MEDYTACJE

JAN BEREZA - SZTUKA CODZIENNEGO ŻYCIA
(LEKTOR PL) (VIDEO)


Jan Bereza OSB - I - Dzisiejszemu człowiekowi brakuje uporządkowania ...


Jan Bereza OSB - II - Shema Izrael Słuchaj Izraelu ...


Jan Bereza OSB - III - Na każda górę prowadzi wiele ścieżek.


Jan Bereza OSB - IV - W starożytnej Grecji mnichów nazywano ...


Jan Bereza OSB - V - Poprowadzę cię w samotność ...


Jan Bereza OSB - VI - W moim krótkim i nie pozbawionym burz życiu ...


Jan Bereza OSB - VII - Przed wiekami pewien mnich zapytał ...


Jan Bereza OSB - VIII -W pewien grudniowy mroźny poranek ...


Jan Bereza OSB - IX - Noc Bożego Narodzenia nie jest podobna ...


Jan Bereza OSB - X - Na krawędzi chodzisz nieustannie ...


Jan Bereza OSB - XI - Wszystko ma swój czas ...


Jan Bereza OSB - XII - Jak wiele płatków śniegu trzeba ...


Jan Bereza OSB - XIII - Od wielu lat ...


Jan Bereza OSB - XIV - Ojciec John Main uważał ...


Jan Bereza OSB - XV - Kiedy medytujesz bądź jak ocean ...


Jan Bereza OSB - XVI - Kiedy medytujesz bądź jak góra ...


Jan Bereza OSB - XVII -Kiedy medytujesz bądź jak Abraham ...


Jan Bereza OSB - XVIII - Podobno Filokrates był dzieckiem brzydkim ...