a wy staniecie na dworze
i pukać będziecie w bramę mówiąc: Panie,
otwórz nam,
a On odpowie nie wiem skąd jesteście ...
którzy czynicie bezprawość ..."

(Ew. Łk. 13:23-25)


"... A oto ostatni będą pierwszymi,
a pierwsi ostatnimi ..."

(Ew. Łuk.13:30)

Nowa Epoka jest też epoką miłości i miłosierdzia, więc nie należy nadużywać swojej władzy. W swoich naukach uczył nas Jezus jak dojść do życia wiecznego. Wskazywał nową drogę swoim własnym życiem. Mówił wyraźnie, że tylko naśladując Jego czyny człowiek może dotrzeć do Boga.

"...Wtedy Jezus rzekł; Kielich, który Ja piję,
pić będziecie, i chrztem, którym jestem chrzczony,
zostaniecie ochrzczeni...'
"
(Ew.Marka 10:39)


"...Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby mu służono,
lecz aby służyć i oddać swe życie
na okup za wielu..."

(Ew. Marka 10: 45)

W chwili osiągnięcia pełnej czystości, zaistnienia w 13 poziomie transformacji dostajemy klucz do otwarcia jeszcze wyższych furtek świadomości. Cała Ziemia będzie się powoli neutralizować: ludzie, zwierzęta i rośliny. Od tej chwili będzie powoli znikać z naszego życia cierpienie. Wyższa świadomość kosmiczna wnikająca we wszystkie struktury uwolni nas od negatywnej karmy, uczyni życie bezpiecznym i pomoże w uniwersalnym zrozumieniu Kosmicznego Prawa.

Umiejętność wizualizacji i medytacyjna praca z uniwersalnymi symbolami jest bezpieczną drogą i prowadzi prosto do Uniwersalnej Świadomości Chrystusowej. Przechodząc przez pierwsze 13 poziomów transformacji oczyszczamy nie tylko osobistą karmę, ale pomagamy tym wszystkim, którzy jeszcze dzisiaj w pełni nie rozumieją praw kosmicznych. Pomagając innym pomagamy też sobie. Taka osoba osiąga szybciej wielkie moce stworzenia. Osiągnięcie 13 pola transformacji wzmocni nie tylko zdrowie, ale również zmieni ciężar ciała, stanie się mniej gęste. Z wyżej rozwiniętych czakr zaczyna emanować inna fala światła, która ma wielki wpływ na środowisko. Ci ludzie oczyszczają niższe formy, promieniuje z ich ciał pozytywna energia o wysokich wibracjach. Jednostki wyżej przebudzone wzrastają na spirytualnej drodze bardzo szybko. Stają się swoistym instrumentem w podnoszeniu świadomości otaczającego ich życia.

Podobnie jak z symbolami z pierwszej grupy 13 poziomów transformacji pracujemy z symbolami z II (13 pól) i III (13 pól) grupy: transmutacji i Stworzenia. Wizualizujemy odpowiedni symbol we własnym sercu. Należy przestrzegać kolejności. Przed człowiekiem następna podróż - dla każdego inna. Należy pracować powoli i starannie. Pierwsze efekty będą widoczne po kilku miesiącach.
 

Biała Róża

Połączy naszą duszę z Uniwersalną Miłością, podniesie nasz poziom miłości i współczucia, wyniesie na pierwszy poziom mocy twórczych.


Kryształowy Diament

Otworzy drugi stopień mocy twórczej. W świadomość wpłynie Uniwersalne Światło.


Biała Lilia

Trzeci stopień mocy twórczych, podniesie jeszcze wyżej osobistą wibrację i wzniesie bliżej Uniwersalnego Życia ...i tak stopniowo pracujemy z następnymi symbolami.

Medytujemy ok. 15 minut dziennie. Stosujemy odpowiednie modlitwy i afirmacje.
1. Medytacja do dwóch bliźniaczych serc. (LINK!)
2. Chrystus we mnie. (LINK!)
3. Moc Chrystusa. (LINK!)

Na zakończenie medytacji można dla wzmocnienia każdego symbolu wizualizować uniwersalny symbol Złotego Słońca lub Promienistego Słońca. W ten sposób otrzymujemy dodatkową energię, która wzmocni pierwszy znak.

Tą formę medytacji (wzmocnienie energii za pomocą Złotego Słońca) należy stosować w 2-gim etapie kiedy pracujemy z Uniwersalnymi Symbolami transmutacji. Należy obserwować własną intuicję. Jedne symbole będą wymagać dłuższej pracy a inne będą nas poganiać. W czasie medytacji dobrze jest trzymać się jednego schematu, nie zmieniać techniki.
 

Należy też:

1. Zwrócić uwagę w jaki sposób podnosi się nasza świadomość, w jakim tempie?

2. Nie rozpoczynać medytacji na drugim stopniu dopóki czujemy, że nasze ciało nie jest oczyszczone z negatywnej karmy, jeśli ciągle czujemy, że drzemią w nas jakieś choroby. Należy zwrócić uwagę na osobiste kontakty i relacje między nimi.

3. Kontrolować własne myśli i zachowania.

4.
Między medytacjami rozpoczynającymi nowy etap, nawet wówczas kiedy czujemy, że musimy je powtórzyć potrzebna jest przerwa (powinna podpowiedzieć intuicja).


Ludzie, którzy jako pierwsi zostaną wyżej wyniesieni będą oczyszczać swoje środowisko. W ich ciałach zaistnieje Boska świadomość. W chwili przeniesienia się w wyższy poziom świadomości będą również przyłączeni do Wyższych Kosmicznych Hierarchii. Ich dusze połączą się z Uniwersum.

Pełne otwarcie trzech poziomów (3x13) utworzy nowe silne jednostki, nową unię między Ziemią i Słońcem i między Słońcem i Uniwersum.

Następny etap rozwoju spirytualnego odbędzie się dla każdego osobiście. Człowiek na tym poziomie zamanifestuje już w swoim działaniu zdolności Chrystusa i Boga. Ale zanim dojdziemy do Najwyższych Form nasze 13 nowych czakr musi osiągnąć moce poniżej tego poziomu i powyżej Ziemi, otworzyć 39 poziomów Uniwersalnej Świadomości Chrystusowej.

Przebudzenie 5-ciu dodatkowych czakr i otworzenie ich na Najwyższym poziomie jest odzyskaniem utraconego ogniwa z Bogiem. Następuje odbudowanie mostu między materią i Duchem. Ludzka istota z najgłębszych ciemnych otchłani powraca do Królestwa Niebios.

Jezus Chrystus
codziennie czeka na ciebie,
trzyma bez przerwy
wyciągniętą dłoń.
Rzuć się w wielki ocean,
zanurkuj i śmiało płyń ...
niesiony nową tęczową falą
karm własne ciało
kroplami żywej wody.

Każdy krok ... twój
przybliży ciebie
o jeszcze jeden krok ...
patrz!
Już prawie dotykasz dłoni tej,
która da ci nowe życie ...

Tylko twoje
silne odbicie
od ziemi form,
rzuci ciebie w nową
oceanu toń.

I ty możesz być
świetlistą istotą.Vancouver
6 Nov. 2007

WIESŁAWA