KUNDALINI

OGIEŃ ŻYCIA I HORMON NADNERCZY
 

Siedem czakr w ciele człowieka - spirytualne energetyczne źródła, zwane są inaczej "siedmioma duchami". Prowadzą człowieka do transformacji, otwierają inicjacje na ścieżce mistycznego życia. Wiedza jak pracować i jak żyć z czakrami budzi spirytualne wnętrze człowieka, pozwala poprzez całe wieki w największych religiach rozwijać się z jednej formy w inną. Czakry i umiejętność zarządzania nimi są największym narzędziem w procesie transformacji.

Pierwszym wielkim krokiem jest właściwe wejście i otworzenie. Najniższa energia usytuowana w pierwszej czakrze, jest również najwyższą energią w formie zwierzęcej. Energią grupy świadomości, w której żyją zwierzęta. Osiągając ten stopień, ta niższa zwierzęca forma zaczyna żyć już jako jednostka wyższa, zaczyna kształtować swoją rasę, rodzinę, narodowość, religię. Staje się też indywidualnie niezależna. Jeśli jednostka posiada w pierwszej czakrze energie pozytywne jest pełna miłości i ciepła. Łączy się w prawidłowe związki, zakłada rodzinę, nawiązuje kontakty z większymi grupami ludzi. Tworzy jedność i staje się odpowiedzialna za losy innych. Energia pozytywna budzi, aktywuje i głębiej oczyszcza czakry i kanały energetyczne, a wtedy świadomość tej jednostki podnosi się do poziomu trzeciej czakry. Następuje szybki rozwój i budzenie wyższej świadomości.

PRAWO BYTU - okresy ruchu, zmiany, napływ świeżych energii, aktywność z tym związana i wiele jeszcze innych aspektów wchodzenia ruchem w materię.

Taka osoba rozpoczyna swoje życie już przez akt własnej woli, kierowana przez wyższego ducha, kontrolującego jej życie i zaczyna doświadczać życia w materii tworząc już samodzielne formy życia.

IDA - w której płynie energia mentalna - ten kanał jest przynależny do parasympatycznego układu nerwowego

PIGALA - w której płynie energia witalna - przynależny do sympatycznego układu nerwowego.

Według terminologii chińskiej YING i YANG. Oba kanały są ulokowane po obu stronach kręgosłupa. Główny środkowy kanał biegnący wzdłuż kręgosłupa zwany Sushumna jest odpowiedzialny za przebudzenie spirytualne.

Sushumna rozpoczyna swój bieg u podstawy kręgosłupa i przenosi energię do czakry korony. Przez ten kanał wzrasta potężna energia kundalini.

Energia Kundalini
- najbardziej potężna jaką człowiek może posiąść. Kiedy się budzi mówi się, że jest to już Boska Energia, która transferuje człowieka na wyższe pola Świadomości Chrystusowej, w prawdziwy świat istoty ludzkiej i daje mu pełną kontrolę nad ciałem, umysłem i duszą. W pełni przebudzone i wzniesione Kundalini pozwala na czyste życie i otwiera człowieka mądrość.

W swoim czasie osiąga pełne oświecenie.

NADNERCZA są to dwa gruczoły przylegające do górnych biegunów nerek. Są płaskimi tworami o przekroju trójkątnym i półksiężycowatym. Gruczoł nadnercza składa się z dwóch połączonych ze sobą części, zewnętrznej i wewnętrznej różnych pod względem budowy i czynności. Wytwarzają hormony:

1. Glikokortykoidy - najważniejszy z nich kortyzol
2. Mineralokortykoidy - najsilniejszy z nich aldosteron,
3. Wytwarzają również niewielkie ilości hormonów płciowych - androgenów.


Rdzeń nadnerczy - część wewnętrzna nadnerczy produkuje katecholaminy, adrenalinę i noradrenalinę, które są substancjami obecnymi również w układzie nerwowym. W ciele ludzkim gruczoły nadnerczy kontrolują szkielet, system nerwowy, zmysł węchu, kości kręgosłupa, zęby i paznokcie. Są utożsamiane z człowieka siłą, stabilizacją, uziemieniem i odwagą.

W czasie budzenia się Energii Kundalini w ciele człowieka gwałtownie zmienia się gospodarka hormonalna. Gwałtownie zmienia się w ciele cała chemia. Bardzo mocno wzrasta poziom adrenaliny we krwi. Nagły skok adrenaliny nie jest obojętny dla człowieka, w zależności od poziomu hormonów zmienia się nastrój - od stanów depresyjnych, przygnębiających, do stanów euforii, zmiany jak huśtawka targają taką osobą w dół i w górę. Wysoki poziom adrenaliny we krwi wywołuje w ciele cierpienie. Wzmaga się praca serca i mocno jest pompowana krew w układzie krwionośnym, a ta z kolei wpływa gwałtownie do mózgu. Ten stan daje nieprzyjemne objawy sercowe, mocno skacze ciśnienie krwi, występują zawroty głowy a nawet omdlenia i wiele innych symptomów. Zaburzenia w gospodarce hormonalnej mogą również doprowadzić do epilepsji.

Wznosząca się energia w kanałach Ida i Pingala płynie do góry. Usuwa na swojej drodze przeszkody, rozwiązuje więzy, które zabezpieczają przed nagłym uwolnieniem się tej energii. Węzły są po to, aby ta siła nie zniszczyła nieprzygotowanego jeszcze ciała. Ten proces jest powolny i musi wprzódy nastąpić wiele innych zmian wzdłuż całego kręgosłupa, w ośrodkach wszystkich siedmiu głównych czakr i korespondujących z nimi organów człowieka, który pragnie wejść na ścieżkę spirytualną. Nieprawidłowe działania są wielkim niebezpieczeństwem dla osoby, która próbuje za wszelką cenę otworzyć tę wielką siłę, a nie jest na to w pełni przygotowana.

Ośrodek u nasady kręgosłupa jest punktem, gdzie zgodnie z prawem ewolucji materia spotyka się już z wyższym duchem niż to było dotychczas. Wiąże się z inną formą i kształtem. Po raz pierwszy w człowieku zaczyna do głosu dochodzić Najwyższa Energia. Jeszcze w kości krzyżowej leży śpiący, skręcony wąż, ale już powoli ten ośrodek zaczyna być przemieniany.

W kolumnie stosu pacierzowego (wg ezoteryków) znajduje się potrójna nić zwana antahkaraną.

ANTAHKARANA składa się z trzech nitek:
1. Nitki życia
2. Nitki świadomości
3. Nitki twórczości.

Ta potrójna nić zawiera w sobie trzy źródła energii tzw. " trojaka droga zbliżenia się i wycofania, w hinduizmie te trzy źródła energii nazywane są Ida, Pingala i Sushumna. Antahkarana jest połączeniem - mostem pomiędzy Najwyższym Źródłem i twórczą jednostką. Jest częścią spirytualnej anatomii, połączona z fizycznym mózgiem i Najwyższym Źródłem, w momencie kiedy budzi się spirytualnie człowiek.

Jest symbolem wielowymiarowych światów, od jednego poziomu, poprzez dwa i następnie aż do siedmiu w jednej płaszczyźnie. Reprezentuje rozwój siedmiu czakr, siedmiu kolorów i siedmiu dźwięków. Przychodzi czas, że ten most zostaje całkowicie otworzony i twórcze energie ze źródła, na różnych poziomach świadomości płyną w ciało człowieka. Mogą to być energie materialne, intelektualne, albo posiadające specjalny cel. Przez ten sznur wlewa się w człowieka z Najwyższego Źródła Energia Świadomości Chrystusowej.

Kiedy w wyższej rozwojowej jednostce buduje się tęczowy most następuje manifestacja świadomości, komunikacji i kooperacji ze światem twórczym i wola.

Jeśli w człowieku nie powstanie antahkarana nigdy nie będzie właściwej drogi Sushumny, nigdy Energia Kundalini nie przepłynie prawidłowo i bezpiecznie. Wiemy już, że w jednym z tych kanałów biegnących wzdłuż kręgosłupa płynie energia życia i odżywia materię. Druga związana jest ze świadomością i rozwojem psychicznym, a droga trzecia jest drogą czystego ducha.

Według filozofii hinduskiej są to trzy aspekty: Ojciec, Matka i Syn. Rozpoczyna się w ciele człowieka życie - świadomość - forma (kształt).

Shushumna to Ojciec - Wola,
Pingala - Matka - materia - inteligencja
Ida - Syn - dusza - miłość - mądrość.

Płynące energie przeplatają się wzdłuż kręgosłupa i są w ciągłym ruchu. Dla ciała człowieka są niczym przewody elektryczne ognia, który powstaje w kości krzyżowej poprzez tarcie dwóch jednoczących się energii: męskiej i żeńskiej. Energia Kundalini przepływa coraz wyżej, budzi i otwiera czakry, usuwa przeszkody, budzi się wąż mądrości,
nadaje nowy ruch i staje się żywym światłem. Budzenie ośrodków w sposób stopniowy i uporządkowany wnosi właściwe energie i promienie.

Człowiek pracujący z tymi energiami powinien uchwycić istotę rzeczy i powinien zrozumieć ich wzajemne powiązania, polaryzację, a nie tylko pracować nad ośrodkiem energetycznym - czakrą, złe zrozumienie tej kwestii może okazać się bardzo niebezpieczne i źle poprowadzona Energia Kundalini może zniszczyć nawet ciało fizyczne.

Czym jest Ogień Kundalini?

Jest zjednoczeniem trzech ogni skupiających się u nasady kręgosłupa. Ten już zjednoczony ogień podnosi się za pomocą Słowa Mocy (Boga).

Osoby o niewystarczającej wiedzy i świadomości często same próbują wznosić energię kundalini. Ignorują fakt, że aby ten proces był dla nich pomyślny i bezpieczny powinny wpierwej zharmonizować wszystkie czakry. Często jednak jest tak, że osoba pragnąca posiadać super moce kierowana własnym egoizmem nie oczyszcza tych ośrodków i na siłę próbuję wznieść tę potężną energię nie zważając na konsekwencje. Zapominają również, że ciało fizyczne wymaga znacznej pracy, oczyszczenia, właściwego postępowania. Jeśli w takim nieprzygotowanym ciele przebudzi się Energia Kundalini, wtedy ten potrójny ogień może bardzo łatwo wymknąć się spod kontroli i dokonać wielkich zniszczeń. Każdy człowiek powinien być odpowiednio przygotowany i mieć wiedzę w jaki sposób działa ten wielki mechanizm.

Nieświadoma ciekawość oraz nadmierny wysiłek umysłu aby otworzyć Ogień Kundalini, sprawiają, że pobudzany zaczyna się przez własne tarcie przedwcześnie uwalniać, niszczy i spala tkankę eteryczną w ciele życiodajnym. Na kręgosłupie znajdują się koliste kręgi subtelnej tkanki, pomiędzy każdym ośrodkiem energetycznym - czakrą. Aby człowiek zaczął podnosić Energię Kundalini musi bezwzględnie być "czysty". Chodzi tutaj o czystość życia i pozom rozwoju spirytualnej woli. Wówczas te koliste, eteryczne kręgi same się rozpływają.

Znane są cztery kręgi, mówi się, że ich rozproszenie budzi w człowieku poczwórną osobowość, która jest wysoko rozwinięta i ożywia ośrodek trzeciego oka. Droga staje się wolna - przeszkody automatycznie znikają. Czym wyżej kręgosłupa, tym wyższej jakości są kręgi, a w samej głowie są jeszcze bardziej wartościowe.

Przecinają czaszkę na dwoje: poziomo i pionowo. W ten sposób symbolizują krzyż.

KRZYŻ, na którym był ukrzyżowany SYN BOŻY.

Ten powyższy opis przedstawia bardzo ogólnikowo tą wielką Siłę Kundalini i jej mechanizm działania. Kiedy nadchodzi właściwy, czas nie potrzebny jest żaden nacisk na ciało. "Czyste " ciało i służba dla innych otwiera główne kanały energetyczne i Ogień Kundalini rozpoczyna swą pracę. Wchodząca energia przenika energetyczne ośrodki z wielką siłę i rozpoczyna się proces transformacji i transmutacji. Dusza człowieka otrzymuje światło, miłość, spokój, jest daleka od materializmu i egoizmu. Osoby naznaczone tą energią łatwo rozpoznaje świat. Posiadają dużą moc, sprawiedliwy osąd, walczą ze światem niskich energii i manipulantów. Walczą o pokój i sprawiedliwość. Znamy wszyscy wiele takie postaci, jedną z bardziej manifestujących się na świecie, walczący o byt innych był Gandhi.

Vancouver
4 May, 2007

WIESŁAWA