KUNDALINI

TRZECIE OKO
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Trzecie oko zwane też okiem wewnętrznym, spokrewnione z 6-stą czakrą (Anja) jest furtką w głęboką rzeczywistość i w wyższe wymiary świadomości. Jest symbolem oświecenia i wysokiego duchowego przebudzenia.

Trzecie oko - symbol oświecenia (moksha, nirvana), zwane też okiem mądrości łączy człowieka z 10 furtkami. Dziewięć furtek znajduje się na zewnątrz zmysłowego świata (oczy, uszy, nos, usta, pęcherz, odbyt), dziesiąta furtka (3-cie oko) łączy z wyższą świadomością.

Oczy fizyczne służą do postrzegania świata zewnętrznego, przekazują obrazy z zewnątrz do mózgu. Człowiek posiada również 3-cie oko spokrewnione z szyszynką, zwane okiem spirytualnym lub wewnętrznym widzeniem, które związane jest z siedzibą duszy.

Szyszynka ulokowana jest w centrum czaszki. (LINK! - Kryształowa komnata-szyszynka). Szyszynka mistyczny organ aktywowany przez światło, kontroluje wiele biorytmów życia, kiedy pracuje w harmonii z częścią podkorową mózgowia zarządza łaknieniem, seksualnym pożądaniem i biologicznym zegarem, od tego miejsca zależy nasz proces starzenia się. Kiedy szyszynka budzi się ta osoba odczuwa wielki ucisk na mózg, ponieważ następuje połączenie z wysoką frekwencją światła.

Trzecie oko rozwija się na wielu poziomach. Wiele osób widzi tylko poziom scen (poziom astralny) a nie potrafi widzieć prawdy na wyższym poziomie i nawet nie wierzy w nie. Uważa, że to co widzi jest prawidłowe i doskonałe. Takie rozumowanie nie pomaga wzrosnąć wyżej. Z 3-cim okiem jest bardzo dużo zamieszania, ale z niskiego poziomu nie można wytłumaczyć czym ono jest naprawdę. Również do niedawna było wielką tajemnicą i nikt tego nie ujawniał. Najczęściej 3-cim okiem nazywa się kanał idący od przysadki mózgowej do szyszynki. W buddyzmie mówi się, że każdy por na ciele jest okiem. Przez swoje fizyczne oczy widzimy rzeczy namacalne, fizyczne. Osoby wyżej rozwinięte twierdzą, że tacy ludzie mają ubogie zdolności zrozumienia. Osoby z otworzonym trzecim okiem posiadają supernaturalne moce.

Buddyści mówią o pięciu mocach:
1. Wzrok cielesny
2. Wzrok Niebiański
3. Wzrok Mądrości
4. Wzrok Prawa
5. Wzrok Buddy


Te pięć poziomów jest nadal podzielone na poziom wyższy, średni i niższy. W Tao mówi się o 9x9 czyli 81 poziomach oka Prawa.

Supernaturalne moce otwierają się dopiero na poziomie Wzroku Niebiańskiego. Na tym poziomie 3-cie oko otwiera się rzadko. Bardzo ważnym etapem jest oko mądrości, wówczas nie ma się wglądu w obrazy i sceny w innych wymiarach, ale taka osoba otwiera się na mądrość.

W chwili kiedy zostaje aktywowane światło w głowie budzi się intuicja, wiedza i pamięć wyższych planów, przychodzi błysk uniwersalnej wiedzy. Szyszynka koresponduje z boskimi energiami w chwili połączenia światła z energią kundalini. Światło jest ulokowane na górze sutratmy (sznur duszy) i przechodzi niżej z wysokich poziomów. W tym momencie 3-cie oko staje się natychmiast bardziej spirytualne i zaczyna następować proces ewolucji. Ludzka dusza wyrusza w podróż, wzrasta z materii do subtelnych planów. Znikają granice ego, budzi się wyższa świadomość, mózg otwiera się głęboko i mniej koncentruje się na fizycznych rzeczach. Ten proces odbywa się zupełnie naturalnie. Wzrasta świadomość z emocjonalnej natury do świetlistej, szyszynka w pełni się rozwija.

W chwili kiedy nasz sens osobistego ego zostaje odłożony na bok i nasza mentalna energia zostaje dziewicza stajemy się świadomi. Kiedy osoba dochodzi do bardzo wysokiego poziomu ukazuje się oko złożone.

Oko złożone - wykształca się na całej górnej połowie twarzy a w nim znajduje się niezliczona ilość małych oczu. Tylko niektóre osoby oświecone posiadają oko złożone, potrafią widzieć to co zechcą i potrafią widzieć wszystkie poziomy na raz. Podobne oko posiada mucha.

U większości ludzi 3-cie oko jest zablokowane. Niektórzy przebijają się podczas prawidłowych medytacji i właściwej postawy życia, jednak dla większości jest to bardzo trudne. Są ludzie, którzy bardzo mocno ćwiczą by otworzyć 3-cie oko, ale im więcej ćwiczą tym mniej prawdopodobne, że go otworzą. Może nawet się zdarzyć, że 3-cie oko zostanie zupełnie zakryte. Taka osoba może zostać całkowicie odizolowana, zamknięta w świecie własnych zewnętrznych przywiązań. Ludzie tego nie rozumieją, nie wierzą, ciągle robią wszystko aby otworzyć 3-cie oko i uzyskują dokładnie odwrotne efekty.

cdn...

Vancouver
21 marca 2008

WIESŁAWA