KUNDALINI

ZNAJDŹ DROGĘ ŻYCIA
(CZĘŚĆ 8)

LINK! DO CZĘŚCI 7

LINK! DO CZĘŚCI 9

Sięgnijmy do tajemnic historycznych z życia Adama i Ewy. Czy naprawdę jesteśmy w pełni świadomi, co tak naprawdę zdarzyło się w Raju?

W rysie historycznym z Edenu widzimy drzewo życia, tajemniczego węża, jabłko i Ewę, czyli żeńską energię, która była uwikłana w ludzki upadek. I co to za owoc zerwała z Drzewa dobra i zła, czyli Drzewa Bożej Mądrości, które było upadkiem człowieka ... a może kluczem do ewolucji?

Kto tak naprawdę rozumie naturę węża ... esseńczycy, gnostycy, chrześcijanie? Kto tak naprawdę zna wszystkie święte (tajne) nauki? Jak podejść do zakazanego jabłka: czy było owocem śmierci, czy pokarmem życia?

Ileż to kultur na świecie czciło i nadal czci węża, jako symbol ukrytej mądrości? Dla wielu kultur nie ma również znaczenia zakaz spożywania z „cielesnego drzewa”.

Według niektórych źródeł, Ewa usłyszała głos jak grzmot, zbliżał się do niej i mówił - ja jestem tobą a ty jesteś mną, gdziekolwiek jesteś i ja tam jestem. Ja jestem rozproszeniem wszystkiego a ty możesz zbierać mnie gdziekolwiek, według własnej woli, ale wyrwanie mnie będzie rozkurzeniem tego, kto po mnie sięgnie.

Dziwnym zbiegiem okoliczności drzewo z całym ukorzenieniem i koroną jest podobne do układu nerwowego człowieka, który jak wiadomo jest podstawą nowego życia, przez który przepływa życiowa energia i śmiało można powiedzieć: jest drzewem życia.

Układ mózgowo - rdzeniowy stymulowany na wszystkie sposoby wyzwala różne reakcje i nadal jest potężną tajemnicą nie tylko dla świata naukowego.

Dzisiaj już wiem, że dzięki układowi nerwowemu realizuje się w nas ewolucyjny program kiedy w człowieku przebudzi się wąż Kundalini.

Energia Kundalini chociaż bywa niewiarygodnym wewnętrznym dramatem, to jednak ma na celu pobudzić system nerwowy do najwyższej świadomości i wyzwala go poza dotychczasowe granice. Porusza wszystkie nerwy w organizmie, mózgu, organy płciowe, hormony. Jest to proces, w którym odradza się cały system tworząc nowe funkcje biologiczne, supersensoryczny kanał percepcji, opisany w starożytnych tekstach jako trzecie oko (lub szósty zmysł).

„Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.” (Rodz. 3, 5)

„I rzekł Pan Bóg. Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.” (Genesis 3, 22 - 24)


Gnostycka księga mądrości mówi o siedmiu demonach rządzących (czakry) i ognistym mieczu, został on przedstawiony jako promienisty dysk na szczycie drzewa, (czyli symbolizuje wyżej rozwinięty mózg). Orygenes, jeden z wczesnych Ojców Chrześcijaństwa opisuje go jako płonące koło, które stoi na straży drzewa wiedzy i życia.

Kto ma głęboką wiedzę i zna dobrze symbole, ten wie, że otwarcie czakry Sahasrara na czubku głowy przebudzi jej tysiąc płatów, które promieniują wielkim blaskiem, dając efekt aureoli, czyli wielkiej promieniującej złotej energii. Kundalini jest formą żeńską a ognisty miecz owocem wielkiej przemiany człowieka. Wiele religii w tym chrześcijańska mówi nam o doświadczeniu człowieka Duchem Świętym (czyli wewnętrzną siłą życia). Wiele tradycji ściśle strzeże tej tajemnicy, jeśli mówi o tym w ogóle. ... po prostu dlatego, że Boska Żeńska energia jest czymś Transpersonalnym, czymś co ciężko jest nam opisać i przyswoić przez nasze umysły. Lecz znają ją wszystkie kultury, nawet plemiona Indiańskie czy Aborygeni mieszkający z daleka od całej wiedzy świata.

Kadaceusz - wąż Merkurego, który jest symbolem procesu metamorfozy, reprezentuje rdzeń kręgowy (centralny układ nerwowy); w zasadzie są dwa węże splecione ze sobą wzdłuż centralnego kanału (Sushumna), oba wzbijają się w górę ruchem spiralnym (Ida i Pingala), które wyzwolone powodują uzdrawiającą moc, stanowią esencję Drzewa Życia.

Mistycy często wspominają o ścieżce życia - cóż to takiego jest ta tajemnicza ścieżka życia? Mówił o niej Buddha jako o ścieżce osiągnięcia nirvany, czyli jest to ścieżka wyzwolenia człowieka i jego największy sekret, który był przekazywany ustnie tylko kilku zasłużonym uczniom. Toteż trudno się dziwić, że Energia Kundalini nadal pozostaje największą tajemnicą świata.

Boska Żeńska Energia jest rdzeniem Wszechświata, jest podzielną mocą jak matka, ojciec, siostra, małżonek, córka, generuje wszystko poniżej i powyżej sama z siebie.

Ta nieskończona moc istnieje w dwóch trybach ... dla ludzi na obecnym poziomie świadomości jest to niezwykle ciężki temat do zrozumienia, oparty na mistycznych gałęziach, połączony ze starymi tradycjami i nowożytnymi religiami. Jeśli człowiek zagłębia się w całokształt zagadnienia może łatwiej rozpoznać tą tajemnicę. Jeśli działa wybiórczo będzie mu ciężko uchylić rąbka tej tajemnicy. Na tej zasadzie narodził się Jezus Chrystus, z nieskalanego łona co wielu ludzi ciągle zaprzecza.

„ ... oto ukazał mu się anioł Pański i rzekł: Józefie, synu dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej albowiem to co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego.” (Mat. 1, 20)

„Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”
(Łuk. 1, 28 - 35)

W każdej religii jest bardzo ważna żeńska energia, mówią o tym mistycy z różnych religii, Prawdziwa natura Boskiej Żeńskiej Energii objawia wiele religijnych tajemnic. Nawet masoni mówią o ogniu Ducha, który wznosi się przez kręgosłup, dlatego w ich masońskich rytuałach używają 32 stopni (liczba kręgów kręgosłupa), po czym ta energia dostaje się do mózgu (33 stopień), wówczas mówi się, że osiągnęli iluminację (Iluminaci).

Na świecie zostało napisane wiele poematów, pieśni czym jest ta energia. Niczym błyskawica na pogodnym niebie. Promiennym światłem kiedy na niebie nie ma słońca. Nie ma dźwięku a rozbrzmiewa jak cały świat. Jest niezniszczalna, niezgłębiona.

I tak jest ... wiem to z własnego doświadczenia; Energia Kundalini świeci w ciemności jak wielkie słońce. Z oczu lecą świetliste błyskawice. Śpiewa własną pieśń. Wybucha niczym wulkan i roznosi żar po całym ciele. Nuci mistyczne pieśni i budzi mądrość. Brzmi jak grzmot, jak potężny wodospad, i potrafi być cicha i spokojna jak śpiew słowika, cykad. Potrafi płynąc jak wzburzona woda. Podsyca twórczą weną, i wycisza modlitwą, medytacją. Powtarza święte sylaby i tryska swoimi iskrami ognia.

Wyzwala potężne impulsy energii, które budują umysł i ciało i uwalnia z więzienia ciemności i niewiedzy. Kiedy cię wyzwoli już nigdy nie spocznie aż nie zobaczy człowieka w koronie, który staje się mistykiem, osiąga swoje wizje i realizuje się dalej przekształcając siebie w doskonałą naturę ... ale co to tak naprawdę znaczy, zrozumie to tylko ten człowiek, którego ta Energia dotknie.

Dzięki tej Transpersonalnej Boskiej Energii rozwijamy się w nieskończoność, możemy ujrzeć cały Wszechświat bez podróżowania, tylko w naszej jaźni. Świadomość takiego człowieka nigdy nie zostanie ograniczona. Staje się samodzielny, niezachwiany, nienaruszony w niewinności i uczciwości.

Energia Kundalini karmi, leczy, dba o człowieka i daje mu wyższą głęboką osobowość. Rozwija na polu twórczym, taka osoba może bardzo wiele zdziałać nawet w pojedynkę, pracując równocześnie na wielu polach. Swoją pracę wykonuje cierpliwie i systematycznie.

Wszechświat niby taki daleki ale jest w zasięgu naszej ręki, więcej, cała jego forma manifestuje się w nas. Kiedy otwieramy się spontanicznie dosięgamy prawdziwej swojej natury i zaczynamy reagować podobnie jak Światło, poprzez tworzące się ciało świetliste przenika w człowieka potężne morze elektromagnetyczne. I tak to odczuwa na swoim ciele, całym ciałem odbiera harmoniczne częstotliwości i ich tony wiodące, które płyną niczym fale, raz łagodniejsze, drugi raz bardziej wzburzone, w zależności od ich gęstości ... i ty skosztuj tą świetlistą siłę i stań się wolny.

„ A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba,
by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy,
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.”
(Jan 3, 14 -15)

Wracając do ognistego miecza, prawosławna tradycja mówi, że od czasu kiedy narodził się Jezus, został usunięty z Edenu ognisty miecz, umożliwiając ludzkości powrót do Domu.

Ognisty miecz, który oddziela i niszczy, mówi o ukrytej tajemnicy. Zarówno ognisty miecz jak i Cherubini pilnują drogi do prawdziwego życia ... takie symbole budzą w ludziach grozę, zdają sobie sprawę, że upadli, że są niegodziwi, a zatem nie mogą powrócić do Boga ... ale przestań już tak filozofować, tylko bez względu na to co uczyniłeś spróbuj znaleźć drogę do Boga.

„A przecież kresem Prawa jest Chrystus,
dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.”

(Rzym. 10, 4)

cdn...

2 Oct. 2012

WIESŁAWA