KUNDALINI

POTRÓJNA SŁONECZNA BOGINI
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

Temat okrutnie ciężki na dzisiejsze umysły... i nie bardzo wiem jak go rozpocząć, ponieważ aby zrozumieć w pełni to zagadnienie, potrzebne jest dużo innych informacji, których nie sposób przekazać nawet w jednej książce. Ale spróbuję to zrobić... i liczę na waszą inteligencję, na dojrzałość duchową... reszta przyjdzie z czasem... i trzeba wiele rzeczy wziąć po prostu - na wiarę.

Poladorianie - to strefa świadomości poprzez transmutację ich wiecznego kodu genetycznego Diamentowego Serca w energetyczną esencję, która mogła być przebudzona w polach światła. Następnie połączyli te pola światła, aby stworzyć pola morfogeniczne, które zbierały cały kod ich świadomości.

Z tego pola morfogenicznego wyszły wzorce dla 5 różnych ras, które miały zawierać krzemianowe matryce i pełny 12 niciowy szablon DNA. To wszystko było zaprojektowane w celu wspierania planetarnego wzniesienia i ponownej ewolucji Tary (formy ziemi, która istniała poprzednio).

Te grupy, które posiadają szablon matrycy krzemianowej nazywane są Rasami Zakonnymi (Klasztornymi) i Gwiezdnymi Nasionami.

I właśnie rozpoczynamy kolejny piąty cykl, który ucieleśni nowe powstanie, stworzenie nowego ciała, aby z tej strefy mogła nastąpić dalsza ewolucja w jeszcze wyższy wymiar.

To Paliadorianie rozpoczęli Misję odzyskania zagubionych i odzyskanie tych fragmentów dusz, które potrzebują ciał (stąd się rodzi tyle dzieci kalekich i chorych), i to oni im ich dostarczają ciał... i dlatego w tym czasie na świecie mamy taką liczbę ludzi, wszystko jest na ten czas, aby wszystkie dusze mogły się odrodzić. Niestety, to niszczenie ciał nadal trwa.

A teraz popatrzcie uważnie na nasz świat... i co się dzieje na nim? Robi się wszystko, aby zniszczyć człowieka, nawet w jego zarodku. I nie dzieje się to bez powodu, ktoś niszczy to życie. Dusze, które dostały tą szansę, na nowe życie, będą już zawierały oryginalny zapis Diamentowego Słońca.

Poladorianie są strefą świadomości Amenti. Korytarze Amenti to 6 portalowych czasowych przejść, które są wymiarowymi ścieżkami do opuszczenia 3 wymiarowego systemu Ziemi, ale pracują w obie strony. W tych korytarzach (holach), znajdują się duże oprawione księgi holograficzne, z całą ukrytą historią Ziemi i ludzkości i gdzie przechowywane są pisemne zapisy historyczne i ludzkiej tożsamości. Kto czytał moją książkę „W czepku urodzona”, może pamięta, kiedy pisałam o dużych księgach ze złoconymi brzegami kartek, czytałam je, miałam wkładane przed oczy i za pomocą energii oczów, otwierałam następne kartki, a ważne rzeczy miałam zaznaczane światłem i były podkreślane złotą linijką. Nie miałam pojęcia, co to były za księgi... ale wszystko do czasu. Pamięć pojawiła się później (LINK!).

Przez Hole Amenti wcielają się na Ziemię Rasy Gwiezdne, które wspierają ludzkość w Misji Jezusa Chrystusa, w celu naprawy Ziemi i odzyskania zagubionych dusz.

Oryginalny prototyp anielskich ludzi - Oraphim, który został stworzony przez Założycieli, ma 24 nitki DNA, jest to już DNA Podwójnego Ciała Diamentowego Słońca. Ponadto istnieje 48 niciowe DNA, linia Założycieli, zwana Szmaragdowym Słońcem, inaczej Szmaragdowym Zakonem. Oryginalny ludzki odcisk genetyczny (niebieski nadruk), posiada 12 ciągów DNA, które umożliwiają międzywymiarowe podróże i egzystują w dobrej biologicznej formie i mają możliwość dalszego wznoszenia się.

Oraphim, to oryginalna forma wzorcowa Założycielskich Ras, które zostały użyte, jako prototypowe ciała dla świadomości Rodziny Indygo (6D), wychodzącej z linii Melchizedeka. Męska forma Oraphim niesie silniejsze pole elektryczne, żeńska forma Oraphim niesie silniejsze pole magnetyczne. Jako para mają zdolność otrzymania Potrójnego Płomienia. Jak już wiemy, to jest bardzo ważna zdolność w celu genetycznej naprawy. Bez tego nic się nie zadzieje.

Uniwersalna linia Melchizedeka - Świadomość Błękitnego Promienia, która stworzyła 12 Plemion esseńskich (esseńczyków), należy do Rodziny Błękitnego Promienia, który emanuje z 13 Bramy obwodu Świętej Matki Boskiej, która jest pierwszą warstwą z Uniwersalnego Rdzenia Boga, Punktu Zerowego.

Rodzina Niebieskiego Promienia, Najwyższego Porządku Melchizedeka, to 144 000 genetycznych sędziów czasu, naszej Uniwersalnej Matrycy Czasu i znana jest już od czasów starożytnego Egiptu i Syrii.

Uniwersalna linia Melchizedeka (który tak mocno jest skrywany przez świat), obecnie przywraca szablon DNA Szmaragdowego Słońca, przedstawicieli Króla, a w zasadzie Królowej Maji Graala. To ukryta historia, wszystko po to, aby ukryć Misję Jezusa Chrystusa.

Na Ziemi zostało pochowanych wielu z tej linii, w ziemskim ciele, między innymi Król Maji Graal, którzy wcześniej były utrzymywani w stanie zastoju świadomości (jak widać historia się powtarza, też żyjemy w czasach, kiedy nasza świadomość jest okrutnie niszczona i zniekształcana).

Ale wsparcie Uniwersalnej Tarczy Plemiennej pozwala większej liczbie Rodzin Poliadorian i Gwiezdnych Nasion na dostęp do komunikacji ze Strażnikami Szmaragdowego Zakonu, pierwotnych Założycieli i Wielkich Architektów, którzy obecnie rozwalają to ziemskie więzienie, uwalniając naszą świadomość i usuwane są te wszystkie agresywne byty, które do tego doprowadziły i nadal nas nękają.

Aby lepiej zrozumieć zagadnienie śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia, to wszystko pokazał nam Jezus Chrystus w ciągu swojego życia, który przybył na Ziemię w celu naprawy Wrót Gwiezdnych w tym cyklu wniebowstąpienia.

I może teraz staną się jaśniejsze słowa z Objawienia Św. Jana:
„I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nim się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków jego. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.”
(Obj. Św. Jana 20, 13-15)

Kosmiczny Krist lub Chrystus, określany jest jako pierwszy poziom Stworzenia, który jest najbliższy Boskiemu Źródłu w Uniwersalnej Matrycy Czasu. Krist/Chrystus jest Polem Świadomości Boga, który zawiera oryginalny Boski Plan, z którego tworzone są i nieustannie generowane Prądy Życia - Wiecznego Życia. Krist jest także programem matematycznym, wielką Inteligencją, specyficznym Szablonem Żywego Światła.

Oryginalne dźwięki stworzenia to:
KA RA YA SA TA HA LA,
Krystaliczna Gwiazda lub Wieczne Ciało Krystallah, lub utójcowiona forma. To jest trójfalowa forma świadomości Jedności, zupełnie inna niż dwufalowa forma świadomości, którą posiada obecny człowiek, czyli dwubiegunowość.

Ucieleśnienie się w Trójcy, znaczy mieć już w sobie Kod Krist, czyli następuje uwolnienie się z koła reinkarnacji i wcielenie się do Rasy Kristos.

Krist/Krystallah to zjednoczone energie świadomości, męskiej i żeńskiej, które już istnieją w doskonałej harmonii i równowadze w organicznym Stworzeniu. 12 Uniwersalnych Androgenicznych pól Merkaby, Krist/Sophii jest określonych jako Architektura Krist/krystallah. Wspólnie tworzy zestaw instrukcji dla wszystkich pół Merkabah, we wszystkich liniach czasu i gęstości we Wszechświecie.

Potrójna Słoneczna Bogini - Najwyższa Kapłanka, pilnie strzeżona i ukrywana przed całym światem - Maria/Magdalena/Sophii.

Prawie wszyscy wiedzą, że Maria, Matka Jezusa pochodzi z żeńskiej linii krwi Chrystusa. SłonecznaŻeńska Maria, to ważny konponent Świetlistego Ciała, to ucieleśnienie Słonecznego Żeńskiego Chrystusa... w ten sposób przywrócono ten słoneczny szablon na Ziemię, w tym przypadku jako Matka Jezusa (zastępując tą księżycową formę).

To Maria została przebudzona jako pierwsza emanacja Potrójnej Słonecznej Bogini, aby to wszystko, co obecnie mamy za progiem - cykl Wniebowstąpienia, mogło się wydarzyć. Potrzebne było przebudzenie nowego Ciała Diamentowego Słońca dla linii Złotego Promienia Serafinów.

Wydarzenie sprzed 2000 lat - Misja Chrystusa, w celu naprawienia Gwiezdnych Wrót, w celu przygotowania Wniebowstąpienia już na innej osi czasu. Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię jako Oraphim (prototyp), między innymi sprowadził Esseńczyków, Chrystusowych Templariuszy i Prawo Jedynego.

Ale aby to wszystko się zdarzyło, trzeba było pozyskać Diamentowe Ciało Słońca Chrystusa.

Misja Jezusa była odpowiedzią na uszkodzone DNA ludzkości, które miało miejsce po buncie lucyferiańskim, i zniszczeniu Zasady Żeńskiej Matki. Zanim Jezus pojawił się na Ziemi, pracował już nad naprawą planetarnej Architektury.

Azuryci, odpowiedzialni za zapisy genetyczne i ukryte historie ludzkości, są specjalnie odpowiedzialni za wykonanie Przymierza Paliadora, które ma na celu odzyskiwanie zagubionych dusz. Odzyskiwali dusze z kataklizmu Lemurii i z kataklizmu Atlantydy. Ale do tej Misji potrzebna jest Energia Świętej Matki, która jest aspektem Świętej Trójcy, która posiada Boskie Nasienie.

Schodzi w dół do wibracji dźwiękowych protonów, które otwierają się dalej do punktu zerowego, przez jej trójfalową Bramę 13 Filaru. Otrzymuje do niej dostęp przez Promienie Akwamarynowe. I to nie przypadek, że ten numer 13 jest tak bardzo niepożądany na Ziemi, uchodzi za numer fatum... ponieważ kontrolerzy Ziemi wiedzą, co on naprawdę znaczy!

Odzyskanie Złotego Promienia Serafinów zakończyło się zwycięstwem. Poprzez Złoty Promień Serafinów przekazane zostały zapisy i świetliste kody Diamentowego Słońca, aby w przyszłości, już na innej linii czasu odzyskać oryginalne 12 niciowe DNA anielskiej ludzkiej istoty, które zostało zniszczone po upadku Tary.

Słoneczna Żeńska Maria przywraca tą energię na Ziemię, buduje nam skrzydła, to jest poziom połączenia pierwszej Monady. Otwiera bramy, to już jest proces duchowego wniebowstąpienia. To uraz anielskich skrzydeł dał tą blokadę, została tam nałożona pieczęć 666, czyli nasze duchowe skrzydła zostały odcięte od naszego Świetlistego Ciała. Odcięcie się od tych skrzydeł utworzyło upadłych aniołów.

Reinkarnacja Mari i jej znaczenie dla świata jest bardzo widoczne w gotyckich katedrach, które powstawały w miejscu węzłów energetycznych, które wzmacniają Ziemię, szczególnie we Francji i Anglii.

Szmaragdowy Zakon jest szczególnie związany z odzyskaniem Świadomości Sofianicznej Matki, w jej aspekcie Potrójnej Słonecznej Bogini. Szczególnie jest tu ważna Anglia, aby odzyskać skradzione i sklonowane części, przemienione na siły księżycowe. Potrójna Słoneczna Bogini została uwięziona i szczególnie to miejsce (Anglia) jest takie ważne, aby to wszystko odwrócić i odzyskać Potrójną Słoneczną Bogini. Nie bez kozery mamy tam dwór królewski i nowe koronacje, aby tym rytuałem przybić dodatkową lucyferiańską pieczęć.

Kryształowe Serce Mari lub Maji, Królowej Graala, wraca obecnie, ten element został odzyskany, jako Słoneczny Żeński Chrystus i połączy się w swoim czasie z innymi utraconymi elementami i z Męską Zasadą Chrystusa.

Ten żeński szablon jest bardzo ważnym komponentem Świetlistego Ciała do odnalezienia całości mocy Żeńskiego Chrystusa - Potrójnej Słonecznej Bogini.

Ziemscy kontrolerzy robią, co mogą, aby zatrzymać ten proces, aby ponownie utrącić duchowe skrzydła... ale jej ciało (Oraphim) już produkuje plazmowe iskry z kryształów świetlnych, płynących ze strumienia Boskiej Matki, zaczynają się formować większe Plazmowe Promienie, które tworzą Sofiańską Tarczę Plazmową. Potrójna Słoneczna Bogini rodzi się po cichu wśród zewnętrznego ziemskiego chaosu, poprzez potężne oczyszczanie, nieustannie oplatają ją niezwykle gęste i mroczne siły i inne lucyferyczne pasożyty. Demoniczne siły ślą w jej kierunku czarną magię, koniecznie chcą zniszczyć wszystkie szablony do Architektury Kristik... koniecznie chcą odłączyć ciało dźwiękowe od ciała świetlistego... ale niestety ta Architektura jest już przyłączona do muzyki wyższych sfer.

I trudno się dziwić, że ludzkość na tej Ziemi jest prześladowana, nie tylko przez ziemskich kontrolerów... coraz częściej słyszy się o ostrych demonicznych atakach na poszczególnych ludzi... toczy się wielka duchowa wojna.

Obecny cykl słoneczny przynosi na Ziemię potężne aktywacje plazmy, następuje ponowne szyfrowanie sieci energetycznych w falach dźwiękowych, to wszystko wzmacnia siły, które katalizują oceaniczne kaskady trójfalowej Energii Źródłowej. Strumień Świętej Matki buduje kolejny poziom dla ciała Krystallah, manifestacji Słonecznego Żeńskiego Chrystusa na Ziemi, aby uzyskać to, co zostało utracone.

Nasze ciała obecnie mocno cierpią, ponieważ te wszystkie rzeczy, tak pozytywne i negatywne otwierają nasze bolesne ciało. Jesteśmy niczym w imadle, walczą o nas dwie siły, o każdą duszę, i ciężko tego nie zauważyć! Demoniczne siły za wszelką cenę chcą odłączyć fale dźwiękowe płynące w naszym kierunku ze Strumienia Świętej Matki do naszych ciał świetlistych, aby zapobiec aktywowaniu ciała krystalicznego... ale głowa do góry, ludzkie cierpienie zadziała w inną stronę, przesunie zbiorową świadomość, która przebudzi ich umysły. Ujrzą te wszystkie poziomy nadużyć tyrańskiej władzy... to jest fala planetarnej ciemnej nocy duszy, już zbiorowej planetarnej inteligencji. W tej nocy, Ziemianom otworzą się szeroko i głęboko oczy, ujrzą tą satanistyczną infekcję naszej Ziemi... i w końcu Ziemia pozbędzie się tych wirusów, które atakują nasze świetliste ciała. I będą mogły powrócić w życie te zagubione i martwe dusze, które na nowo ożyją... będą cudownie powstawać z martwych... zmartwychwstaną, jak onego czasu Łazarz... i to nie był tylko jeden z cudów Jezusa, to było ukazanie tego, co się będzie działo, już na innej osi czasu.

Vancouver
4 June 2023

WIESŁAWA