MEDYTACJE

MANTRA I JEJ ZNACZENIE
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Co nas ludzi wywyższa ponad zwierzęta?
Nasza mowa.
Mowa jest istotą człowieczeństwa.

Wszystko co ludzie myślą mogą przedstawić za pomocą mowy, pisania, a nawet w rysunkach i symbolach. Wszystkie rzeczy, które na Ziemi powstają z ręki człowieka, wprzódy zostają stworzone w myśli i przez moc słowa. Podobnie było z dziełem tworzenia przez Boga.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi...”

(Jan 1, 1-4)

Od początku świata we wszystkich kulturach, religiach, słowo było potrzebne do osiągnięcia rozwoju życia i rozwoju duchowego.

W rozwoju duchowym od tysiącleci znana była Mantra, jako duchowe narzędzie, które zawsze jest i może zrobić wszystko w zależności od człowieka pomysłów.

Mantra oparta na energii dźwięków, kiedy mówimy każde słowo tworzy rzeczywiste fizyczne wibracje. Słowa przez nas wypowiedziane mają swoje znaczenie, ale są także energią. Każde słowo wywołuje drgania, w zależności jak je wypowiemy taki jest poziom wibracji danego słowa. Tak samo jest z innymi dźwiękami, w tym z muzycznymi, które w zależności od ich barwy różne wpłyną w układy nerwowe.

Osoby będące wyżej w rozwoju duchowym doświadczają energii słowa, dźwięku. Wiem to na własnym przykładzie. Każdy jeden dźwięk wprowadza w moje ciało wibracje, czuję większe wewnętrzne drżenie ciała i w tej samej chwili zapalają się we mnie różnokolorowe światła, w ten sposób wiem na jakim poziomie wibruje każde wypowiedziane słowo, w jakim kolorze dzwoni telefon, czy inny dźwięk, tak samo jest z muzyką, nie każdej mogę słuchać i bronię się przed nią. Wiem jak zdecydowanie odmiennie brzmią misy tybetańskie i jak ich dźwięk wnika głęboko w nasze struktury, jakie wywołują emocje i reakcje ciała fizycznego.

Szczególnie nocą, kiedy jest wielka cisza, a wokół ciemność, dokładnie widać te wewnętrzne fajerwerki i intensywność wibracji. Nawet trudno uwierzyć, że najmniejszy szelest wywołuje w ciele burzę kolorów i intensywne drżenie wszystkich komórek ciała. Nawet dotyk potrafi wyzwolić w ciele potężną burzę kolorów, symboli, kwiatowych wzorów o niezwykłym pięknie.

Działanie mantry to swoiste połączenie drgań słowa z zamiarem psychicznym. Psychiczny wynik ostatecznie wpływa na wynik mantry. Ważne jest jakie wypowiadamy słowa, jak dobieramy, czy są nasączone miłością, spokojem, czy są mówione niedbale, burzliwie, chaotycznie, złośliwie, taki wytworzą efekt światła powodowanego barwą naszego głosu. Podobnie poczujemy nasze emocje, albo radośnie, albo skurczymy się w sobie pod ich działaniem.

Słowo oparte jest na energii, toteż wypowiedziane mantry tworzą myśl energii fal. Nasza ludzka świadomość to zbiór różnych stanów świadomości, które istnieją w ludzkim ciele fizycznym i subtelnym. Każdy organ ma swoją własną świadomość co pozwala mu wykonywać jego funkcje, następne są systemy, już bardziej złożone, np. sercowo-naczyniowy lub inne zbudowane z wielu organów lub części ciała działające na różnych etapach jednego procesu. W pojedynczych organach świadomość jest bardziej prymitywna, w systemie jest już bardziej zaawansowana i nawet jak „wysiada” poszczególny organ, system potrafi utrzymać funkcje życia. Podobnie jest ze stanem świadomości w ciele subtelnym. Inaczej wygląda kiedy zablokuje się jedna czakra, a inaczej kiedy wszystkie łącznie z meridianami. Zablokowanie jednej czakry nie wyłączy pracy pozostałych czakr. Reszta ciała subtelnego potrafi obejść tą przeszkodę. Niemniej świadomość indywidualnego organu ma duży wpływ na cały system nie tylko na polu fizycznym, ale i subtelnym.

Nasze świadome myśli także mają wpływ na cały organizm, są dla niego ważnym impulsem i oczywiście są jakąś formą energii dla ludzkich komórek, organów, systemów. W ciele ludzkim istnieje mnóstwo różnych wibracji, które podróżują przez podświadomość.

Mantry powodują potężne drgania w ciele fizycznym, sferze psychicznej, duchowej zmieniając częstotliwość świadomości. Od tej pory organizm staje się silny, w nim już przepływa strumień światła niczym laser..

Czym dłużej stosujemy mantry tym nasze pola stają się bardziej spójne i w żaden sposób nie przypominają tych, które istniały w nas przed świadomym (lub nieświadomym) mantrowaniem danej kwestii - powtarzaniem tej samej sentencji.

Słowa mantr są niczym nasiona, szczególnie kiedy praktykuje się je codziennie wzrasta fala wibracji i ta dominująca myśl - mantra ma dominujący wpływ na inne wibracje.

Na tej samej zasadzie działa system manipulacji, np.: słowa ulubionych piosenek nucone bez przerwy przez młodzież, sprytnie dobrana muzyka, dźwięk, słowa reklam powtarzane po kilka razy w ciągu tego samego filmu. Ostatecznie mantry wytwarzają stan, w którym organizm wibruje z określoną częstotliwością i całkowicie zgodnie, tak w naszej subtelnej świadomości jak i na polu fizycznym. Toteż dobrze tutaj rozeznajemy jak dzisiejsza manipulacja musi znać tajniki ludzkiej natury i starożytnej wiedzy na ten temat; i to z zakresu każdej kultury, religii, a nam ludziom mówi się, trzymajcie się od tego z daleka ...... a może jednak będzie lepiej kiedy i my przyjrzymy się temu zagadnieniu bardziej wnikliwie? Wówczas nie będziemy tacy podatni na wielką manipulacyjną machinę, i będziemy umieli odkręcić swoje fałszywie zaprogramowane pola świadomości.

Mantry są narzędziami władzy ...
tylko od człowieka zależy jaki nada im sens życia!

Jakie sentencje wprowadzimy w nasze pola świadomości takie uzyskamy efekty. Jeden człowiek będzie błogosławił świat, ludzi, Boga, drugi będzie dbał tylko o własne dobra, trzeci będzie złorzeczył innemu człowiekowi, a nawet Bogu. To wszystko odbywa się za pomocą mantry, czasami nieświadomie kiedy pochopnie wypowiadamy nieprzemyślane słowa, szczególne ciągle je powtarzając i kierując pod jeden adres. Inni bardziej świadomi czy wyrachowani stosują je do własnych celów: dobrych i złych. Musimy jednak wiedzieć, że jeśli chcemy je użyć aby kogoś egoistycznie zniewolić, wykorzystać, np. w celu pozyskania uczuć, dóbr, wcześniej czy później taka manipulacja tak zapracuje, że boleśnie uderzy w siewcę. To wszystko może odbyć się za pomocą mantry. I na tej samej zasadzie pracują nasze błagalne prośby, modlitwy, zaklęcia, czary, przekleństwa, wszystko zależy od człowieka dojrzałości umysłu i jego kaprysu.

Słowo Mantra pochodzi od dwóch słów ze sanskrytu:
-mamas, czyli umysł
-tran, ochrona, działanie, przygotowanie, wolne od
.... (np. choroby).
Razem biorąc z sensu tych dwóch słów powstało ogólne określenie „wolny umysł”.

Ale UWAGA, podróż z mantrą nie zawsze oznacza wolność, zależy jak i gdzie ją skierujemy! W jakim celu, czy uwolnienia, rozwinięcia własnego umysłu, pogłębiając go i poszerzając kwestie: „jestem bezpieczny, jestem wolny, jestem dzieckiem Boga ... czy wolimy inne programy , które potrafią nas włożyć w określone ramki i trudno tu mówić o wolności, kiedy wmówimy sobie z góry określoną sytuację, wznoszące nas na inne pola wyobraźni, np.: mam ciągle pecha, nic mi się nie udaje, nic nie umiem, boję się, .... albo mantry wyrażające złe życzenia, klątwy wysyłane pod adresem innych osób w celu ich uszkodzenia; to tylko pogorszy stan naszego umysłu. Musimy więc dobrze zrozumieć jaka jest moc dobieranych słów i jak odbiera mantrę nasz umysł. Nawet jedno źle dobrane słowo może odwrócić działanie mantry, zamiast coś umocnić łatwo możemy sytuacje pogorszyć.

Także niewskazane jest ciągle „mantrowanie” dziecku, „ jeśli nie zjesz obiadku zabierze cię czarownica czy zły policjant.” Taki codziennie recytowany tekst może doprowadzić do tego, że dzieci w chwili zagrożenia nie będą miały zaufania do policjanta. Mogą stać się łatwym łupem dla przestępcy. Straszenie dzieci może wywołać w ich świadomości potężną traumę.

Metafizyka hinduska wyjaśnia, że ciało składa się z pięciu elementów: eteru, powietrza, ognia, wody, i ziemi. Wszystkie przyczyniają się do rozwijania subtelnych właściwości: dźwięku (słuchu), dotyku, widzenia, smaku, zapachu. Zauważmy, że pierwszy jest dźwięk.

Początkowo mantra była używana tylko do ochrony, szczególnie dla ludzi mieszkających w odludnych miejscach, przez pustelników, mnichów. Używali dźwięku jako amuletu i za jego pomocą budowali swoje bezpieczne ogrodzenia. Dzisiaj możemy to porównać do „modlitwy do swojego anioła stróża”. Z biegiem czasu mędrcy zauważyli, że siła mantry wzmacnia się w pełni księżyca, w okresach przesilenia wiosennego, zimowego i w innych ważnych kosmicznych cyklach. Ponadto zauważyli, że niektóre sylaby są błogosławione, bardziej silne i odnoszą zupełnie inny skutek od zwykłego „gadania”. Zauważyli też, że są słowa, które niosą nieszczęścia. Nazwali je przekleństwami.

Mantry uważane za Boskie muszą być recytowane z wiarą, a nie mieć tylko formę przypadkowej wypowiedzi (co dzisiaj nazwiemy zwykłym „klepaniem” np. pacierza i jeszcze się dziwimy, dlaczego nasza modlitwa nie została wysłuchana). Słowa muszą być tak dobrane, aby mogły spełnić swoją funkcję. Mantry są to życzenia spełnienia czegoś. Jak już wiemy, od człowieka zależy jaki nada kierunek własnym słowom, życzeniom, czy będą na poziomie duchowym, czy materialnym. Czy będą dotyczyły wiary czy materii. Ale w jednym i drugim przypadku mantra nie może funkcjonować kiedy nie położymy w nią elementu wiary, każde powątpiewanie neutralizuje jej działanie. Tylko wypowiedziane z wiarą emanują niepojętą mocą i nigdy nie są bezcelowe.

Aby poprawić siebie i swój świat należy umieć dobrać właściwe słowa, definicje, użyć właściwej barwy dźwięku, nacisku na dane słowa, które zawierają wielką moc, np.: Bóg, Chrystus i niech te będą tym naszym nasieniem. W sanskrycie nasiona nazywają się „bijam” (l. poj. bija). Od nas zależy jakie zasiejemy nasiona i jakie zbierzemy plony. Musimy działać jak dobry rolnik, który wie co sieje? Czy to będą ziarna obfitości czy dadzą odwrotny wynik i okaże się, że są pełne chwastów, zupełnie jak nasz obecny zachwaszczony język. Codziennie obserwujemy nowe słowa - dziwolągi, które masowo wprowadzane są w życie, szczególne nicki na forach, blogach, które też mają swoje wibracje i wprowadzają ich właściciela w świat podobnych energii. Toteż nie bez powodu Jezus zmienił niektórym swoim apostołom imiona.

Wiadomo, nasze mantry będą się znacznie różnić od naszej kultury, religii, zapotrzebowań i czasu ich wykonania. Jedni pragną spokojnego życia, inni wielkiego dobrobytu, jednym wystarczy kromka chleba, inny człowiek nie zadowoli się całą piekarnią.

W duchowym mantrowaniu nie chodzi o zapasy w spiżarni tylko o nasze duchowe wnętrze, przede wszystkim o czystość serca, pomoc w rozwoju duchowym, ochronę, wtedy tak formujemy mantrę, aby pomóc danej sytuacji. Dobieramy starannie słowa, jedni nazwą je modlitwą, inni mantrą, afirmacją, wszystkie te nazwy mają takie same zdolności; albo wznoszą nas duchowo, albo chronią, pomnażają dobra, zasilają umiejętności, wyciągają na światło dzienne nasze ukryte talenty.

Słowa kierowane z gniewem, egoizmem mające szczególnie niszczącą moc (przekleństwa) zwane są klątwami, urokami.

W sanskrycie mantry składają się również z odpowiednio dobranych liter, które odpowiadają wszystkim płatkom czakr w subtelnym ciele. Wypowiadając je pobudzamy do życia ten obszar.

Mantra jest energią, którą można porównać do ognia, można przy nim się ogrzać, ugotować na nim posiłek, albo za jego pomocą spalić nawet wielki obszar ziemi. Jest to ten sam ogień, lecz posłuży do wielu celów. Podobnie mantra, może być pozytywna lub negatywna.

Mantra przekazywana od osoby do osoby daje pełną formę życia, np. wspólne odmawianie sentencji w celu uzdrowienia sytuacji, podobnie jak w ciele łączą się organy w całe systemy i w końcu w jedno wspólne ciało pracując dla tego samego projektu, w celu utrzymania życia. Wielu uzdrowicieli działa za pomocą mantr i wspólnych modlitw większej grupy, aby wzmocnić uzdrawiający efekt. Znamy mantry samolecznicze, kiedy sami koncentrujemy się na własnym chorym organie i za pomocą właściwie dobranych słów wysyłamy w to miejsce wiązkę czystego światła i błogosławimy chore miejsce. Możemy wesprzeć się na aniołach, opiekunach, czy Boskich Istotach, do których mamy pełne zaufanie.

Mantry są powiązane z naszymi bóstwami, według naszych wierzeń. Odgrywają One ważna rolę w tym procesie, szczególnie podczas głębokiej medytacji, która jest techniką przekształcania śmierci w proces zmartwychwstania, odradzania się nowego człowieka, który mocno żałuje za swoje winy i prosi Boga o przebaczenie. Po takiej dobrze wykonanej medytacji czujemy się jak nowo narodzeni, bardziej świadomi, czyści. Taki umysł będzie siał wartościowe ziarno uczestnicząc w procesie podnoszenia zbiorowej świadomości.

Dużo ludzi ma wątpliwości co do świętych z różnych religii... czy można im wierzyć, czy można ich prosić o pomoc?

A ja tylko zapytam: czy człowiek, który żył wcześniej na tym globie czyniąc dobro i tylko dobro, może nam po śmierci zaszkodzić jako czysty duch? Czy jego dobroci i uczciwości Pan Bóg nie docenił?

Niezwykle ważne są mantry oczyszczające nasz umysł, szczególnie w naszych czasach kiedy jesteśmy powiązani ze sobą na głębokim poziomie podświadomości, wcieleni w daną grupę, czy to społeczną czy religijną, jakże często zupełnie bezmyślnie powtarzamy z góry wmanipulowane w nas treści, hasła, formułki. Z góry nam ktoś narzuca co dla nas jest lepsze, a co gorsze, nawet nie pytając nas o zdanie. Na długo odcisnął się w mojej pamięci reportaż, który widziałam kilka lat temu w polskiej TV. Pani dziennikarka pytała pana polityka o wejście Polski do UE, a pan wesoło odpowiedział: „dużo ludzi nie ma pojęcia co dla nich jest dobre, więc my bardziej wykształceni jako ludzie świadomi, musimy zawiązać im przepaski na oczy i jak konia wśród ognia przeprowadzić w lepsze miejsce .... ups .... ? Tylko zachodzi jedno wielkie pytanie: kto tu jest bardziej czy mniej świadomy? Istnieją różne formułki dla kształtowania umysłu i ciała człowieka, ideologiczne także. Od dziecka kształtuje się naszą podświadomość i chociaż często wydaje się, że to są nasze myśli, nasze założenia, tak nie jest. W nasze umysły przelano myśli innych ludzi, które zostały w nas skrystalizowane i nawet nie wiemy, że działamy wbrew własnemu życiu.

Mantra to wielka transformacja tworzenia, nie tylko duchowa, w ten sposób całe życie możemy sobie wyrzeźbić w zależności od własnych potrzeb.

Mantra jest osobistym myślokształtem i wielkim instrumentem w naszych rękach. Zdrowy i uczciwy umysł stworzy zdrowe i uczciwe mantry. Chory stworzy chore.

I należy pamiętać: mantry wywodzą się ze zdrowego umysłu w zdrowym ciele, tworzone przez mędrców jako słowa mądre i prawdziwe, które skupiają się na właściwych rzeczach. Niestety, tak jak ze wszystkim na tym świecie i mantrą się manipuluje.

W mantrze także mają swoją wymowę wyrazy tworzone ze spółgłosek i samogłosek.
-Spółgłoski to ziemia.
-Samogłoski to niebo.

Rozróżniamy jeszcze syczące i tak:
-spółgłoski syczące to: ogień, powietrze, woda.
-samogłoski to: słońce, eter.

Reprezentują również części ciała:
-spółgłoski: ucho, oko
-samogłoski: umysł.

Formy mantry

 

1. Pieśń duchowa
2. Modlitwa - obcowanie z Bogiem
3. Inicjacja, poddanie się jakiejś sprawie, osobie.
4. Bija Mantra, sianie ziarna, w zależności od potrzeb
5. Mantra uzdrawiająca
6. Japa Mantra - wyzwolenie, przez cykliczne powtarzanie pewnych sentencji (3x, 10X, 108x ....i ich odliczanie za pomocą koralików)
7. Mantra Yoga - nucenie
8. Upamsu Yoga - szeptanie, nucenie
9. Manasika Yoga - mentalne powtarzanie (w myślach)
10. Likhita Yoga - pisanie sentencji


W każdym przypadku zalecane jest skrajne skupienie nad wybranym tematem. Drgania i dźwięk mantry uważane są za bardzo ważne. Dźwięk, echo wybudza życiową energię i stymuluje ciało.

„Z niewiedzy prowadzi do prawdy.
Z ciemności prowadzi do światła.
Od śmierci prowadzi do nieśmiertelności.
AUM - pokój, pokój, pokój.”

(Bṛhadāraṇyaka Upanishad)

Mantry można odmawiać każdego dnia, w każdej chwili, przez wszystkich ludzi.Mantra OM, jest nasieniem powstania Wszechświata.

Reprezentuje niezniszczalny Wszechświat i to co jest jego projektem: w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wszystko co było, jest i będzie zawiera OM. OM jest aktem stworzenia.

AUM: A - alert, U - sen, M - śpi.

Jeśli chcemy wejść w pustkę po wypowiedzeniu mantr milczymy, buczenie nie jest milczeniem, powoduje następne wibracje, czyli tworzenie.

„Niech dobro spotka wszystkich.
Niech pokój będzie dla wszystkich.
Niech wszyscy dojdą do doskonałości..
Niech wszystkie doświadczenia będą pomyślne.

OM - wszyscy bądźmy szczęśliwi.
Wszyscy bądźmy zdrowi.
Wszyscy doświadczmy tego co jest dobre.
i niech nikt nie cierpi.”


Najbardziej znana mantra w hinduizmie to:

„OM MANI PADME HUM”

Tych sześć sylab nie da się dobrze przetłumaczyć na żaden język za pomocą słów lub nawet kilku zdań. Wszystkie odnoszą się do 84 000 nauk Buddhy, są zawarte w każdej części jego nauk, w których Buddha odkrywa wieczne prawdy, że:

... cierpienie jest potrzebne tak jak i choroba, i to wszystko istnieje po to, aby zmierzyć się z faktem i spojrzeć głębiej i odkryć ich przyczynę, a każda z nich uzależniona jest od pewnych warunków. W życiu musimy je rozważyć i zlikwidować przyczyny.

Buddha uczył jakie to są przyczyny i jak je usunąć, jest ich dużo, ale na wszystkie jest jedno najskuteczniejsze lekarstwo, dzięki któremu można szybko przejść przez ocean cierpienia we Wszechświecie. Jest to WSPÓŁCZUCIE i MIŁOSIERDZIE. Pracując na tej drodze, bez osądzania kogokolwiek i śpiesząc potrzebującym z pomocą, rozszerzamy swoją miłość wobec siebie i innych co pozwoli wszystko jasno widzieć i niszczy naszą karmę.

Wspominałam, że mantry zostały wykorzystane jako zaklęcia dla przyziemnych celów, np.: przysporzenie bogactwa, sukcesów, eliminacji wrogów czy innych egoistycznych wymogów; te na pewno nie oświecają naszego umysłu i na pewno wniosą w naszą karmę zupełnie inny program. Złe mantry tworzą złą karmę, która potrafi utrzymać się długi czas. Poprzez nieczystość i złe uczynki rodzą się piekielne istoty, które będą długo wędrowały na kole Samsary.


Nilakantha Dharani

Znane są również dharani - rodzaj mantry, tylko, że dużo krótszych sentencji, szybkich haseł, czasami zawierają tylko wyrazy, sylaby: OM, AUM, HU - to przykłady dharani, jako prawdziwej natury rzeczywistości manifestującej się jako dźwięk, ale nasycony sensem bycia.

Dharani są na różnych poziomach. Mogą to być dźwięki, symbole, które kładą nacisk na główny temat, np.: OM, BÓG, CHRYSTUS...

cdn...

12 Nov. 2011

WIESŁAWA


Sanskrit Chant - Gayatri Mantra

Mantra Om mani padme hum

ॐ OM (AUM) - Jagjit Singh