KUNDALINI

SYMBOLICZNE DROGOWSKAZY
(CZĘŚĆ 11)
LINK! DO CZĘŚCI 10

LINK! DO CZĘŚCI 12

Odwieczne pytanie: czy pierwsza była kura czy jajo? Znajdź jajo wewnątrz człowieka, z którego rodzi się wieczne życie! Odrodzenie siebie - każda komórka ciała wzrasta w nową rzeczywistość. Potężnym punktem aktywującym się w procesie odrodzenia jest ośrodek Bindu. Od przebudzenia tego punktu będzie zależeć wynik oświecenia. W starożytnym Egipcie znane były symbole życia i śmierci.

Thot, Ozyrys i Horus reprezentowali mądrość, używali symboli życia, jednym z nich był Ankh.

Set reprezentował śmierć - zło, szatana, jego symbolem było berło - królowanie i władza.

Dwa przeciwieństwa: życie i śmierć są zakotwiczone w jednym punkcie w ośrodku Bindu. Jeśli życie znajduje się w równowadze człowiek doświadcza oświecenia, ten proces związany jest z gruczołami w mózgu. Bindu wytwarza oleje, które rozlewają się w dół kręgosłupa i wzdłuż ciała. Budzące się ciało tworzy wokół siebie coraz większą aurę, w chwili zjednoczenia się wszystkich czakr aura będzie wyglądać jak jajo. Ośrodek Bindu jest swoistą urną, w której zbierają się oleje życia - armita. (LINK!).

 

Słońce

a raczej dysk nad głową jest siódmym ośrodkiem związanym z thalamusem. W chwili wniknięcia do tego ośrodka Energii Kundalini, następuje tzw. zapłodnienie jaja przez węża, a tym samym aktywacja czyli otwarcie bramy i wielkie budzenie. To budzenie jest związane z odrodzeniem. Do ośrodka w mózgu wpływają dwa węże, Hindusi twierdzą, że Pingala jest samcem, a Ida samicą. Dwie energie z dwóch kanałów nerwowych spotykają się w punkcie zerowym - sanya. W chwili zapłodnienia jaja, kiedy następuje odrodzenie, zapala się potężne wewnętrzne słońce.

W tym samym punkcie (Bindu) dochodzi do oddzielenia człowieka od Źródła, wtedy mówi się o czarnym słońcu, co jest przez mistyków symbolizowane zaćmieniem słońca. Taka osoba zaczyna schodzić w dół. Egipcjanie utożsamiali ten proces z czarnym skarabeuszem, wchodzeniem coraz głębiej w dół, w ziemię. Złoty skarabeusz jest symbolem alchemicznego procesu oświecenia, symbolizuje wyfrunięcie z ciemności w światłość.

Na świecie jest dużo miejsc poświęconych symbolowi węża. Jednym z ciekawszych jest Avebury w południowej Angli. Ogromne rzeźbione węże pokazują zapłodnienie jaja w centrum ciała, ukazują wzrost i podział komórek - odrodzenie się w nowych strukturach rzeczywistości. Stąd oświeconych ludzi zwano "ludźmi wężami" lub "świetlistymi." Mistycy dobrze znają kult węża - dualizm kanałów nerwowych: Idy i Pigali (przysadka - szyszynka), połączenie przeciwstawnych energii i oświecenie; spirytualna aktywacja (małżeństwo), z którego bierze się centralny kanał Sushumna, reprezentujący część mózgu - reptilian.

Thalamus, reptilian mózg, według wielu mitów znaczy wiedza lub "wąż z Edenu". W chwili zerwania jabłka z drzewa wiedzy, nasi słynni przodkowie przekroczyli punkt zero, zaczęli doświadczać innych form rzeczywistości na materialnym planie.

Reptilian kompleks obejmuje rdzeń kręgowy i niższe obszary mózgu w tym medullę oblongatę i część systemu odpowiedzialnego za nasze przebudzenie i świadomość.

Nauczyciele yogi przywiązują wagę do pracy z dwoma najniższymi czakrami: korzenia i sakralną aby pohamować żądze i niskie instynkty, uwalniając te ośrodki od prymitywnych energii. Dopiero po oczyszczeniu tych ośrodków zaczynają budzić Energię Kundalini. Wiedzą, że przebudzenie Kundalini bez oczyszczenia tych czakr, nie pozwoli na właściwą synchronizację mózgu.

W procesie budzenia się niezwykle ważne są płaty czołowe mózgu odpowiedzialne za przebudzenie człowieka - zostaje uruchomiona samoświadomość, budzi się wewnętrzna wiedza i mądrość. Te same płaty są odpowiedzialne za planowanie, dyskryminację, przewidywanie przyszłości, wszystkich czysto ludzkich emocji wynikających z niepokoju. Niepokój, lęk różni się od strachu, który jest związany z rzeczywistymi zdarzeniami. Lęk jest innym zdarzeniem związanym z naszą psychiką - obawą o nasze przetrwanie, o naszą przyszłość.

W chwili kiedy zyskujemy wiedzę czym jest śmierć i czym jest nasze ziemskie życie, pobudzamy nasze płaty czołowe do rozwoju duchowego. Właśnie w tym miejscu jest ośrodek, który tworzy strach przed śmiercią i paraliżuje nasz prawidłowy rozwój duchowy. Wszystkie obawy i lęki powinny być usunięte, w drodze do nieśmiertelności będą potężną przeszkodą.

Lęk jaki by nie był przyciąga to, czego dana osoba najbardziej się obawia. Stworzenie dla siebie płaszcza bezpieczeństwa to potężna umiejętność w rozwoju duchowym. Podobne przyciąga podobne, więc odrzućmy wszystko to, co jest dla nas niepożądane. Uruchomiona siła duszy poniesie nas na falach miłości i światła i da najwspanialszą ochronę. Wszystkie inne wewnętrzne czynniki zakłócające nasz spokój, dadzą kontakt z negatywnymi energiami.


Człowieka budzą kosmiczne promienie,

stymulują i wiercą kanały pod nowe ładunki energii, aby duch mógł wejść na nową drogę. Promienie docierając do naszego ciała stwarzają nową strefę pola magnetycznego, a to z kolei zmienia biomagnetyczne procesy w ludzkim mózgu, rozpuszcza nasze blokady i pozwala na nowe myślenie. Promienie mają swoją wibrację i pochodzą z różnych pól kosmicznej świadomości. Odróżniamy trzy wielkie grupy promieni: solarne, galaktyczne i elektryczne z Najwyższego Źródła. Każda grupa promieni różni się znacznie od siebie i stymuluje odbiorcę na właściwy - indywidualny poziom.

Najpierw promienie otwierają czakry wpuszczając w nie odpowiednie wibracje kosmiczne, w zależności od rozwoju duszy (poziom solarny, galaktyczny i elektryczny). Każdą czakrę otwiera inny promień, wnosi w ciało swoje wibracje zabarwiając się wibracją danego ośrodka utworzoną z emocji i działań danego człowieka, nie ma dwóch identycznych przypadków. Formuje się specyficzna mieszanka energii, która nadaje indywidualny charakter. (LINK!)

Tylko indywidualnie od każdego człowieka zależy jaki wytworzy osobisty wzorzec.

Promienie budzą i ożywiają ośrodki w głowie, które rzadko kiedy u zwykłych ludzi bywają przebudzone i umożliwiają stopniowe otwieranie; najpierw przysadki mózgowej, a następnie innych ośrodków, w ten sposób budzą pewne strefy nieczynnego mózgu, większa wibracja przywraca jego funkcje. Ten proces odbywa się stopniowo, nie jest możliwe aby w chwili przebudzenia Kundalini od razu błysnąć najwyższą mądrością i przebudzić potężną świadomość (jak to czytam w niektórych niedojrzałych opisach doświadczeń różnych osób - jest to totalna bzdura i kompletny brak wiedzy na ten temat).

Energia Kundalini przygotowuje nasze ciało pod nowy zasiew, w chwili zapłodnienia jaja otwierają się nowe kanały, z nieba spada bardziej żyzny pokarm coraz mocniej poszerzając świadomość, łączą się stopniowo promienie kosmiczne z energią ciała (ogień kundalini, również otwierający się na kilku poziomach: solarny, galaktyczny i elektryczny), a osobisty promień ukierunkowuje daną osobę na nowej drodze. Od osobistego promienia (poziom solarny, galaktyczny, elektryczny) zależy jaka obudzi się w człowieku mądrość i kosmiczna wiedza. W zależności od celów na dane życie duszę prowadzi indywidualny promień, jest jej przewodnikiem na drodze przeznaczenia. Miliony komórek przygotowują się do nowej pracy.

Każdy człowiek dostanie taką wibrację, jaką posiada podbudowę własnej duszy - podobne przyciąga podobne. Próżne będą działania ściągania elektrycznego Najwyższego Ognia bez przejścia przez niższe poziomy: solarny i galaktyczny, a nawet mocno niewskazane, takie eksperymenty mogą zniszczyć subtelne ciała. Należy przejść krok po po kroku jak w ziemskiej szkole: szkoła podstawowa, średnia i wyższa. Tę prawdę trzeba zrozumieć i pokornie przyjąć. Lepiej poczekać niż doprowadzić siebie do samozagłady. Niestety wiele ludzi nie chce przyjąć tej prawdy, śmiem twierdzić z moich obserwacji, że obecnie prawie każdy człowiek ma aspiracje na wybrańca losu z Najwyższego pułapu ..., ale niestety prawda jest zupełnie inna. W chwili masowego przebudzenia nadal będzie ich na Ziemi około 1%. Mistykom bardzo dobrze znanych jest siedem podstawowych promieni kosmicznych z poziomu solarnego, pięć z poziomu galaktycznego i jeden potężny Boski Elektryczny Płomień. Promienie kosmiczne połączone są z czakrami w ciele ludzkim. (LINK!). A teraz sobie tylko dobrze przemyślcie ile osób pracuje z trzynastoma czakrami? Ile osób o nich wie?

Mistyczna fizjologia uznaje thalamus za jeden z głównych ośrodków regulacji naszych zmysłów i aktywności Idy i Pigali. Ida i Pingala wpływają również na prawą i lewą półkulę mózgu i podwzgórze, które integruje i wyraża emocje, reguluje endokryniczne gruczoły.

Móżdżek, tyłomózgowie (cerebellum) część mózgu występująca u wszystkich kręgowców. U człowieka znajduje się w  dole tylnym czaszki, ku tyłowi od pnia mózgu
(mostu i rdzenia przedłużonego) oddzielony od nich poprzez czwartą komorę mózgu . Od góry móżdżek przykrywają półkule mózgu; oddzielony jest od nich przez namiot móżdżku będący wypustką opony twardej. Dwie półkule móżdżku złożone są z istoty szarej i istoty białej.

Funkcje móżdżku:
- koordynacja ruchowa
- równowaga
- tonus (napięcie) mięśni
- uczenie się zachowań motorycznych (np. jazda na rowerze)
- decyduje o płynności i precyzji ruchów dowolnych
(współdziała z okolicą ruchową kory mózgowej)

Móżdżek otrzymuje informacje z:
- narządów ruchu- mięśni, stawów i wiązadeł
- ze skóry, narządów wzroku, słuchu, równowagi, rąk, stóp (z receptorów)
- z okolicy ruchowej kory mózgu
- z ośrodków ruchowych rdzenia kręgowego

Do móżdżku docierają informacje:
- o stanie narządów ruchu
- o ruchu aktualnie wykonywanym
- o stanie pobudzenia ośrodków ruchowych
- o zakłóceniach równowagi ciała

Móżdżek pomaga w kontroli ruchu, łączy działania. Ważne też są zmysły dotyku, bólu, temperatury, rozróżniania obiektów. W czasie wpływania Energii Kundalini do móżdżku zdarza się dużo niespodzianek ze strony równowagi, zawroty głowy, bywa zakłócana praca mięśni, stawów, oczu, słuchu i występuje wiele innych problemów, u każdego będzie to przebiegać indywidualnie. Nie radzę w tym czasie prowadzić samochodu i należy uważać na ruchliwych ulicach w czasie pieszych wycieczek.

Zdarzało mi się, że idąc ulicą lub wstając z łóżka nagle traciłam władzę w nogach i upadałam na kolana. Zupełnie nie rozumiałam co się dzieje i nie było na to medycznego wyjaśnienia? Cierpiałam z powodu silnych potłuczeń. Podobnie bywało z moimi dłońmi, wypadało mi wszystko z rąk, straciły swoją siłę. Nowy ruch energii zakłóca prawidłową pracę mózgu i całego ciała, następnym dokuczliwym problemem jest wrażliwość na zimno i gorąco. Dopóki Energia Kundalini nie ustabilizuje się taka osoba będzie cierpieć na wielkie przemienne fale zimna i gorąca.

W ciało człowieka wnikają promienie kosmiczne, w zależności z jakiego poziomu kosmicznego przybywają jest uzależniona ich długość i siła uderzenia. Ciało wypełnione już Energią Kundalini przestawia się na ich odbiór. Człowiek poczuje ich wnikanie w ciało jako kołysanie, silne mrowienie rąk, nóg, wzdłuż kręgosłupa, nagle ogarniająca senność, ociężałość. Czym silniejszy promień z wyższych poziomów tym te dolegliwości są bardziej dokuczliwe. Z biegiem czasu ciało się przestawia i subtelnieje. Wielu ludzi nie rozumie co się dzieje, skąd płyną podobne dolegliwości, czują się niespokojni, ale należy uświadomić sobie, że to nowa fala światła z Uniwersum zakotwicza swoje energie w naszym ciele. Stwarza nowe połączenie. Jeszcze minie trochę czasu zanim poczujecie się odbiorcami nowych kosmicznych sygnałów - przekraczacie martwy punkt, następuje zjednoczenie z Bogiem.


Neurofizjologia wskazuje, że istnieją centra w mózgu rozciągające się w górę od medulli oblongata do szyszynki i są uznawane za warstwy ewolucji. Kiedy budzą się niższe czakry zakotwiczone w kręgosłupie następuje już wzrost świadomości, a ten stopniowo rozbudza przysadkę mózgową - ośrodek Ajna. Ajna z kolei rozbudza szyszynkę i thalamus. Wiemy już, że ten ośrodek będzie otworzony prawidłowo jak będą dobrze oczyszczone dolne czakry. U większości ludzi przysadka, szyszynka i thalamus są nieaktywne.
 

Dwa węże

stałe falowanie dwóch odmiennych energii, które wytwarzają podczas budzenia specyficzne fale, automatycznie połączone budzą ludzką świadomość. Budzi się nasza nieświadoma część mózgu wytwarzając specyficzny ładunek elektryczny, który biegnie do góry wzdłuż kręgosłupa. W mistycznym transie, w punkcie oświecenia uruchamia się cały system naszej ukrytej świadomości. Elektryczne ładunki są bardzo specyficzne, przemieszczają się do góry wzdłuż kręgosłupa, wydają swoisty dźwięk i kończą swoją podróż w Thalamusie wybuchem, który przypomina grzmot. Często w tej samej chwili pojawia się światło.

Bywa w różnych kolorach albo w jednym jasno złotym. Najsilniejsze wyładowania występują nocą. Osobiście porównuję to zjawisko do jazdy samochodów na torze wyścigowym. Dla człowieka też jest to niezła jazda. Nasila się wewnętrzny dźwięk, ciało wypełnia się dziwnym magnetyzmem i ogarnia go wielka niemoc, jakby hipnoza. Często czuję się jak sparaliżowana, trudno wyrwać się z tego stanu. Kilka dni temu w nocy przeżyłam kilka potężnych wybuchów w głowie i jakiś dziwny dla mnie, do tej pory nie wyjaśniony ruch energii, miałam wrażenie, że mój mózg zupełnie zmienia pozycję, słyszałam w głowie dziwne hałasy. Przy tym sparaliżowało mi cały kark po prawej stronie.

Po raz pierwszy doświadczyłam czegoś takiego, przez chwilę wydawało mi się, że to może być wylew, ale po jakimś czasie wszystko wróciło do normy. Po takich przeżyciach często miewam kontrolne CTscan - mój mózg jest zupełnie normalny i lekarze nie potrafią wyjaśnić moich dziwnych zachowań ciała. W czasie badań usg technicy laboratorium dziwią się skąd u mnie w ciele tyle światła?
 

Kundalini połączone jest z Merkurym,

który odpowiedzialny jest za Wielkie Przebudzenie. Aktywuje również czakrę serca i mądrość, daje wielkie moce. Mistycy znają potęgę Merkurego wyzwalającego transformacyjny ogień, zwą go Świętym Wysłannikiem. Kanał Sushumna jest identyfikowany z Merkurym. Energia Kundalini - zwana też płynem Merkurego lub "żywe srebro" jest przemienna, podobna w działaniu do błyskawicy - piorunu, dzięki niej ludzie doświadczają wewnętrznych świateł, często uważanych przez lekarzy za objaw epilepsji. Aktywność Merkurego zaczyna się o drugiej w nocy, a najsilniejsze jego działanie objawia się przy pełni księżyca. Merkury łączy dwa bieguny, wyższy i niższy aspekt (duch i materia).
 

Dwa węże - symbol Kaduceusza

Kaduceusz jest symbolem mądrości i oświecenia. Skrzydła w górnej części Kaduceusza reprezentują dwie półkule mózgowe już zsynchronizowane, wynikające ze związku dwóch energii - z świadomych i nieświadomych przeciwieństw.


Chrzest

W starożytnym Egipcie znane były rytuały, związane z polewaniem przez Thota i Horusa świętą wodą głów neofitów, co miało symbolizować nowe narodzenie.

Neofita (neophytos - na nowo zasadzony, nawrócony) osoba, która niedawno przyjęła jakąś wiarę. Dzisiaj tego określenia najczęściej używają chrześcijanie. Chrzest symbolizuje przyjęcie osoby do grona chrześcijan. W ten sposób jest zapoczątkowany nowy proces. Jak widać chrześcijanie nie byli pierwszymi, którzy wprowadzili ten zwyczaj.

Związek dwóch energii - mistyczne małżeństwo jest również zmianą chemii w organizmie. Znamy słowo namaszczenie, które odnosi się do balsamowania lub nakładania olejów na ciało. W sensie duchowym oznacza, że ta osoba została dotknięta przez samego Boga - Ducha Świętego, przez potężną siłę.


Namaszczenie

rytuał wylewania oleju na głowę (puchar Graal) jest związany z wydzielaniem z gruczołów mózgu sekretnych wydzielin, które otwierają trzecie oko. Mistycy zwą je "Złotym Olejem". Budzi komórki mózgu i otwiera najwyższą świadomość. Sekretne oleje były i nadal są stosowane poprzez wszystkie epoki. Archeolodzy znajdują słoiczki i urny wykorzystywane na oleje związane z rytuałem namaszczania. Symbol namaszczony (dotknięty przez Boga), doświadczony mistycznym oświeceniem, gdzie zachodzi alchemiczna unia gruczołów ciała i chemiczne małżeństwo Króla i Królowej, połączenie wszystkich energii zawartych między pierwszą i siódmą czakrą. W znaczeniu greckim namaszczony pochodzi od słowa Christos, stąd słowo Chrystus.

Namaszczenie skrywa w sobie jeszcze większy sekret. Maria namaściła stopy Jezusa - symbol dwóch ryb, dwa przeciwieństwa; świadome i podświadome, lewa i prawa półkula mózgu.

"Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, w włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku" (J 12, 3)

Maria symbolicznie odblokowała część kodu, który wskazuje na związek między sekretnymi olejami w naszym mózgu - jedna z głębszych tajemnic w historii ludzkości. Dokładnie wytarła olej z nóg Jezusa swoimi włosami, następuje symbol połączenia dwóch potężnych ośrodków; początku i końca - Alfy i Omegi. Mistycy symbol namaszczenia - zjednoczenia Alfy i Omegi nazywają kodem Graala.

W tym miejscu wspomnę, że umywanie stóp w wodzie symbolizuje gotowość człowieka do zjednoczenia z Bogiem - związanie tego co świadome i nieświadome. Wiemy ile kultur na Ziemi odradza się poprzez wodę. Na świecie znane są tajemne rytuały, które odbywały się w Nilu i nadal są praktykowane na Ziemi, np. przez Hindusów w rzece Ganges.

Wracając jeszcze do skarabeusza, jeśli spojrzycie mu między oczy zobaczycie barkę - powóz symbolizujący podróż astralną lub w podróży pośmiertnej, tak zwana "jazda na fali węża" (fala energii). W miejscu, w którym mieszkam symbol skarabeusza jest dobrze znany tubylcom.

cdn...

Vancouver
14 Sep. 2008

WIESŁAWA