MEDYTACJE

MOC CHRYSTUSOWAZnam błogość i radość
płynącą ze zjednoczenia duszy
z żywym Chrystusem.

A ta błogość i radość
zamieszkają we mnie
przez wieczność całą.

Wiem, że obecność
żywego Chrystusa
jest całkowicie
utwierdzona we mnie.

A ja jestem odwieczną
czystością Chrystusową.

AmenJam Jest teraz istotą
wzniesioną duchowo,
którą chcę być.

Jam Jest wiecznym uwolnieniem
z każdej ludzkiej niedoskonałości.