KUNDALINI

OŚRODEK SERCA I GRUCZOŁ GRASICY
(
Boski Płomień)
(CZĘŚĆ 2)

LINK! DO CZĘŚCI 1

 

Ośrodek czakry serca - czwarta czakra jest jednym z najważniejszych punktów w ciele człowieka. Należy go prawidłowo zrozumieć, dlatego poświęcam mu nieco więcej uwagi.

Energia przekazywana i gromadzona w tym rejonie odżywia serce i układ krążenia, całe ciało człowieka, każdą jego komórkę. Otwierając czakrę serca, człowiek kształtuje na nowo swoje dotychczasowe gęste ciało eteryczne, podnosi się jego wibracja. Inaczej zaczyna funkcjonować układ krążenia. W ciele gęstym, źle wybalansowanym dochodzi do poważnych zakłóceń, nie tylko w sercu i układzie krwionośnym, ale również w układzie nerwowym. A nawet, kiedy występuje zbyt długo zablokowanie ośrodka serca, może dojść poprzez obniżenie witalności do poważnych zaburzeń w mózgu. Źle dotleniany układ nerwowy może doprowadzić do zachwiania równowagi psychicznej, a nawet do obłędów i opętań.

Ośrodek czakry serca jest połączony z gruczołem grasicy (łac. glandula thymus). Ulokowany jest w ciele człowieka tuż za mostkiem, z przodu śródpiersia. Zbudowany z dwóch płatów oddzielonych od siebie przegrodami. Wytwarza hormon tymozynę. Bardzo ważny w okresie dziecięcym i w okresie dojrzewania, wówczas powiększa się a, późnej po okresie dojrzewania zmniejsza się. Kontroluje układ limfatyczny (węzły chłonne i śledzionę). Z biegiem czasu komórki grasicy wędrują do obwodowych tkanek limfatycznych i tam się zasiedlają pełniąc dalej swoje dotychczasowe funkcje. Grasica jest odpowiedzialna za odporność organizmu.

Thymus czakra - górna czakra serca jest ulokowana pomiędzy 4 czakrą serca i piątą czakrą gardła. Aktywuje w człowieku wyższą świadomość, dodaje sił witalnych i odmładza. Połączona z gruczołem grasicy jest bardzo istotna w życiu spirytualnym, szczególnie przy wznoszącej się Energii Kundalini. W życiu fizycznym jak już wyżej wspominałam: ochrania układ limfatyczny, broni ciało przed chorobami. Jeśli ta czakra jest już aktywowana taka osoba czuje się bezpiecznie, jest pełna zaufania, żyje bez strachu i lęku o przyszłość i nie boi się śmierci. Słabo rozwinięta powoduje lęki i brak zaufania, dużą nerwowość i wieczną obawę o życie i o przyszłość. U kobiet zakłócenia w tej czakrze powodują zachorowanie na raka piersi, szczególnie kiedy kobieta odczuwa brak miłości swojego partnera i nie jest dobrze przez niego traktowana.

Aby wzmocnić ten ośrodek serca dobrze jest recytować Psalm 23. Energia tego Psalmu daje człowiekowi pewność bycia na Ziemi. Zapewnia, że nigdy nie jest sam i może liczyć na pomoc Boga. Człowiek, który codziennie potrafi medytować z tą czakrą i odmawia Psalm 23 wzmacnia ośrodek serca i podnosi Energię Kundalini.

... pozwól mi biec,
przypraw mi skrzydła wiatru,
abym mogła czuć,
że nie jestem sama.
Zapachem kwiatu róży
moje serce ożyw,
Już niosą anioły
złote światło,
pada na mnie
niczym pyłki kwiatów ...

Otwarcie czakry serca jest dla człowieka wielkim darem, podnosi wibracje i miłość, daje spirytualną moc, serce otwiera się na miłość, dla innego człowieka, szuka możliwości aby pomóc światu. Następuje pierwsze połączenie ze Źródłem Boskim. Poprzez tylny ośrodek serca, położony między łopatkami zaczyna wpływać w ciało Energia Chrystusowa. Jej pojawienie się otwiera wyższy umysł i pomaga w procesie transformacji, przenosi na wyższe poziomy.

Człowiek z wyżej rozwiniętą czakrą serca odrzuca od siebie stare formy życia, ślepy egoizm, koncentruje swoją energię na pomoc dla słabszych, budzi się w nim nowy duch. Ten ośrodek odpowiada energii słońca, która jest źródłem światła i miłości. Wyższe energie rozwijają lotus serca i stopniowo usuwają wszystkie ziemskie pożądania. Człowiek odradza się w Świetle Miłości i rozwija w sobie inną osobowość.

W obecnych czasach następuje na Ziemi aktywacja gruczołu grasicy, rozwój tej nowej dodatkowej czakry thymus. Budzi się u ludzie niezależnie od ich wieku. Kiedy zadziała prawidłowo, da pełną równowagę już wyższej energii i stransmutuje ciało. Nastąpi wielki proces transformacji, dalszej ewolucji człowieka.

Punkt między łopatkami w połączeniu z innymi ważnymi centrami, w pełni objawi człowiekowi prawdziwą jego tożsamość. Powoli przepływająca wyższa energia będzie wciągała w stały kontakt z duszą i coraz mocniej będzie poszerzała świadomość mózgu, nastąpią duże zmiany w jego ciele fizycznym i astralnym. Nowa energia będzie dla człowieka nowym oddechem, nowym aktem twórczym w kierunku służenia ludzkości,

Energie, które przemieszczają się do ośrodka serca ze splotu słonecznego, wypuszczają z niewoli duszę człowieka, rozpoczynają wielki proces przyłączania się do Najwyższego Źródła. Wykwitająca róża - symbol czakry serca - łączy człowieka ze świętością.

... możesz obetrzeć
łzy cierpienia
i rany zadane przez życie.
Kolce róży już nie powinny
tak mocno ranić.
Twoja podróż
- odrywanie od Matki Ziemi
już się zaczęło i wzlecisz
w swoim czasie w niebiosa,
prosto w ramiona Boga Ojca

Wykwita w Boskim ogrodzie
jeszcze jedna czerwona róża.
Nabierz oddech, który da nowe życie,
wypełnia ciało twoje złota energia.
Między płatkami szkarłatnej róży,
schowanej głęboko w sercu
wybucha Rubinowy Płomień.
Powitaj ten ogień radośnie,
tęczowa mandala zakotwiczy
w Wielkiej Miłości Wszechświata ...

Energia Chrystusowa przenikająca przez tylną czakrę serca otwiera mądrość, moc i miłość. Trzy potężne strumienie Boskiej energii niczym Święta Trójca rozpoczynają swoją pracę w ośrodku serca. Umysł, ciało i dusza wzmacniają moc człowieka, a wznoszący się płomień w sercu daje wielkie możliwości bycia. Jest to pierwszy wielki krok w oświecenie.

Sekretna komnata serca staje się kanałem łączącym ze Źródłem Boga. Od tej chwili człowiek już świadomie kieruje swoje kroki tylko w jedną stronę.

Połączenie sekretnej komnaty serca człowieka z Kryształowym Sercem Boga, odbywa się za pomocą kryształowego sznura światła.

Już dwa serca biją razem: Boga i człowieka. Pełny ten proces domknie się w chwili przebudzenia się w głowie człowieka drugiego, bliźniaczego serca, które znajduje się środku czakry korony. Zapanuje całkowita harmonia i panowanie duszy.

I tak ośrodek serca połączony wprzódy z czakrą splotu słonecznego, z czakrą Ajni - trzeciego oka i czakrą korony domyka proces oświecenia człowieka.

A on już tylko wzrasta w nowym świetle z daleka od cienia, odnosi zwycięstwo łamiąc wszystkie bariery.

Dla człowieka jest bardzo ważną rzeczą aby umieć rozpalić we własnym sercu ten Sekretny Płomień, znaleźć połączenie z Bogiem poprzez Energię Chrystusową - Jezusa Chrystusa... Ja i mój Ojciec jesteśmy Jedno...

Mistyczny wielki epizod otwierający oddech serca, tej małej okruszyny zagubionej w dolinach świata dobiega końca i płynie wielką drogą. Jeszcze ciągle w wibracji ziemskiej, ale już w Świetle Świadomości Chrystusa podąża na spotkanie z Bogiem.

Vancouver
30 April. 2007

WIESŁAWA