KUNDALINI

SERCE KUNDALINI
 

Każda czakra jest usytuowana w taki sposób, że znajduje się tak z przodu jak i z tyłu ciała człowieka. Każda strona spełnia swoją specyficzną funkcję i ma swoje fizyczne, emocjonalne, mentalne i spirytualne cele. Wszystkie czakry są wspólnie z sobą połączone. Tak przednie czakry jak i tylne są bardzo ważne dla rozwoju człowieka i jego zdrowia. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć pracę tych czakr i umieć z nimi pracować aby wybalansować prawidłowo nasze ciało.

Wszystkie czakry są ważne i żadnej nie można pominąć, ale chcę opisać bardziej tylną czakrę serca. Jest to bardzo ważny punkt Kundalini. Znany jako brama dla duszy. Każda jedna dusza "młoda" czy "stara" używa tej bramy aby łączyć się z Wyższym Źródłem. "Młode dusze" uczą się, rozwijają, testują życie niczym małe dzieci.

Tylna czakra serca uczy zrozumienia i otwiera dusze na pragnienia. "Młode dusze" posiadają wielką fantazję, jak małe dzieci. Poprzez otworzenie czakry serca człowiek rozwija własną osobowość jak również czerpie światło ze Źródła. Dzięki niemu otwiera się na miłość, radość i samo wyrażanie własnego istnienia. Czakra tylna serca jest ulokowana na plecach między łopatkami nieco wyżej niż przednia czakra serca.

1. Fizyczne zależności - jest to punkt wejściowy do wszystkich fizycznych akcji jakie człowiek pragnie czynić. Ten punkt również synchronizuje fizjologiczną pracę serca i jego odpoczynek między poszczególnymi skurczami. Jeśli ta czakra nie posiada balansu zachodzą w niej zmiany chorobowe.

2. Zależności mentalne - przyjmuje czyste energie miłości bez żadnego osądu. Poprzez tą tylną czakrę serca człowiek otrzymuje wsparcie z Boskiego Źródła zupełnie jak dziecko od rodzica. Jest tym punktem, gdzie energia czakr dolnych łączy się z górnymi.

3. Zależności emocjonalne - jest bardzo ważne aby człowiek mógł osiągnąć Boskie Źródło Ta czakra powinna w pełni połączyć się z Boskim Źródłem, wówczas osiągnie pełne energie miłości i odwagę do życia.

4. Zależności spirytualne - utrzymuje ciągłość otwarcia się na potrzeby duszy aby ta mogła wzmocnić się i prawidłowo rozwijać. Jeśli człowiek na tym poziomie osiągnie balans wówczas jego dusza jakoby na nowo się narodziła i doświadcza życia jak małe dziecko.

Całe serce, układ krążenia i krew są przynależne to tego centrum. Ważne jest aby lepiej poznać tą czakrę kiedy zajmujemy się leczeniem energią. Poprzez to centrum leczy się wszystkie uszkodzenia jakie zostały człowiekowi zadane w dzieciństwie. Jak również poprzez to centrum przywracamy wiarę i chęć do dalszych życiowych zadań. Jest to miejsce, przez które dusza wychodzi z ciała.

Tylna czwarta czakra jest siedzibą pragnień naszej duszy. W tym miejscu jest bardzo ważny punkt na kręgosłupie, dokładnie na 5 -tym kręgu piersiowym, który przekształca energię naszych czakr materialnych do wyższych energii spirytualnych. Łączą się te dwa światy materialny i spirytualny. "Stare dusze "doświadczają otwierania się wysokich energii Kundalini. Poprzez punkt tylnej czakry serca do człowieka ciała zaczyna już przenikać Energia Chrystusowa.

Jest to bardzo czuły punkt. To w nim dochodzi do połączenia wszystkich energii: fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i spirytualnych. Otworzenie tej furtki daje połączenie od czakry pierwszej do siódmej, przekształcając nasze materialne wzorce na spirytualne. Kiedy energia Kundalini dosięgnie tego miejsca aktywuje nasze wyższe emocje i wszystkie wyższe mentalne procesy związane z tym punktem.

Dotychczasowe czerwone energie człowieka dające mu silne uziemienie przekształcają się w ciemno-niebieskie. Człowiek rozpoczyna wyższe loty. W jego ciele budzi się Mistyczne Serce, wysokie przebudzenie spirytualne i wielka bezwarunkowa miłość do całej natury. W sercu człowieka zapala się ogień z trzech płomieni: różowego, żółtego i niebieskiego.

Niebieski - Ojciec,
Żółty - Syn,
Różowy - Duch Święty.


Ten ogień symbolizuje trójcę w ciele człowieka.

ciało, umysł i dusza.

Człowiek stopniowo otwiera się na mądrość, która odżywia jego umysł. Od tego momentu ciało zaczyna osiągać doskonałość. A ten Płomień jest zapalnikiem do Oświecenia.

Balans w ciele człowieka, w tylnej czakrze serca, jest złotym kluczem do otwarcia bramy dla Chrystusa.

U mężczyzn w tym czasie dochodzi do wielkich podrażnień w kości krzyżowej. Energia Kundalini wywołuje u nich większe pragnienia seksualne i podczas punktu kulminacyjnego mogą zobaczyć białe światło.

Kobiety mają podobne doświadczenia, ale u nich energia Kundalini wchodzi w serce zatacza koło i z powrotem spada w okolice drugiej czakry, zatacza koło wokół niej i biegnie z powrotem go góry. W czasie tego procesu kobiety często wyzwalają fale smutku. Będzie to tak długo trwało dopóki Kundalini nie otworzy się w pełni. U kobiet energia Kundalini otwiera wysoką intuicję.

Przy tej okazji napiszę również parę słów o czwartej warstwie aury człowieka połączonej z czakrą serca. Kiedy ta warstwa aury jest niczym nie zakłócona posiada wiele różnych kolorów. Często jest różowa o różnej grubości. Zmienia swoje odcienie dając refleksy koloru srebrnego, niebieskiego i zielonego. Zależy od osobowości człowieka.

Tendencje do koloru różowego są u ludzi pełnych miłości, niebieska u wyrozumiałych, srebrna kiedy dusza komunikuje się ze swoim opiekunem, zielona u naturalnych uzdrowicieli.

W czasie snu albo głębokiej medytacji warstwy aury otwierają się i zapraszają nas do podróży astralnych. Dusza wychodzi z ciała i podróżuje na zewnątrz ale nadal jest utrzymywana jej łączność z ciałem poprzez srebrny sznur.

Srebrny sznur pozwala odejść duszy tylko na pewną odległość. Dzięki niemu dusza podczas snu może powrócić do swojego wymiaru, z którego przybyła. Często na swojej drodze napotyka inne dusze ludzi, którzy ciągle żyją, ale też podróżują poza ciałem w czasie snu. Wówczas śnimy sen z tą osobą. Wspólna wyprawa i spotkanie poza ciałem.

Kiedy otwiera się tylna czakra serca wówczas mocniej rozwija się czwarta powłoka aury. Boska Energia umacnia takiego człowieka i daje mu możliwości już innych zupełnie doświadczeń.Znajduje się rzeka
wielkiego oczyszczenia,
która oczyszcza umysł
i ciało człowieka.

Dziwna to rzeka,
płynie pod górę
prosto do Boga,
poi słodką ambrozją duszę.

O mój Boże,
dajesz moc, miłość i mądrość.
Dusza moja jest wolna,
osiąga bramy Twoje.

Przyjmuję Twoją Miłość.
W Twoim Boskim Płomieniu
szybuję do Ciebie.
Zatapiam siebie w Twoim Sercu.

WIESŁAWA