MEDYTACJE

EGO ("REVOLVER" 2005)
(NAPISY PL) (VIDEO)

Ego ("Revolver" 2005)