MEDYTACJE

ECKHART TOLLE - WNOSZENIE
OBECNOŚCI W KAŻDY DZIEŃ ŻYCIA
(NAPISY PL) (VIDEO)

Eckhart Tolle - Wnoszenie obecności w każdy dzień życia [PL]