KUNDALINI

WĄSKA ŚCIEŻKA
(ZJEDNOCZENIE DUSZY Z BOGIEM)
LINK! DO WĄSKA ŚCIEŻKA - WIERSZE

"Wchodźcie przez ciasną bramę albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują". (Mt 7, 13-14)

Osoba, która osiąga oświecenie dobiega do końca podróży. Wyzwala wszystkie swoje krępujące więzy. Nie przywiązuje się do życia ziemskiego, nie gromadzi już rzeczy materialnych, inaczej się odżywia. Zaspokaja tylko swoje dzienne zapotrzebowanie.

Taki człowiek staje się wolny, spokojny i mądry. Przez jego umysł przepływają spokojne myśli, jest pogodny. Usuwa wszystkie pożądania. Również uwalnia się od ślepej wiary. Człowiek na końcu własnej ścieżki rozpoznaje życiowe i Boskie prawdy. Wszystkie więzy wokół niego pękają. Jego umysł jest coraz bardziej oświecony, powoli rozpływa się jego "ego". Staje się na wszystko obojętny, bardziej ufny. Czuje się bezpieczny.  Nie potrafi uczynić nikomu nic złego. Nie znaczy to, że go nie interesuje  los innych. Wręcz przeciwnie, śpieszy na pomoc wszystkim, którym ta pomoc jest potrzebna. Jednak najważniejszą rzeczą jaką ma teraz do wykonania jest dla niego służba dla Boga. Nie zawaha się by porzucić swojego dotychczasowego życia, aby w pełni mógł wypełnić swoją nową misję.

"Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą z Tobą mówić. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto moja matka i moi bracia". (Mt 12, 47-49)

Kiedy budzi się 5 -ta czakra gardła, ośrodek krtani, organ twórczego słowa,  wówczas mówimy o otwieraniu  pierwszego Boskiego aspektu. To w tej czakrze są rejestrowane wszystkie zmiany i twórcze cele duszy. Czakra 5-ta zlokalizowana w głębi szyi,  sięga do medulli oblagonta ( rdzenia przedłużonego) i w dół aż do łopatek. Zwana jest również "Boskim powietrzem". Wyżej rozwinięta otwiera wiedzę, harmonię,  komunikację, spirytualne myślenie. Na tym poziomie człowiek osiąga  pierwsze zjednoczenie lub pierwszą pustkę Buddy. Uwalnia się od utartych wzorców,  religii, wchodzi w wyższe wymiary. Czuje wolność. Jego ciało stopniowo zmienia się na tzw.  ciało tęczowe.

Ośrodek krtani niesie ze sobą jeszcze jedną symbolikę, przechodzenia człowieka ze świata materii w świat ducha, zbliżania się do Boga.  Szyja, najwęższy odcinek w ciele człowieka łączy ciało, tułów z dolnymi czakrami; odpowiedzialne za życie w materii (materializm) z duchem, ośrodek głowy z wyższymi czakrami (spirytualizm). W kosmosie świat materialny i duchowy połączony jest tęczowym mostem, furtką kosmiczną między tymi dwoma światami. Kiedy adept osiąga pierwsze zjednoczenie i zmierza do drugiego, jest to sygnał, że jego świadomość osiągnęła właśnie ten wymiar. Taki człowiek przechodzi przez tęczowy most. Opuszcza świat materii. Ciągle żyje w swoim ziemskim życiu, ale duchowo coraz mocniej czuje obecność Boga.

"Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 'Panie, otwórz nam'; lecz On wam odpowie: 'Nie wiem skąd jesteście'. "  (Łk 13, 24-25)

Pierwsze zjednoczenie jest jednym z najcięższych do pełnego osiągnięcia. Bardzo często właśnie w tym miejscu adepci zatrzymują się na zawsze. I powiedział Jezus:

"Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego". (Mt 19, 24)

"Jeszcze inny rzekł: 'Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu'. Jezus mu odpowiedział: 'Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego' ."
(Łk 9, 61-62)

Bo to właśnie na tym poziomie rozgrywa się największa walka duszy i ciała. ''Ego" człowieka nie chce się poddać. Czakra szósta, zwana " Boską wodą" jest już Świętą Naturą, otwiera intuicję, doskonałą pamięć i wyższą świadomość. Ulokowana między brwiami, tuż nad oczyma, łączy wtajemniczonego z Hierarchią kosmiczną  poprzez trójkąt radiestezyjny.

Następuje połączenie ośrodka krtani z ośrodkiem trzeciego oka.  W tym miejscu energia kundalini wytwarza najsilniejszy ogień elektryczny. Dwie bardzo silne energie: materialna i duchowa, przepływające przez ciało człowieka krzyżują się właśnie tutaj. Czakra Ajna - 96 płatków lotosu, które rozłożone na dwie strony po 48 płatków wyglądają niczym ramiona na krzyżu. Następny strumień przepływa wzdłuż kręgosłupa do czubka głowy. Energie tworzą wizerunek człowieka wiszącego na krzyżu. W ośrodku Ajna energia jest już ugruntowana. Przejawia się twórcze życie, wyższy umysł Boski, abstrakcyjne myślenie i przejaw Boskiej idei.

Umysł człowieka jest królem zmysłów, narzędziem pomiędzy Jaźnią i zewnętrznym światem. Od tego czasu umysł w człowieku  promieniuje od wewnątrz, stąd  określenie, "Boski Umysł".

"Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg  nie był z Nim".(J 3, 2)

Trzecie oko - oko Ojca, związane z szyszynką. Oko prawe - oko Syna - dusza, związane z przysadką mózgową. Oko lewe - oko Matki - osobowość, związane z ośrodkiem krtani. Wpływa potężny strumień wyższej świadomości Chrystusowej na poziomie planetarnym. Na wysokości  szóstej czakry dokonuje się drugie zjednoczenie lub druga pustka Buddy. Siódma czakra - korony, trzecie zjednoczenie, Wola Boska.

Jest związana z gruczołem szyszynki, który po trzecim zjednoczeniu zbiera w sobie energie z wszystkich poprzednich wtajemniczeń i zjednoczeń.. Właśnie w tym miejscu te energie się synchronizują. Czakra siódma z rozwiniętym tysiącpłatowym kwiatem lotosu dosięga siódmego Nieba.  Łączy wtajemniczonego z energią Boga. Osiąga kosmiczną świadomość Chrystusową, najwyższy stan  świadomości Boskiej.  Adept pozbywa się dualizmu. Ciało coraz mocniej napełniane jest Boskim światłem.  Posiada już subtelne tęczowo - kryształowe ciało. Osobiste połączenie się człowieka ze świadomością Boga całkowicie rozpuszcza człowiecze "ja". Nie ma własnej oddzielonej woli. Dosięga najwyższego stopienia szczęśliwości - Nirvany.

Trzecie zjednoczenie zwane jest również  Przemienieniem.

" A gdy się modlił, wygląd oblicza Jego odmienił się, a szata Jego stała się biała i lśniąca". (Łk 9, 29)

Inaczej te ośrodki rozwijają się u uczniów, którzy dopiero wchodzą na ścieżkę i inaczej u Mistrzów,  którzy zdobywają  wyższe wtajemniczenia.

Człowiek  poprzez czystość własnego życia, dyscyplinę i rozwój duchowej woli ożywia wyższe czakry -  ośrodki spirytualne. Wtedy automatycznie znikają wszystkie przeszkody. Ogień kundalini jest wyniesiony do ostatniej czakry - korony, budzi w ciele wszystkie kanały. Wchodząca w nie energia zmienia się w potężną siłę tworząc wysoki elektryczny układ nerwowy. W takim człowieku rodzi się wysoka osobowość. Od tej pory energie w czaszce przecinają głowę poziomo i pionowo, w formie krzyża. Krzyż na którym był ukrzyżowany Jezus.

Całe nasze ciało i życie jest symbolem. Ostatnie zjednoczenie wyzwala wysoko rozwiniętą poczwórną osobowość - cztery ramiona krzyża, daje klucz do poznania  Boskiej prawdy, procesu ewolucyjnego człowieka i wiedzy o całym Wszechświecie.

2006 rok

WIESŁAWA