MEDYTACJE

MEDYTACJA NA RZECZ ŚWIATOWEGO POKOJU

W świetle nowych wydarzeń na świecie nadszedł dla nas czas aby łączyć się... to czas wielkiej medytacji i modlitwy... to czas na szerzenie światła na całym świecie.

Musimy przemienić naszych wrogów w przyjaciół a naszych przyjaciół w boskie istoty. Musimy znaleźć trochę czasu na medytację i modlić się z głębi serca. Czas aby tchnąć na świat uzdrawiające wibracje: światła, miłości i pokoju.

Proszę organizujmy grupy medytacyjne aby zharmonizować obecną sytuację w świecie, stańmy się legionem pomocników Bożych, którzy przekształcają cierpienie i ból tego świata w szczęście i radość, którzy wyrywają naszą Ziemię z chaosu... zasiedlajmy jak największe tereny światowym pokojem... przywróćmy na naszą planetę: światło, miłość i pokój, których to brak doprowadza ludzkość do totalnego upadku.

W nas tkwi wielka siła i nie możemy w takim czasie marnować naszej siły duszy. Jeśli jesteś dzieckiem Światła, ziemskim aniołem zacznij uzdrawiać świat, przywróć naszej planecie subtelne życie... a twoją bronią niech będzie modlitwa, która wspiera każdego człowieka i buduj ze słów modlitwy barykadę przeciwko wrogowi - władcy ciemności.

Nasza Ziemia ma w sobie naturalną moc, zrodzoną z Boskiej Mądrości, potrafi spalić własnym ogniem nasienie ciemności... ale musimy pomóc Matce Ziemi, zbudujmy nasze duchowe połączenie za pomocą medytacji i modlitwy. Stwórzmy pozytywne energie: światła, miłości i pokoju... jeśli uczynimy to z czystością naszych serc wszystko powróci do nas stokrotnie.

To dzięki światłu, pokojowi i miłości zestrajamy się z Duszą Wszechświata i wprowadzamy w nasze życie wiele pozytywnych zmian.

Poprzez modlitwę wysyłasz harmonijne fale, pozbywasz się ciemności i zamieszania, poprzez te fale możesz wysłać pozytywne wiadomości, które są odbierane przez inne czułe istoty wibrujące podobnie. Dzięki temu zwiększysz braterstwo dzieci bożych.

Światło otrzymujemy od Boga, miłość jest matką światła, pokój jej siostrą... toteż tam gdzie jest światło, miłość i pokój nic złego stać ci się nie może.

Wówczas Bóg, który jest miłością mieszka w sercu człowieka i jest obecny w każdym jego działaniu w każdej chwili. Z modlitwą, miłością, pokojem i światłem ty i Bóg stajecie się jednością, a w takim związku wszystko jest możliwe. Pamiętaj, świątynią Boga jest serce człowieka.

Medytacja - może trwać od 20 minut do 1 godziny. Czas trwania medytacji zależy od potrzeb i wielkości grupy. Nasz udział w wysyłaniu energii pokoju na świecie wprowadza zmiany energetycznego spokoju aby ten królował na Ziemi. Musimy tak medytować aby otworzyć kanały łaski, która jest bezinteresowną miłością Boga.

Jesteśmy tą zmianą, która obecnie musi coś zrobić dla świata, otworzyć Boskie kanały na całym świecie, przez które wnikną potężne i niezwykłe energie uzdrawiające naszą planetę. Musimy je również poczuć w sobie jako energie spokoju i miłości.

Wszystkie problemy świata od konfliktów wewnętrznych do zbrojnych spowodowane są przez przemoc. Dzięki medytacji możemy usunąć przyczynę przemocy przynosząc światu pokój. Musimy stworzyć taką siłę energii aby ograniczyć przemoc, agresję, terroryzm. W tych dniach powinniśmy medytować codziennie. Kiedy medytujemy możemy zniweczyć te niskie wibracje tworząc tym samym bardziej harmonijne, które będą nas otaczać przez co nasze życie będzie również harmonijne.

Kiedy już medytujemy stwórzmy energetyczne połączenia z innymi grupami medytacyjnymi na Ziemi w tej samej intencji, starajmy się dotknąć wszystkich serc i umysłów tych ludzi, którzy walczą o światowy pokój... i zjednoczmy wszystkie nasze wspólne energie i wysyłajmy w to miejsce, które najbardziej potrzebuje uzdrowienia.

Obecnie skierujmy energię na Bliski Wschód... dotknijmy serc i umysłów tych sprawców, którzy zburzyli nam spokój na świecie. Wysyłajmy do nich nasze pokojowe przesłanie i przywracajmy na tej Ziemi ład i porządek. Czyńmy to w spokoju i z czystymi sercami... w ciszy twórzmy świat, gdzie wszystko jest harmonijną muzyką.

Jak medytować?

1). Usiądźmy wygodnie
2).
Zamknijmy oczy
3).
Wprowadźmy spokój w sercu i na twarzy
4). Uspokójmy umysł - bierzemy trzy głębokie oddechy i wydechy
5). Możemy rozpocząć medytację modlitwą lub mantrą - o pokój na Ziemi
6). Patrzymy na świat swoim wewnętrznym okiem i wizualizujemy naszą Ziemię w jak najlepszych barwach
7). Wyobrażamy sobie, że każda istota na Ziemi jest w harmonii z samym sobą i nawzajem ze wszystkimi innymi ludźmi, kulturami, religiami, krajami
8). Wizualizujemy nasz piękny dom, kraj, świat.

Jaką wybrać pokojową mantrę / modlitwę?

Może to być np modlitwa do Św. Franciszka lub każda inna modlitwa w tej intencji.

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Tabelka "Modlitwy o Pokój": LINK!

Poprzez połączenie umysłu z nieograniczonym potencjałem uniwersalnych praw, uniwersalna zasada energii otwiera drzwi do nowego życia... medytacja, modlitwa jest kluczem, który dokonuje zmian w naszym życiu. Wspólna medytacja i modlitwa to podnoszenie światła rzeczywistości, ostatecznie zmienia krytyczną świadomość i zanurza (w tym przypadku podczas pokojowej medytacji) w kierunku pokoju i otwiera wyższe prawdy.

UZDRAWIAMY ŚWIAT
(Medytacja - modlitwa)

Jesteśmy dziećmi z Królestwa Światła, Miłości i Pokoju...
i czas na nowy początek,
chcemy żyć w prawdzie i szczęśliwym miejscu
wszędzie tam, gdzie stanie nasza noga.

Niech idzie przede mną światło, miłość i pokój,
niech światło, miłość i pokój idą za mną
i gdzie się obejrzę: w prawo czy w lewo
tam jest światło, pokój, miłość.

Teraz chcę otworzyć serce
i wysłać z niego bezwarunkową miłość...
widzę ją jako złote światło promieniujące z mojej istoty
i wylewam go tam, gdzie jest najbardziej potrzebne...

i dołączają do mnie inne światła
wysyłane z całego świata od innych bożych istot,
którym leży na sercu pokój i miłość na świecie...

widzę w tym momencie cały świat
i miliony tych światełek, które łączą się wzajemnie
w jedno wielkie światło, które zalewa naszą Planetę Ziemię...

jesteśmy światłością świata,
jednym światłem pokoju, miłości i zrozumienia,
płyniemy przez całą Ziemie wzdłuż i poprzek...
płyniemy w gęsty mrok, iluzję i ignorancję,
nasycamy światłem i miłością wszystkie czujące istoty...

niech w każdym umyśle wzejdzie pokój,
niech z każdego serca płynie miłość,
niech w każdej duszy przebudzi się przebaczenie
a zrozumienie niech będzie naszą wspólną więzią.

My dzieci Boga - światłość świata
prosimy Moc Wszechświata o uzdrowienie i harmonię
naszej utrapionej Planety Ziemi.

Boże, niech się przejawi Twoja Wszechmoc w każdym człowieku,
zbaw naszą udręczoną Planetę...
otocz wszystkie czujące istoty światłem, pokojem i miłością,
zniszcz wszystkie fałszywe przekonania, wszystkie błędy,
które burzą ludzkie umysły i niszczą duchowe połączenie,
przywróć ten świat do normalności.

Boże, przywróć pokój na Ziemi
i daj Łaskę wszystkim ludziom,
niech z Twojego Serca
popłynie Twoja miłość do każdego serca człowieka.
Spraw, niech w każdej duszy obudzi się przebaczenie
a wszystkie nasze serca i umysły
niech staną się jednym wielkim zrozumieniem.

Niech się tak stanie.
Boże całkowicie wierzę w Twoją Moc
i milion razy dzięki za wszystko co dla nas czynisz.

Vancouver
12 Sep. 2015

WIESŁAWA