MEDYTACJE

BURT HARDING - JAK UZDROWIĆ
UWARUNKOWANĄ PRZESZŁOŚĆ
(NAPISY PL) (VIDEO)


Burt Harding (PL) - Jak uzdrowić uwarunkowaną przeszłość (FULL)