MEDYTACJE

NUMEROLOGICZNA ŚWIADOMOŚĆ DUSZY
 

Już starożytni chaldejczycy opracowali system numerologiczny. Każdej cyfrze nadali właściwych cech. Stworzyli numerologiczny obraz człowieka i wszystkich jego zdarzeń.
Następnym, znany całemu światu był grecki matematyk i astronom Pitagoras. Używając własnej wewnętrznej wiedzy i poprzez długą obserwację opracował numerologiczny wzór przedstawiający wibrację dźwięku i oznaczył go numerami. Zapis Pitagorasa różni się nieco od chaldejskiej numerologii lecz po głębszej analizie oba te systemy w jakiś sposób pokrywają się i nadają cyfrom podobnego życia.

Numerologia, nauka o numerach - jest najstarszą nauką i mapą świadomości człowieka. Ojciec numerologii, Pitagoras żył 2 500 lat temu. Jako młody mężczyzna podróżował po Azji Mniejszej, Egipcie, Palestynie, był również w Indiach. W wieku 60 lat posiadał wiele informacji z matematyki, astronomii i filozofii. W swoich podróżach zapoznał się z wieloma religiami. Swoją wiedzę przekazywał swoim uczniom. Obserwując naturę wibracji dźwięku zrozumiał ważną rolę numerów. Numer - symbol posłużył jako język do komunikacji dla różnych wzorców energii.

Dobry numerolog wyrysuje mapę świadomości człowieka zaglądając w cyfry i litery, które towarzyszą w jego życiowej podróży.

W "Niebiańskiej przepowiedni" James Redfield stworzył swoisty fenomen. Odpowiedział i pozwolił na zrozumienie wibracji - energii, które wibrują w człowieku. Dał wibracyjny wzór, jak z sukcesem i szczęśliwie przeżyć własne życie. Pisząc w prosty sposób uczy jak zrozumieć własne energie i osiągnąć doskonały balans aby dusza zdobywała najwyższe duchowe zdolności. Doświadczenie życia, wzbogacanie się w wibracje, które powstają podczas wszystkich akcji człowieka wypełniają duszę: albo wzrasta albo przez utratę i złe zarządzanie własnej energii upada.

Numery są wzorcami materialnymi i duchowymi. Człowiek swoim działaniem ożywia ich mechanizm i od chwili urodzenia aż do śmierci już zawsze będą świadkami jego życia. Dzień, miesiąc, rok, godzina i miejsce narodzenia ukazuje światu nową jednostkę, która właśnie przybyła z dalekiego kosmosu. Człowiek w chwili narodzenia zostaje obarczony numerami. Tych wartości nie da się już nigdy zmienić. Będą najważniejszym elementem numerologicznym już do końca jego życia. Służą dla identyfikacji w świecie materialnym, kreują przeznaczenie i mapę świadomości duszy. Litery - imię i nazwisko mogą ulec zmianie, można nimi stymulować - zmieniać własne wibracje sukcesu. Ale wibracjami narodzenia nie możemy już manipulować. Spotykamy się często ze zmianą imion i nazwisk, obserwujemy wówczas, że z chwilą tych zmian w życiu takiego człowieka też coś się zmienia.

Jednak najważniejsze symbole określające jego charakter i typ osobowości są ukryty w cyfrach urodzenia.

Cyfry i litery posiadają energię męską i żeńską, np 1 jest energią męską, 2 - energią żeńską ... itd. ... Męska energia cyfry jest silną wartością, oznacza silną osobowość. Żeńska - pasywna, niecierpliwa często agresywna, ale za to wrażliwa.

Każdy człowiek doświadcza życia w inny sposób. Rzeczywistość, w której zaistniał, towarzyszące mu osoby i zdarzenia a nawet jego głos tworzą wokół niego odmienne dźwięki, a te wibrują tworząc coraz nowsze informacje. Dochodzą emocje i inne jego uczucia np. zapachy, smak itd. ... nadają duszy człowieka coraz głębszy sens i otwierają wiedzę, wprowadzają w nowe pola świadomości.

Dźwięki i myślokształty łączą się ze sobą i rysują nowe życiowe mapy. Dźwięki budzą światło. Pojedyncze promienie wzmacniają się i wyzwalają coraz większe fale światła już o innych wartościach.
1 + 1 = 2
2 + 1 = 3 ... itd. ...
Przestrzeń wypełnia się nowymi wibracjami, która w końcu osiągną wysoki pułap
1 + 10 = 11
2 + 10 = 12 ... itd...
połączone cyfry tworzą już wieloznakowe grupy. W dacie urodzenia człowieka widzimy różne cyfry, pojedyncze i złożone.

Kim jest dusza człowieka?
Jak daleko już zaszła?
Skąd przychodzi?

Wszystkie te informacje znajdziesz we własnej dacie urodzenia. Ogólna suma wskazuje na stopień zaawansowania duszy. Kiedy w końcowym wyniku spotykamy pojedynczą cyfrę dowiadujemy się, że pochodzi z poziomu solarnego np, urodzony 3 maja 1971 = 26/8 Liczbą przeznaczenia jest 8.- pojedyncza cyfra. Wskazuje, że ta osoba nadal rozwija się poprzez karmę.

Podwójne znaki tzw, liczby masterskie są oznaką, że ta dusza przybywa ze świetlistej rodziny, z wyższych pól świadomości - wyższego stowarzyszenia dusz. W swoim życiu często demonstruje nowy model bycia, bywa nauczycielem Zajmuje swoje miejsce w zależności od sytuacji, oferuje własne doświadczenia i pomaga zrozumieć istotę życia fizycznego i duchowego. Wyżej stworzone numery, które nie są numerami masterskimi można zredukować do jednej cyfry i określić tak samo jak pojedyncze. Należy jednak pamiętać, że poziom tej duszy jest znacznie wyższy. Nie można 1 i 10 ujmować w te same wzorce. Zero też coś znaczy. Przez jego dodanie do indywidualnej cyfry wzmacnia ją 10 razy, podnosi 10 razy wibracje indywidualnej duszy. Nadaje jej większy napęd w zależności od numeru jaki go prowadzi np, 10, 20, 30 , 40 ... itd. ...

Uwaga: Nie wszystkie podwójne znaki są numerami masterskimi. Do masterskich zaliczmy: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Tworzą ostateczną wartość, nie redukujemy ich podczas liczenia. Przykład: ur. 3 kwietnia 1984, (3 + 4 + 1984 = 29/11)(2+9 = 11 ) Wszystkie inne podwójne można redukować.

Numerologia jest potężną nauką. Pomaga określić wartości człowieka na polu: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Kombinacja cyfr utworzona w chwili narodzenia będzie motorem napędowym do dalszych życiowych działań. Bez względu na to czy człowiek zmieni swoje inne wartości: imię i nazwisko ... chwila narodzin zostaje zapisana we wszechświecie jako eteryczny zapis. Cyfry, którymi został obdarzony przyciągną do siebie podobne promienie kosmiczne. Będą dalej kształtować duszę i ciało, odmienne akcje życiowe poprzez połączenie się energii otworzą różne wartości: energie dodatnie lub ujemne.

Spirytualne numery otwierają głęboką intuicję, łączą duszę z wyższymi polami świadomości.

Już Platon powiedział:
"... Numer jest symbolem określającym wyższą wartość i wyższy poziom wiedzy..."


a Pitagoras dodał:
"... Numer jest esencją kosmosu i powracającej harmonii ... "

Nie ma dwóch dusz numerologicznie takich samych. Wcielone w ludzkie ciało zawsze będą się od siebie różniły, choćby urodzone tego samego dnia i o tej samej godzinie jednak fizyczne ciała zaistnieją w dwóch miejscach. Wchodzące promienie kosmiczne, które towarzyszą duszy przy narodzeniu, jej osobiste, przetną się w różnych miejscach z innymi promieniami wchodzącymi w tym samym czasie na ziemię, zaistnieją pod innym kątem. Utworzą odmienny układ geometryczny. Przebudzą odmienny typ energii.
Niewidzialne światło otworzy przeznaczenie człowieka.

Inne wibracje otrzyma dusza z systemu słonecznego a inne napłyną dla duszy z systemu galaktycznego i jeszcze z wyższych poziomów. Promienie są świadkami nowonarodzonego człowieka. Przychodzącym z poziomu solarnego będzie towarzyszył jeden promień a z wyższych w zależności od poziomu dwa a nawet więcej ... Są przewodnikami w otworzeniu wyższych pól świadomości człowieka:

a. świadomość
b. nadświadomość
c. superświadomość
d. najwyższy stopień - Boska Mądrość.

Wnikam w piękno Ziemi
i w prawdy kosmosu
aby znaleźć balans i pokój.
Dzięki nim otworzę drzwi
w lepszy świat.Vancouver
15 Aug. 2007


WIESŁAWA