KUNDALINI

SIŁA ZŁA I OŚWIECENIE

Oświecona osoba nie jest więcej kontrolowana przez własne ego. Jest też zasadnicza różnica między stanem nieprzywiązywania i pustką jakie oświecona osoba doświadcza.

Oświecenie - jedni nazywają ten stan chrztem ognia lub nawiedzeniem Ducha Świętego inni po prostu przebudzeniem świętości.

Czym jest ten fenomen? Zależy on od zrozumienia samego siebie. Przed procesem oświecenia każdy z nas ma swoją osobowość, swoje miejsce na ziemi, czas i związki z innymi. W chwili oświecenia osoba odkrywa, że ten stary sens życia, był tylko czasem rozwoju. Kiedy w człowieku budzi się boska natura identyfikuje on zupełnie inne wartości i utożsamia się z innymi świętymi.

Znanych jest wiele świętych imion: Chrystus, Sekinah, Maitreya, Shiva, Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus, Św. Franciszek z Asyżu - postacie posiadające boską naturę. Jezus zwany Chrystusowym w chwili zjednoczenia z Boską Energią głosił; ... ja i mój Ojciec jednym jesteśmy ...

Żyjemy w czasach, kiedy na Ziemi przebudzi się największa grupa ludzi, ok 60 000 i właśnie z tego powodu czas, który jest przed nami zwany jest "Drugim przyjściem Chrystusa". Nastąpi to w Złotym Wieku. Wiele kultur już dawno temu przepowiedziało to wielkie wydarzenie. Przed resztą Ziemian są jeszcze dwa wielkie cykle: szósta i siódma rasa.

Podróż w przebudzenie nie jest nową drogą. Świat przeżywał już podobne okresy podczas wcześniejszego Złotego Wieku. W kosmicznym kalendarzu historia się powtarza. Trzecia rasa ludzi lemuriańska trzymała głęboką mądrość (LINK! - Lemuria). Czwarta rasa zwana atlantydzką dała początek piątej rasie Arjańskiej. Według przepowiedni 5-ta rasa zmieni wygląd swojego ciała i rozwinie wysoką świadomość (E.Cayce, 1877-1945 przepowiedział, że pierwsi z podobnymi zmianami ukażą się na świecie w roku 1998 - 2010). Po roku 2010 na Ziemię napłynie wielka fala nowych energii, oczekuje się na większe przebudzenie wielu dusz. Będą też budzić się grupy dusz pracujących razem od eonów (LINK! - Shaumbra).

Czas jest bardzo krótki ... czy my ludzie jesteśmy gotowi na ten proces? Umysł człowieka wygląda podobnie niczym miejski ściek, więc już czas aby ten ściek dobrze oczyścić. Ziemia miała już pięć ras. Każda rasa doświadczała wniebowstąpienia po dokonaniu planów zgodnych z Wolą Boga. Każda rasa posiadała wspaniałe dusze znane z Biblii lub innych źródeł, ale w każdej rasie roiło się również od innych dusz - czarnych charakterów, zwanych upadłymi aniołami.

Zgodnie z prawami metafizyki, zło grawituje ku złu na tym samym poziomie. Tak się też składa, że dużo ludzi robi złe rzeczy i kroczy drogą kłamliwych nauk. Upadłe anioły mają wielką siłę przekonywania. Twierdzą, że zło jest potrzebne dla rozwoju duchowego i mimo wszystkiego też jest dobre i nie należy z nim walczyć. Młode i niedojrzałe dusze biegną za podobnymi poglądami po najmniejszej linii oporu.

Jezus w swoich naukach ostrzegał apostołów i swoich uczniów o różnicy między ziarnem i plewami. Bóg jest Wielką Miłością lecz jakże wielce naiwni są ci, którzy twierdzą, że można dostać coś za nic, ot tak bez pracy i wysiłku, a w dodatku czyniąc wokół siebie zło.

Od najdawniejszych czasów siły zła działają między ludźmi przez swoich upadłych aniołów i przez słabych ludzi. Również i w obecnym czasie ich zadaniem jest nie dopuścić do wielkiej fali oświecenia zaplanowanego od dawna przez Boga.

Zło i dobro, które nie zmieniły się od wieków wymagają właściwego zrozumienia. Brak odpowiedniego przygotowania duchowego doprowadza do paradoksalnych sytuacji kiedy to "duchowi przywódcy" głoszący hasła o oświeceniu stawiają świątynie Lucyferowi i wyznają mu miłość. Jest to wielkim zwycięstwem zła. Niejednego wciągnie w ten przekrętny nurt zła energia, wielu w ten sposób odcina sobie drogę do światła. Już w poprzednich okresach z podobnych powodów, wiele nauk duchowych mistrzów światła zostało zaprzepaszczonych.

Obserwujemy od kilku lat zmiany na ziemi: huragany, trzęsienia ziemi, wulkany i niekończące się wojny. Czym bliżej wyznaczonego czasu, tym bardziej świat jest niespokojny. Zbliża się koniec 26 000 letniego cyklu. Na Ziemię spadła cała zła energia z 26 000 letniego okresu. Byty, które przyczyniły się do zniszczenia Lemurii, Atlantydy i wielu innych cywilizacji i tym razem są gotowe do powtórzenia swojego dzieła. Pragną zniszczyć Ziemię i człowieka. Często słyszymy wypowiedzi, że słusznie się dzieje, że w czasie wojny rujnowany jest kraj i życie ludzi w nim mieszkających, taką mają przecież karmę? Ale nikt inny jak Istoty Światła nawołują do zaprzestania wojen i proszą o modlitwy, by karmę oczyszczać. Bóg nie niszczy energii zła tylko je transmutuje ..., ale nasz świat składa się z wielu pozaziemskich bytów, które są cielesnymi duchami zła, często trudnymi do rozpoznania. Już w poprzednich epokach z powodu podobnych bytów upadały całe cywilizacje; Lemuria, Atlantyda (LINK! - Atlantyda), Sodoma i Gomora. Podczas zagłady Atlantydy człowiek został mocno oddalony od Serca Boga. Zostało przerwane bardzo ważne duchowe ogniwo.

Jakże dużo ludzi nie szanuje dzisiaj nauk Jezusa, które są proste i dla każdego zrozumiałe. Przyjmą każdego nowego "guru" i nawet nie zadają pytania kim on jest naprawdę? Jakże dużo ludzi szuka labiryntowych dróg Prawdy, których w ogóle nie są w stanie zrozumieć i tylko komplikują sobie nimi własne życie. Aby dojść do oświecenia potrzebny jest uporządkowany umysł, harmonia i pełny spokój. Każdy kto przez wewnętrzne skupienie osiągnie te cechy, zapewni sobie zwycięstwo.

Złoty Wiek - epoka miłości, mądrości, potęgi, a przede wszystkim wolności ubrany jest w białe i niepokalane szaty i nie ma już w nim miejsca na energie zła. Świętość zajmuje najwyższe poziomy.

Nie bez powodu przestały istnieć stare cywilizacje, zostały zmyte z powodu ich niezdolności stworzenia właściwego życia i przejawów demoralizacji. Osoba, która pragnie wznieść się na wysoki poziom duchowy, musi nauczyć się rozpoznać i odrzucić złe źródła ... lecz jak wiemy nie wszyscy na Ziemi pochodzą z jednego źródła i nie wszyscy do jednego źródła wrócą, chociaż droga do wniebowstąpienia jest otwarta dla wszystkich. Bóg jest pełen miłości, ale ma swoje wymagania.

Vancouver
4 April 2008


WIESŁAWA