KUNDALINI

SUBTELNA CZYSTOŚĆ I GRUCZOŁY PŁCIOWE
 

W okolicy lędźwiowej człowieka, z tylnej strony ciała i poniżej pępka z przedniej strony znajduje się potężny ośrodek energetyczny panujący nad życiem seksualnym. Druga czakra połączona jest z gruczołami płciowymi. Dzięki temu ośrodkowi może narodzić się nowe ciało, w którym może reinkarnować się dusza.

Proces reinkarnacji duszy jest potrzebny, aby ludzkość mogła rozwijać się i wznosić na wyższy poziom ewolucji. Dotyczy to również rozwoju duszy, podnoszenia jej wibracji na wyższe pola świadomości. Czakra druga - sakralna (seksualna) odpowiada za pracę tego ośrodka, jest źródłem olbrzymiej witalnej energii pozwalającej na kontynuację łańcucha życia człowieka. Kontrolowana jest przez podświadomość.

Męskie gruczoły płciowe wydzielają hormon testosteron, a żeńskie estrogen. Te dwa hormony zasadniczo się różnią i dlatego kobieta i mężczyzna nie są do siebie podobni. Są to różnice nie tylko w budowie zewnętrznej ciała i narządów płciowych. Hormony seksualne wpływają na charakter: mężczyzny i kobiety, ich odmienna psychika nie podlega dyskusji.

Nie bez powodu się mówi, że:
- mężczyźni są Marsa
- a kobiety z Venus.

Oboje spełniają w życiu ziemskim odmienne role. Wykazują inne zdolności i zainteresowania. Mężczyzna jest mocniejszy fizycznie, ma inne wyobrażenie przestrzeni, spostrzegania, inną samoocenę. Kobieta, słabsza fizycznie, ale za to bardziej rozwinięta intuicyjnie. Jest opiekunką ogniska domowego, wychowuje dzieci, życiowo oboje przeznaczeni do innej roli, ale jednak dają wspólnie początek nowemu życiu.

Czakra seksualna ciągle dla większości ludzi wiąże się z pożądaniem i z kwestią narodzin dziecka. Człowiek nadal nie ma wystarczającej wiedzy o tym ośrodku. Nie rozumie wyższych i subtelnych powiązań tego ośrodka z Najwyższym Źródłem Energii. Czego najmocniej upatruje w tym ośrodku, to właśnie jego cykl rozrodczy i przedłużanie własnego bytu biologicznego.

Ośrodek krzyżowy faktycznie spełnia funkcję fizycznej rozrodczości, ale również jest miejscem energii pochodzącej ze słońca, źródłem żywotności dającym nowe życie. Buduje nowe wzory i formy na całej ziemi. Kształtuje nasz układ słoneczny. Wynosi człowieka na wysokie pola świadomości. Czakra druga jest mocno powiązana z ośrodkiem gardła i ważne jest aby umieć wybalansować ośrodek krzyżowy. Umieć doprowadzić wszystkie energie do właściwego punktu, a to pozwoli rozwiązać człowiekowi kwestę dualizmu.

Ważne jest, aby człowiek w tym miejscu umiał kontrolować swoje energie opanowując swoje fizyczne reakcje - pożądania, aby umiał nad nimi zapanować. Gdy człowiek osiągnie ten cel i zrozumie ten mechanizm, energia z ośrodka krzyżowego zostanie przetłoczona do ośrodka gardła. Posłuży zupełnie innemu celowi, obudzi twórczość i uzmysłowi jego prawdziwą istotę życia.

A człowiek w tym miejscu rozpocznie już nowe poszukiwania, otworzy się u niego inna osobowość. Ośrodek krzyżowy powiązany jest też z czakrą szóstą. Przekazywanie energii z części lędźwiowej ciała do góry, bardzo mocno przyśpieszy budzenie się wyższych ośrodków energetycznych. Kto kieruje się w swoim rozumowaniu na poziomie czakry drugiej w fizycznym tego słowa znaczeniu, nie jest zdolny pojąć wielkich kosmicznych zależności. Wszystko przekręca i głosi fałszywe poglądy. Taka postawa trzyma go ciągle przy bardzo niskich energiach, form bardziej zwierzęcych i przejawia takie same instynkty zachowawcze. Dominuje w nim instynkt przetrwania, pożądania, nie rozumie istoty własnego istnienia. Nie wierzy w istnienie sił wyższych. Obecnie jeszcze żyje na świecie bardzo dużo ludzi na tym poziomie, którzy fizycznie są bardzo mocno uzależnieni od tego ośrodka.

Ale w momencie prawidłowego uwolnienia energii seksualnej następuje jej ruch do góry, zmienia swoje formy, przejaśnia umysł i pobudza bardziej życiodajne siły, aż w końcu połączy w jedność podwójną naturę człowieka.

Energia rozrodcza płynąca w kierunku mózgu podnosi świadomość. Dlatego w wielu kulturach i religiach przestrzega się tak mocno czystości ośrodka krzyżowego.

CELIBAT - stan bezżony, człowiek samotny. Forma życia kogoś, kto dobrowolnie rezygnuje z życia seksualnego. Praktykowany w wielu religiach np. u kapłanów chrześcijańskich i w buddyzmie. Inaczej postrzegają go chrześcijanie, inaczej buddyści.
Na ten temat głosi się różne opinie. Wiadomo jednak, że jeśli energie seksualne przeznaczymy na intensywne życie seksualne, człowiek wzmacnia intensywnie ten ośrodek, a obniża aktywność górnych ośrodków. Ale jeśli człowiek nie jest dostatecznie przygotowany i nie umie utrzymać celibatu czuje się winny i rozczarowany życiem. Uważa, że to co robi, powstrzymywanie się od normalnych instynktów nie ma sensu. Czuje jedyny sens w życiu seksualnym. Taka postawa nie wpływa prawidłowo na jego zdrowie. Blokuje tylko tą silną energię w dolnych partiach ciała, wywołując ciężkie choroby.

Aby żyć w celibacie potrzebna jest pewna dojrzałość. Sperma zawiera wielką witalność, zwana - "eliksirem życia", niepotrzebnie tracona powoduje przedwczesne starzenie się mężczyzny, jego włosy robią się cienkie i słabe, szybciej siwieją, ma słabe zęby, problemy ze słuchem, ze wzrokiem, częściej zapada na różne ciężkie choroby (wg, opinii naukowców).

Są tacy, którzy wiedząc o tym utrzymują organizm w czasowym celibacie, kontrolują, wzmacniając w ten sposób swój organizm, zmniejszają ryzyko choroby.

Idąc za teorią katolików, Jezus Chrystus żył samotnie, więc wszyscy kapłani idący Jego drogą powinni brać z niego przykład.

"... Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A On im odpowiedział: Nie wszyscy pojmą tą sprawę tylko ci, którym jest to dane ..." (Mt.19, 10-11)

Według osób praktykujących Yogę celibat pomaga oderwać się od maji - iluzji, uzyskać całkowitą wolność. Jogini uczą się jak należy utrzymywać ciało w seksualnej powściągliwości. Celibat jest przez nich praktykowany, aby nie tracić własnego fluidu.
Wierzą, że jest on potrzebny, aby rozwinąć wyższy umysł i duszę, wznieść się bliżej Boga.

Większa część ludzi w ogóle nie może zrozumieć "co złego kryje się w życiu seksualnym"? ale ci co rozumieją to zagadnienie odpowiadają "czy nie chcesz aby twoja dusza była wolna"? Mocno jest krytykowana przez świat prostytucja i nadużywanie seksu. Dzięki dzisiejszym środkom przekazu łatwo dostrzec jak potężny jest ten monopol.

Według buddystów: Guru Bhishma mówi: tylko ślepy człowiek bez opiekuna idzie nie swoją drogą, błądzi po wielu. Ale kiedy człowiek osiągnie wiedzę omija wiele przeszkód tego świata, tylko z jednego powodu, chce spocząć w ramionach Najwyższego. Czystość języka, ciała, umysłu, wybaczenie, prawda - są najlepszymi cechami aby w każdej religii znaleźć właściwą drogę do Zjednoczenia. Brahmacharya (celibat) jest odmiennością wszystkich połączeń razem z pięcioma oddechami, umysłu, zrozumienia, połączenia pięciu zmysłów i nadaje im właściwą wartość. Jest to stan umysłu w zależności od świadomości w nim zawartej. A umysł w pozycji Brahmacharya jest formą wolną od pięciu zmysłów, które rządzą człowiekiem. Brahmacharya jest niezwykle ciężka w praktyce. Zależy od osoby i jej pasji, ale kiedy się zamanifestuje wkrótce okaże się jaka jest potężna.

Są nawet tacy, którzy nawet nie chcą rozmawiać z kobietami, są to słabi mężczyźni, którzy próbują ukryć kobiety, aby nie okazać światu własnej słabości (dotyczy Persów). Są też tacy, którzy tryskają do nich nienawiścią, również obciążają kobiety za swoje słabości związane z nieumiejętnością rozwiązania tego zagadnienia.

Inny guru Sanat - sujata mówi: Kto praktykuje Brahmacharya ten rodzi się dwa razy w tym samym życiu. Odrywa swoją duszę od ciała i kieruje ją do Źródła Najwyższego. Jest królem ten, który umie poświęcić życie praktykując w ten sposób. Oczyszcza własne ciało, rozwija mądrość, rodzi się w nim nowy umysł. Brahmacharya jest absolutnie niezbędna, aby w spokoju połączyć się z Bogiem. Jest jak świeżo wiosenny kwiat, a ten w każdym swoim płacie pachnie wolnością. Jest potężną bramą przeciw demonom, złości, zazdrości i nienawiści.

... Ludzkie ziarno - złota siła życia
wzrasta niczym pszenica
zasilana promieniami słońca
..., ale wzrasta w zmysłową formę.

Wielka to magia
z tak maleńkiego ziarna
przebudzić człowieka do działania
i połączyć z Istotą Bożą.

Ziarenko, płodna ziemia,
odrobina światła,
spójrz na cztery pory roku
i zrozum tak po prostu
własne bycie.

Jesteś duchem,
wcielenie,
narodzenie
życie ... przemiana i sny ...

to tylko twoje cykle
objawienie twojego bytu.
Przyjdzie czas
usłyszysz głos
... wracaj już czas ...Vancouver
3 May, 2007

WIESŁAWA