MEDYTACJE

DHARMA I ZALETY ŻYCIA
 

Najważniejszą rzeczą w spirytualnym życiu jest aby człowiek osiągnął wieczny spokój. Życie pełne zalet, bez wojen, bez zazdrości, złości, pełne zaufania, miłości i prawdy jest marzeniem większości ludzi. Wszystkie znane religie nauczają o uniwersalnych czynach aby podnieść w drodze spirytualnego rozwoju wartości życia. Niestety nadal jest dużo ludzi, którzy nie dbają o zalety życia, wprowadzają do niego chaos, nieporozumienia, wojny, są mocno zaabsorbowani sobą, nie dbają o swojego ducha. Nie rozumieją a nawet nie chcą zrozumieć jak bardzo szkodzą sobie i innym postępując w ten sposób. Nie tylko ci, których postępowanie jest pełne gwałtu, obłudy ..., ale i grupa ziemskich posiadaczy gubi prawdziwe wartości życia. Zaleta życia jest głębszym sensem niż tylko posiadanie bogactw, sławy ...etc ... najważniejszym osiągnięciem jest aby człowiek w swoim życiu zauważył obecność Boga  i rozpoznał Wielkie Prawdy. Jeśli ktoś umie znależć taki sens życia, potrafi kroczyć nienaganną drogą, otwierają się dla niego prawdziwe zalety życia.

Człowiek uruchamia automatycznie największe bogactwo - zaletę Dharma. Termin Dharma ma wiele znaczeń: obowiązek, religia, zalety życia, naturalne wrodzone zdolności. Dharma (zaleta) wspiera w życiu spirytualnym.

Karma (pragnienie) kształtuje umysł, który uzależnia się od źródeł materialnych, niczym umysł hazardzisty.

Większa ilość ludzi ma w sobie indywidualną Dharmę a ta jest częścią uniwersalnej Dharmy. Niektórzy nie posiadają w ogóle natury Dharmy, oni tylko tworzą problemy dla innych. Taka postawa - ich opozycja ma jednak krótkie życie.

Dharma - "pomoc innym", kiedy się wzmacnia wówczas, jak mówią Guru: "Bóg wysyła na taką osobę oświecenie."

Dharma znaczy również:
- mieć zdolności wrodzone,
- mieć obowiązek.

Człowiek z Dharmą nazywa się też Sattvic. Inkarnuje się aby pomóc innym. Na świecie pojawiają się bardzo często wielcy reformatorzy o Boskich cechach. Z reguły nie mają łatwego życia. Spotykają swoją opozycję, która czyni ich życie pełne bólu i cierpienia. W księgach Wschodu jest dużo zapisów na ten temat. Kiedy Prahlada, król demonów królował nad wszystkimi demonami, popychał ich do akcji aby walczyli z ludźmi o prawdziwych zaletach życia.

Z Dharmą związana jest mocno Karma Yoga. Karma Yoga znaczy unia z Bogiem poprzez ofiarowanie siebie innym. Bardzo dobrym przykładem jest Matka Teresa, kroczyła drogą Karmy Yogi. Każdy z nas może wykonać pracę Matki Teresy lecz nie każdy jest na to gotowy. Umysł przeciętnego człowieka jest zbyt nieskopojny, wnosi negatywne cechy.

Ludzie mówią, że człowiek powinien cieszyć się życiem ... i to też jest prawda. Można spokojnie żyć własnym życiem, cieszyć się i tworzyć wokół siebie pozytywne wartości. Artyści, poeci, matematycy ... urodzili się z wrodzonymi zdolnościami i ciesząc się swoją pracą przekazywali ją innym. Karma Yoga jest wyborem. Nie przymusza nikogo do innych akcji. Ale człowiek, który nie uwolni się od nadmiernych pragnień nie osiągnie tego stopnia.

Na świecie są ludzie:
- żyjący dla samych siebie
- dla obowiązku
- pomocnicy i nauczyciele wspierający innych.

Życie dla obowiązku koncentruje się na wypełnieniu obowiązków, które muszą być wykonane aby świat mógł nadal istnieć.

Według filozofii Karma Yogi nikt nie mówi, "pozbądź się wszystkiego", człowiek nadal żyje w społeczeństwie i potrzebuje zabezpieczenia by mógł normalnie funkcjonować. Warunki życiowe pozostają te same lecz jego mentalne wartości zmieniają się. Są to długie zmiany. Musi użyć własnych talentów, którymi pomoże ludziom żyjącym razem z nim w tej samej grupie. Jeśli widzi, że obok niego jest osoba cierpiąca i nieszczęśliwa powinien pośpieszyć z pomocą. Obowiązki dobrze wykonane wnoszą wspaniałe wartości. Odpowiedzialność za rodzinę, dzieci, rodziców, przyjaciół, społeczeństwo, kraj są wspaniałymi obowiązkami, pomagają wspinać się na spirytualną górę.

Vancouver
23 Aug. 2007


WIESŁAWA