KUNDALINI

NIECH NIE WYSCHNIE RZEKA ŻYCIA

Bioenergia - znana jako siła życiowa, chi, prana, aura - istnieje wiele nazw tej samej energii. Myśli są impulsem elektrycznym w mózgu. Mózg działa na bioelektryczność. Kiedy energia elektryczna nie przepływa równo w ciele są drgawki i inne zakłócenia. Poziom bioelektryczności w człowieku określa nasze fizyczne i psychiczne zdrowie. Ludzie chorzy fizycznie, z depresją posiadają mniejsze zasoby bioelektryczności. Kiedy następuje wzrost bioelektryczności zwiększa się nasza energia, odporność na choroby, pozytywne myślenie, wzmacnia się siła naszej myśli.

Wraz ze wzrostem bioelektryczności nasze myśli (impulsy elektryczne) stają się mocniejsze i bardziej manifestują się w rzeczywistości. Nasze zdrowie, nasz sukces zależy od siły naszej aury (pola bioelektrycznego). Tylko dzięki sile duszy (potędze bioelektryczności) człowiek może wznieść się do boskości.

Istnieje 7 głównych czakr w ciele człowieka położonych wzdłuż kręgosłupa, które są zbiornikami energii zasilającymi nasze główne organy. W Biblii są określone jako 7 pieczęci, 7 plam ognia, które palą się przed tronem Boga. Zwane są jako pieczęcie, ponieważ są centrami mocy i wiedzy.

Kundalini - wąż ognia, kiedy się przebudzi wznosi się z kości krzyżowej wzdłuż kręgosłupa do góry, otwierając wszystkie główne czakry, wszystkie 7 musi być dokładnie otworzone a energia powinna płynąć bez przeszkód. Kundalini jest siłą życia, kiedy mamy jej za mało w sobie szybko starzejemy się, tracimy fizyczną elastyczność, siła życiowa przepływa w mniejszych ilościach, człowiek szybko kończy życie.

Przebudzone Kundalini wzmacnia i potęguje aurę, daje poczucie lekkości, otwiera umysł, komunikację, telepatię, uodparnia na choroby, a także niesie sama w sobie moc uzdrawiania.

Energia Kundalini po przebudzeniu tworzy pionowe połączenie między czakrami, otwiera subtelne kanały nadi, przede wszystkim centralny kanał, który jest umieszczony wzdłuż kręgosłupa, zwany Sushumna. Kundalini jest przede wszystkim siłą uzdrawiania i wywołuje przeżycia mistyczne lecz na początku przebudzenia jej skutki bywają bardzo nieprzyjemne... i taki stan może nawet trwać długie lata.

Energia Kundalini jest znana na całym świecie, w różnych krajach, religiach:
-Kundalini - Indie
-Pneuma - Grecja
-Sekkina - Judaizm
-Ciajtanja - Starożytni Sumerowie
-Ruaach - Starożytne hebrajskie pismo święte
-Mana - Huna
-Ki -Akido
-Chi - Tai Chi
-Umbala - Akan - plemię afrykańskie.

U każdej osoby, u której budzi się Energia Kundalini mocno wzrasta głębia umysłu. Kundalini jest znane od tysięcy lat... niestety, dzisiejszy świat nadal nie jest gotowy na wiedzę na temat Kundalini... nadal ludzie nie mają pojęcia o czym nauczał Jezus mówiąc: "Woda życia", "Żywa woda"... żywa woda życia to naturalny stan człowieka, w którym energia rozlewa się w nim bez ograniczeń. Jest to ważny klucz do zrozumienia natury Energii Kundalini i jej wpływ na człowieka.

Najważniejsze żeby zrozumieć o Kundalini, że daje życie... i jest to żywa woda, na której płyniemy, czyli nasza rzeka życia, która stale przekracza swoją samoświadomość i poczucie tożsamości.

Dlaczego więc człowiek nadal tej Energii nie rozumie?

Można powiedzieć, że głównym problemem na Ziemi jest to, że większość ludzi stworzyło sobie różne warunki w umysłach, które blokują im zrozumienie, a zarazem wyłączają naturalny przepływ Energii Kundalini przez ich pola elektryczne. Ludzka rzeka życia ma być kanałem dla przepływu bezwarunkowej miłości Boga. Bezwarunkowa miłość nigdy nie stoi w miejscu. Kiedy jesteś w przypływie miłości nie przyjmujesz żadnych ziemskich warunków na Ziemi, czujesz się wolny.

Ludziom pozbawionym bezwarunkowej miłości ciężko jest manifestować się na Ziemi. Większość ludzi używa siły psychicznej i emocjonalnej i właśnie takie uczucia przepływają przez ich ciała. Energia Kundalini powinna przepływać naturalnie w każdym jednym ciele człowieka. Jeśli nie przepływa, znaczy została zablokowana na poziomie podświadomości i w ośrodkach 7 czakr... te blokady ograniczają przepływ życia.

Toteż teraz zastanówmy się z czym ludzie walczą? Jaki jest sens tej walki aby zatrzymać za wszelką cenę przepływ energii życia w ciele człowieka? Dlaczego są ludzie, którzy aż tak walczą aby ten przepływ energii wyłączyć, straszą innych szatanem, demonami, ograniczając przepływ energii życia i zdrowia, wywołują w ludziach strach, lęk. Trudno zrozumieć, dlaczego niektóre religii zakłóciły ten naturalny proces, wyłączają naszą energię życia... ograniczając tym samym działanie naszego systemu nerwowego i pola elektromagnetycznego, przez co w naszym ciele nie ma właściwego przepływu światła. Dlaczego z naszych wyższych oktaw energii umniejszamy sobie je na niższe i szybko się wypalamy? W czyim jest  to interesie abyśmy żyli krótko i nędznie? Często pytamy dlaczego biblijni ludzie tak długo żyli, a dlaczego nam się to nie udaje? A może mieli w sobie aktywną rzekę życia, która cały czas płynęła przez ich ciało.

Wiadomo, że wystarczy oczyścić nasze czakry i pole energetyczne i już uzyskujemy wysoki stopień równowagi i harmonii. Równowaga i harmonia są również kluczem do naszego pomyślnego rozwoju duchowego.

Ale te dwie rzeczy mogą być tylko osiągnięte przez brak przywiązania. A przecież obecnie największym problemem naszego osobistego rozwoju duchowego jest koncentracja na naszym osobistym sukcesie, wynikach, uwielbieniu siebie, gratyfikacji, a nasz rozwój duchowy ciągle jest w powijakach. Nawet jak ludzie to wiedzą chcą dostać i jedno i drugie bez większych wysiłków... albo przy minimalnej pracy za pomocą jakiejś duchowej techniki.

Jezus uczył wprzódy: "Szukajmy królestwa Bożego w nas"... czyli Świadomości Chrystusa czyli zrównoważonego i harmonijnego przepływu energii przez nasze istnienie. Jeśli chcesz osiągnąć Świadomość Chrystusową musisz wprzódy usunąć wszystkie blokady, dysproporcje i zrównoważyć pola energii, stopniowo otwierając się na rzekę życia, która zacznie płynąć w naturalny sposób ale nie należy wywoływać tego strumienia za pomocą wyszukanych technik bez należytego oczyszczenia ciała i spalenia karmy.

Jakie są sekrety 7 promieni? Kto trzyma w ręku lampy... mądre panny podlewają oliwę pod swoje lampy - czyli otwierają czakry i są gotowe na przyjście tego Wielkiego Pana - czyli Jaźni Chrystusowej. Niektóre kościoły zrobiły ludziom okrutną krzywdę tłumacząc zupełnie inaczej nauki Jezusa, interpretując je na swój sposób... i robią jeszcze większą krzywdę strasząc ludzi czakrami, Energią Kundalini jako złem.

A w XXI wieku bywa jeszcze i tak, że w Chinach zabija się tysiące ludzi z powodu ćwiczeń Qi-Gong, które rozbudzają tą wielką energię i poprawiają jakość życia człowieka i zdrowia. Oczywiście przebudzenie tej energii doprowadza ludzi do szybkiego duchowego przebudzenia.

I jeszcze raz pytam, komu to służy aby człowiek nie był za długo młody, zdrowy, świadomy, silny... nasz organizm potrafi bronić się sam, nie potrzebujemy lekarzy, trzeba mu dać tylko szanse i odpowiednie warunki a nie wygaszać w nim lampy (czakry) i nie wysuszać jego rzeki życia (Energii Kundalini).

Kto ma uszy niech słucha,
kto ma oczy niech patrzy,
a kto nie chce
niech nadal w miejscu drepcze.

Vancouver
11 Jan. 2015

WIESŁAWA