MEDYTACJE

KRÓTKO O TWORZENIU MANDALI Z
PIASKU PRZEZ BUDDYJSKI
CH MNICHÓW
(LEKTOR PL) (VIDEO)

Krótko o tworzeniu mandali z piasku przez buddyjskich mnichów [Lektor PL]