MEDYTACJE

JAM JEST ŚWIATŁOŚCIĄ SERCAJam Jest światłością serca
co lśni w ciemności bytu.
Skarbiec umysłu Chrystusa.

Wysyłam mą miłość
na wszystkie strony świata
by wymazać wszelkie błędy
i przełamać wszelkie bariery.

Jak Jest potęgą nieskończonej miłości
rosnącej w siłę,
aż do jej zwycięstwa
we Wszechświecie bez końca.

Saint Germain


Jam Jest działaniem
w pełni wyzwalającym
Boską Miłość.


Jam Jest obecnością przebaczenia
w umyśle i w sercu każdego dziecka Boga.
Jam Jest czysty umysł Boga.