KUNDALINI

ŚWIĘTA MECHANIKA STWORZENIA
(CZĘŚĆ 7)
LINK! DO CZĘŚCI 6

LINK! DO CZĘŚCI 8

Starożytne święte teksty, które należały do zaawansowanych ras ludzkich, które mieszkały na Ziemi przed nami zostały mocno zniekształcone lub ukryte, chociaż ich esencja, wewnętrzna jakość wszelkiego życia i instynktowne jądro duchowej aspiracji i dojrzewania wywodzą się z tego samego Źródła.

Każda czująca istota jest wyrazem Źródła i uosabia jego cechy. Obserwacja naturalnych zjawisk sugeruje, że proces twórczy nie jest przypadkowy lecz wyraźnie wynika z zasad i praw natury. Na podstawowym poziomie tworzenia, Źródło lub Bóg ma dostęp do całości tworzenia w całkowitej wolnej woli, ciągle wszystko się rodzi w nowym procesie tworzenia. Każdy aspekt stworzenia już ze swojej natury jest w stanie ciągłej kreatywności. Jednakże, jeśli żywa istota utraciła świadomość tego procesu staje się pozbawiona mocy i niby, że uczestniczy w tworzeniu, ale bez świadomego kontekstu i płynności. Jest to tworzenie, ale bez dostępu do oryginalnych źródeł. Bez jasnego zrozumienia narzędzi tworzenia, proces tworzenia jest nieprzewidywalny.

Kiedy zauważymy wewnętrzny porządek tworzenia rośnie nasza świadomość. Jeśli chcemy odzyskać nasze prawdziwe dziedzictwo jako przejaw Źródła musimy posługiwać się językiem Źródła. W rzeczywistości sekretne duchowe nauki uważane są za metafizyczne. Mechanika stworzenia wydaje się skomplikowana i trudna, ale tak naprawdę nie jest trudna, jest tylko nieznana w naszym obecnym stanie rozwoju. Potrzebna jest także integracja duchowa i stworzenie mocno energetycznego fundamentu, np. Maharic Shield (Osłona Aramatena). Dotyczy to źródła prądów życia, z których zbudowane są nasze ciała, czyli światło i dźwięk w ruchu w celu tworzenia trójwymiarowego hologramu.

Nasze życie i nasze komórkowe struktury zmieniają się pod kierunkiem atomowego rezonansu (w ciele ludzkim jest to Energia Kundalini). Najbardziej stabilny element węgiel -12 rezonuje z pięciokątnych super gromad cząsteczek wody tworząc dziesięciowymiarową geometrię. DNA już inaczej rezonuje na zewnątrz tworząc przewidywane kształty ciała, toteż kiedy rusza w ludzkim ciele Energia Kundalini od razu widać zmiany na ciele. Wprzódy spostrzegamy je na dłoniach, stopach, głowie, w kościach ... rezonans silnej energii prowadzi do ewolucji kształtu, harmonicznie rozmieszcza organy, znaczy harmonicznie znaki na dłoniach, na głowie, w kościach (obie ręce będą mieć takie same linie i znaki, podobnie jak i inne części ciała, które symetrycznie zmieniają swój wygląd, budują się nowe organy, dzieje się to automatycznie bez naszej ingerencji), zmienia się biologiczna i fizjologiczna struktura i ostatecznie koncentruje się na ludzkiej świadomości.

Niby to takie proste, ale tego akurat nie uczą nas w nowożytnych szkołach, ale wiedzieli o tym starożytni i jest to ich sekret. Dla nas jest to zakazana wiedza, nie tylko jako nauka, ale zakazuje jej także wiele religii. Energia Kundalini nadal jest największą tajemnicą w historii ludzkości, a wiedza na ten temat jeszcze do niedawna była przekazywana z mistrza na ucznia.

W naszym rozwoju ważną rolę odgrywa dźwięk, który produkuje harmonijne fale, pola elektromagnetyczne, naturalne wibracje Ziemi i nasze struktury komórkowe życia.

W naturze zawsze jest samoorganizacja, zawsze równoważy się między skończonym i nieskończonym, harmonizując zamknięty krąg (ouroboros) lub stojącą falę z otwartą i nieskończoną spiralę.

DNA i wszystkie formy życia zawsze gromadzą się wokół osi biegunów. U ludzi i zwierząt jest to kręgosłup. U roślin jest to pień lub łodygi. Komórki rosną i rezonują na zewnątrz od ich biegunów osi, a potem zaczynają tracić energię i wilgoć i zmierzają z powrotem w kierunku osi biegunów. Wystarczy zaobserwować geometrię roślin, owoców, kości, narządów wewnętrznych, w tym ludzkiego mózgu i układu oddechowo-krwionośnego. Każdy kawałek ciała spełnia ważną funkcję, wytwarza specyficzny rezonans. Punkt naturalnego rezonansu wyrównuje dolna czakra gardła i górna czakra serca. Nasza ewolucja nie jest wynikiem naturalnej selekcji czy losowej mutacji, to jest dobrze zaplanowana oktawa dyskretnych harmonijnych częstotliwości.

Tak więc geometria życia jest funkcją harmoniczną jak muzyczna oktawa, a nasz kręgosłup spełnia rolę niczym klawiatura w fortepianie, każdy krąg ma swój indywidualny dźwięk i cel. Wzdłuż kręgosłupa rozmieszczone jest siedem tonów w skali muzycznej, siedem kolorów w skali barwy światła, które są przypisane widzialnemu widmu światła. Oczywiście zrozumie ten mój opis tylko ten, kto posiada wiedzę o czakrach. Wokół ciała tworzą się pierścienie energii, każdy ma swoją funkcję, jest to harmonijny wzorzec ludzkiej ewolucji. Każdy pierścień jest odpowiedzialny za pewne części ciała i jeśli nastąpi jego nieprawidłowe przesunięcie, wówczas obserwujemy przesunięcie ciała i jego zakłócenia. Od tych pierścieni zależy nasz słuch, wzrok, węch, smak, wszystko zależy pod jakim kątem są rozłożone i jak wpływają na siebie.

Czakry spełniają wielką rolę w życiu człowieka; ich kolor i dźwięk wpływa na nasze komórki, które skupiają się na ekstrakcji tlenu z powietrza, są także grupy komórek, które rozkładają składniki odżywcze z pożywienia, eliminują odpady, wyczuwają wokół nas świat i tworzą nowe życie. Wszystko to pojawia się jako rodzaj muzycznego i świetlistego procesu w zbiornikach naszych ciał (czakrach).

Mamy jeszcze fale harmoniczne stojące, czyli światło gwiazd (promienie kosmiczne), jako fala w czasie poruszająca się w przestrzeni. Toteż możemy zauważyć, że życie krystalizuje się w przestrzeni światła, które pozostawiają promienie jako widmo rozproszone.

Nasz mózg koncentruje się na świadomości, kiedy ewoluuje w czasie i przestrzeni, lecz świadomość istnieje niezależnie od fizycznego życia. Oddziałowuje na nasze mózgi przechodząc przez kwantową kratownicę przestrzeni. Nasz mózg myśli, mechanika kwantowa mówi nam, że to elektrony tworzą nasze myśli. Kiedy ciało i mózg są harmonijne rezonujemy poza czasoprzestrzeń.

Póki co biolodzy i antropolodzy muszą znaleźć wiele prawd na temat życia człowieka i pól jego energii. Psychologowie także nie rozważają możliwości pod wpływem efektów kwantowych. I to jest nadal słabością życia, człowiek nie może znaleźć wspólnoty życia, która przedstawi pełny obraz jak na Ziemi ewoluowało życie.

Osoby, które znają temat wiedzą już co to są furtki umożliwiające przejścia w przestrzenno-czasowych miejscach wielu wszechświatów i ich poziom intensywności i gęstości. Galaktyczny i Uniwersalny Templariusz (szablon) utworzony jest przez pięć Harmonik Wszechświatów i ich pięć poziomów gęstości materii.

W kosmosie znane są bramy gwiazd i portale czasowe - składają się z par połączonych, przeciwnie wirujących spirali pola elektromagnetycznego, które występują naturalnie wokół Słońca i planet tworząc stały punkt przestrzeni w pięciu gęstościach (wszechświatach) z 15-sto wymiarowym czasowym matrixem, zwanym Macierzem Czasu, w którym czas cyklu i czas kontynuacji przechodzi wielokrotnie przez siebie w stałych odstępach czasu. Istnieją naturalne cykle, kiedy otwierają się gwiezdne bramy. Istnieje 12 podstawowych bram, przy każdej jest pieczęć jako strażnik bramy.

Jedną z głównych konstrukcji w sekwencji manifestacji jest pole Merkaba, które składa się z przeciwbieżnych spirali energii. Można je uznać za pierwotne płuca i układ krążenia Boga-Źródła. Pierwotne oddychanie kierowało prądy w prawo (spirala męska) i obecnie w lewo (spirala żeńska), jest to manifestacja harmonijnej precyzji.

Człowiek, aby przekroczyć inny wymiar czasoprzestrzeni musi mieć rozwinięte Merkaba. Mechanika Merkaba jest kluczem do zrozumienia wniebowstąpienia.

Wniebowstąpienie jest bioenergetycznym procesem, w którym stopniowo rozszerzamy wyższe cząstki i wracamy do Źródła. Manifestujemy się na etapie wielowymiarowej egzystencji. Wymiary są zróżnicowaną świadomością. Cząstki (częstotliwość pasm) w każdym wymiarze są wykonane z tego samego materiału (jednostki świadomości), ale mają różne atrybuty (szybkość wirowania i kąt obrotu). Pole Merkaba przekazuje drobne cząsteczki świadomości, które są podstawowymi strukturami tworzącymi wielowymiarowe istnienie w stworzeniu.

W naszych czasach Merkaba ma zniekształcenia, w ludzkich ciałach istnieją choroby, a moce Merkaba połączone są z ludzkimi narządami. Merkaba posiada zakłócenia w obrębie naszych ciał fizycznych i emocjonalnych (znanych również jako karma). Te zniekształcenia blokują także nasze DNA.

Uruchomienie w sobie bezwarunkowej miłości i prawa kosmicznego pozwala odzyskać pełną świadomość wszelkiego życia. Te osoby uznają zasadę równości. Prowadzi to do stanu Omni-Miłości, co oznacza, że każde życie ma taką samą wartość.

Ogromne różnice świadomości, które można zauważyć na obecnym etapie planetarnym odzwierciedlają poziom świadomości w ramach paradygmatu separacji świadomości. Zostały utracone pierwotne siły życia. Każda istota ludzka ma aspekt jaźni, we wszystkich wymiarach prowadzącą z powrotem do Boga. Każdy człowiek ma inny poziom duszy (dusza, naddusza, aniołowie, Chrystus) Wszystko zależy od naszego ludzkiego doświadczenia częstotliwości i świadomości tych poziomów.

Człowiek może aktywować DNA; nici DNA zostały uśpione i zniekształcone. Ponieważ ludzie ściśle są związani z energiami Ziemi, która przechodzi obecnie transformację. Nadszedł również czas na aktywowanie ludzkiego DNA, co powoduje wzrost świadomości na temat innych wymiarów, ale aktywacja DNA będzie działać do tego stopnia, do którego człowiek jest świadomy. Tutaj kłania się nasza wewnętrzna mądrość, wiedza i otwarty umysł, to my sami dajemy dostęp transformacji albo ją blokujemy. Aktywacja nastąpi w kategoriach duchowych co jest naprawdę istotne, a czy posunie się w kierunku Chrystusa czy Anty-Chrystusa zależy już od nas indywidualnie.

I tak uruchomienie trzech nitek DNA odpowiada ciału mentalnemu, zwiększy zdolność do racjonalizacji, zrozumienia i formowania swoich myśli. Jeśli osoba jest zgodna z Jaźnią Chrystusa będzie zmierzać do większej duchowej integracji wolności (Chrystusowej Świadomości), albo kiedy połączy się z Ant-Chrystusem doprowadzi do większej separacji i nadużycia władzy duchowej.

Jeśli osoba zintegruje się z ze Świadomością Chrystusową stopniowo wyrównuje własną świadomość do 12-tego wymiaru Chrystusowego. Pozwala to obudzić wszystkie nitki DNA i umożliwia powrót do równowagi, co posłuży jako główny most do dostępu w wyższe aspekty naszego bytu, takie jak najwyższe światło i pole dźwiękowe. Kiedy budzą się nici DNA nasze ciało śpiewa w starożytnym języku Anuhazi, są to precyzyjne formuły dźwiękowe, które aktywują DNA.

Nasze nici DNA są zablokowane i zniekształcone, stąd mamy problem z polaryzacją, która sama w sobie nie jest zła (mężczyzna, kobieta). Wprzódy należy znaleźć integrację w sobie.

Jak to zrobić?

Należy uwolnić się z własnej pułapki, nie kreować fali strachu i potężnych światowych dramatów. Wszyscy uwikłani w dramat kreują świadomość ciała, szukają dla niego schronienia w bardziej komfortowych warunkach, a rzadko myślą jak ocalić duszę.

Słuchaj głosu z wewnątrz, odnajdź sens i cel życia, zacznij od poszukiwania Prawdy. Rozpocznij podróż od wiary do wiedzy, od nadziei do pewności.

Obecnie na Ziemi doświadczamy skutków wielkiego dramatu, zagubiliśmy nasze prawdziwe cele, odcięliśmy się od wewnętrznych zasobów, które są prawdziwym naszym bogactwem. Brakuje nam radości, która pochodzi z wyższej świadomości.

W świecie trójwymiarowym ważniejsze dla nas są nasze ciała, systemy polityczne, religijne, edukacyjne, walutowe, naukowe, zapomnieliśmy o strukturze naszego ducha, jego wielowymiarowej formie, strukturze energetycznej, a tylko przez zrozumienie naszej wielowymiarowej energetycznej rzeczywistości możemy uzyskać zdrowie i przywrócić nasze świadome połączenie z Bogiem.

Nasza myśl jest dyrektorem naszego życia. Przez myśl tworzymy konstrukcję w postaci konstruktywnej częstotliwości aż do formy manifestu. Obudźmy się i nauczmy się leczyć zakłócenia w naszych systemach bioenergetycznych. Samoleczenie rozpocznijmy od własnego umysłu, który produkuje swoje marzenia. Kiedy umysł jest ignorantem nigdy nie będzie w stanie uzdrowić swojego ciała, czy przezwyciężyć psychicznych problemów.

Największa część mózgu jest opętana przez antysumienie. Dziki umysł jest niebezpieczny, nękają go nerwice, depresje, psychozy, schizofrenia. Człowiek musi sam przekształcić swoje dzikie zachowania, wówczas przestaje cierpieć również ciało. Nasze ciała odzwierciedlają naszą psychikę. Ważne, aby uzdrowić wydarzenia z przeszłości, złóżmy już ogromny wachlarz poprzednich problemów i zapomnijmy o nich i cieszmy się nowym życiem.

Tam, gdzie rodzą się wątpliwości przytłaczają nas myśli; toteż uspokój swoje myśli i emocje, podnieś swoje wibracje najlepiej przez oddychanie. Oddech jest najlepszym procesem uwalniania negatywnych energii z umysłu.

Kiedy targają tobą negatywne emocje, gniew, wtedy zwolnij, ponieważ możesz łatwo kogoś zranić, zupełnie niepotrzebnie, a wówczas nie może być mowy o twoim uzdrowieniu.

Kiedy nie umiesz sobie radzić, proś swoich aniołów, proś ze swojego serca, aby ci pomogli.

Są i tacy, którzy będą potrzebowali pomocnej dłoni innego człowieka. Istnieje wiele uczuć i aspektów danej sytuacji, z którymi nie każdy potrafi się uporać.

Jeśli wykonujesz dobrą pracę dla innych, w tym samym czasie można uzdrowić samego siebie, ponieważ dawka radości jaką dajesz innemu człowiekowi jest duchowym lekarstwem.

cdn...

6 July 2012


WIESŁAWA