KUNDALINI

POZIOMY KUNDALINI
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Wielu ludzi otwiera Kundalini nie zdając sobie sprawy, że w tym czasie należy pracować z Duchem Świętym.

Według niektórych joginów i innych religijnych ugrupowań ... etc .. Kundalini i Duch Święty nie są tym samym. Np. Sahaja Yoga budzi i rozwija moc, która mieszka w człowieku. Wewnętrzna energia Kundalini wzmacnia siły i możliwości człowieka, rozwija samorealizację. Kiedy człowiek praktykuje w ten sposób uwalnia się nowa energia - ogień, na skutek tarcia się dwóch energii, która rozwija się w ciele fizycznym na pierwszym poziomie operując za pomocą czakr. Nie ma w tym działaniu śladu Ducha Świętego. Nowa energia otwiera człowieka na większe pragnienia, zwiększa potrzeby seksualne, rozwija mocniej ośrodek mowy - piątą czakrę, wzmacnia pamięć, usprawnia ciało fizyczne. Pobudzone nową energią aktywniejsze czakry mogą nawet otworzyć zdolności jasnowidzenia i jasnosłyszenia pochodzące z Astralu.

Nieco wyżej klasyfikuje się drugi stopień, kiedy wewnętrzna energia Kundalini wnika w aurę człowieka. Zmienia osobowość tej jednostki tworząc tzw. Metaświadomość, która budzi człowieka wolę, inteligencję i emocje. Te jednostki są mocno skoncentrowane na sobie, rozbudowują własną osobowość przez odkrywanie większych swoich zdolności, ale poświęcają je na własne cele. Ważnym dla nich punktem jest ich inteligencja, nadal operują energiami trzeciej czakry. Dwa pierwsze poziomy są przynależne podświadomości i nie ma w nich działań Boskich.

Trzeci, najwyższy stan przebudzenia, posiada dwanaście poziomów - stopni. Człowieka pojazd - ciało podróżuje w nadświadomość, otwiera najwyższe oktawy świadomości.

Nadświadomość otwiera najgłębsze duchowe wnętrze człowieka, pozwala głębiej wniknąć w struktury boskie. Jednostka reprezentująca do tej pory świat fizyczny przenosi się w wyższe wymiary i zaczyna egzystować na wyższym planie.

Stan trzeci zwany też Wielkim Przebudzeniem, Odrodzeniem Duszy i Rewolucją Świadomości jest niezwykłym fenomenem.

Osoba nagle zmienia swój dotychczasowy styl życia, porzuca materializm i wzrasta spirytualnie, uwalnia się od starych form ograniczających wolność i zrozumienie wymiarów transcendentalnych. U tych osób następuje zasadnicza zmiana w przebudzeniu religijnym. W każdej religii spotykamy też osoby posiadające doświadczenie Kundalini.

Transformacja nowej, nagle i spontanicznie przebudzonej osobowości, ciągle zastanawia świat naukowców, szczególnie psychiatrów, którzy wnikają coraz mocniej w mózg, aby zbadać przyczyny tych gwałtownych zmian. Mistycy inaczej odnoszą się do takich przypadków i nazywają je nawiedzeniem Ducha Świętego.

Naukowcy badający energię Kundalini dopatrują się pochodzenia stygmatów jako jednego z doświadczeń Kundalini. Największymi stygmatykami XX wieku byli niewątpliwie Ojciec Pio i Teresa Neumann. Oboje cierpieli bardzo nie tylko z tego powodu, ale też zgłaszali inne symptomy, które są uznawane za znaki otwierającego się kundalini. Zgłaszali wielki ogień w swoim ciele i wewnętrzne światło, które towarzyszy w procesie oświecenia.

W latach 1910 - 1922 Ojciec Pio cierpiał na nagłe i bardzo silne bóle głowy, które były zagadką dla badających go lekarzy. A w jeszcze  większe zdumienie wprowadzała ich wysoka temperatura ciała słynnego kapucyna.

Ojciec Pio pisał o Duchu Świętym i trawiącym ogniu ... o którym też wspominał Jan Chrzciciel:

"... Ale ten co idzie po mnie jest mocniejszy niż ja... ... On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem..." (Mt 3, 11)

i słowa Ojca Pio:

"... Oto tajemnica, której nie dano mi przeniknąć. Próba ognia, ale ognia całkowicie innego od naszego materialnego ognia. Te dwa rodzaje ognia jednakże mają cechę wspólną, którą jest zdolność aby niszczyć i trawić wszystko, co się sprzeciwia swobodnemu osiągnięciu ich celu. Rzeczywiście, kiedy dusza wyjdzie z tego trawiącego ognia, jest coraz bardziej obnażona z szat starego człowieka ..."

Ze słów tych wynika, że obca Ojcu Pio była terminologia Kundalini, nie budził tej siły, przybyła do niego nieoczekiwanie i zamanifestowała się olbrzymią siłą. Żalił się, bo cierpiał bardzo:

"... Mój Ojcze, pomóż mi i spraw, by inni mi pomagali, jeśli nie ma wyjścia z tego stanu, to przynajmniej aby do mojej świadomości wszedł promień światła, który mi umożliwi, bym w jakimś stopniu spostrzegł prawdę twoich zapewnień, by wstąpiło we mnie także trochę pociechy, która by zmniejszyła nieco udrękę spowodowaną ukrytym w samym środku serca cierniem, raniącym mi je w okrutny sposób ..."

12 POZIOMÓW NADŚWIADOMOŚCI

1. Pierwszy poziom, nieco wyżej świata fizycznego - Pinda (egoistyczna rzeczywistość) znajduje się świat astralny - Anda.

Anda składa się z trzech partii:
a. Subtelnej rzeczywistości
b. Planetarnej rzeczywistości
c. Sfery kosmicznej


2. Drugi - przynależny do świata mentalnego - Brahmanda, jest to sfera superkosmiczna. Pozwala na wejście w głębszą świadomość, już potrafi dosięgnąć świata "czystego ducha" - Parabrahmanda. Na tym poziomie energia Kundalini produkuje nowe wewnętrzne doświadczenia, w zależności jak dana jednostka operuje swoim pojazdem - ciałem.

3. Kiedy otwiera się trzeci poziom, energia Kundalini otwiera niższą subtelną rzeczywistość i powoli rozpoczyna przyłączanie tej jednostki do kosmicznego Kundalini. W chwili zawarcia unii między tymi dwoma energiami wewnętrznej człowieka i zewnętrznej płynącej z kosmosu osoba dosięga Wyższego Ja.

4. Na poziomie czwartym człowiek za pomocą wysokich już energii, otwiera się na wyższą subtelną rzeczywistość.

5.
Następny poziom - piąty otwiera ciało na rzeczywistość planetarną. W chwili otwarcia czakry serca i czakry korony dusza osiąga pięć planetarnych inicjacji. Osoba, która osiąga ten poziom jest od tej pory zwana adeptem.

6. Otwiera się poziom kosmicznej świadomości na pierwszym poziomie sfery kosmicznej. Ci, którzy w pełni otworzą siedem centrów - czakr w swoim pojeździe realizują się jako "Brahman" i są już zwani Master - Mistrz.

7. Siódmy poziom otwiera już na świadomość najwyższą - Boga. Zmieniają się oktawy kosmicznej świadomości na jeszcze wyższe. Kiedy dusza osiąga unię ze Świadomością Boską staje się kosmicznym Master. Jest gotowa na wniebowstąpienie.

8. Ósmy poziom przynosi wizje Chrystusa - Mistrza Miłości i Mądrości. Ten stopień jest przynależny Świadomości Boskiej.

9. Dziewiąty poziom otwiera ciało na sferę superkosmiczną. Siedem czakr zostaje już całkowicie przyłączonych za pomocą siedmiu promieni do Universum. Taka jednostka osiąga spirytualną inteligencję. Otwierają się centra mocy (siddhi), mądrości (jnana), miłości (prema) i cnoty (dharma). Ten poziom aktywuje osoby na poziom zwany: guru, lub Avatar. Są też inne nazwy: Rinpoche, Murshid, Avadhuta, Siddha, Maharishi ... etc.

10. Dziesiąty poziom otwartego Kundalini na poziomie kosmicznym jest jednym z ośmiu wysokich rzeczywistości w świadomości przebudzonej duszy zanurzonej w sferze Transcendentalnej, od tej pory jest zwana Paramahansa.

11. Jedenasty poziom jest doświadczeniem jeszcze wyższej sfery Transcendentalnej, a jej tytuł jest Mahatma.

12. Najgłębszy poziom otworzonego Kundalini, osiąga się w momencie obudzenia Najwyższej Sakti. Ten stopień jest również promieniem Miłosierdzia i Doskonałości. Daje Świętą Nieśmiertelną moc i ponadczasowość poruszającą się we wszystkich wymiarach, zamanifestowaną w Najwyższym Źródle - ci którzy go osiągną są zwani Sat Guru Swami.

cdn...

Vancouver
9 July 2007

WIESŁAWA