KUNDALINI

M紌G CZΜWIEKA I WY特ZA 名IADOMO汎

M霩g cz這wieka sk豉da si z oko這 20 bilion闚 neuron闚, kt鏎e zawieraj i przekazuj elektryczne impulsy. Kiedy wszystkie neurony razem rytmicznie s zsynchronizowane ukazuje si elektryczny potencja we wszystkich po陰czeniach pomi璠zy neuronami. Im wi璚ej neuron闚 pracuje w doskona貫j synchronii tym wi瘯szy jest potencja (amplitudy) elektrycznych drga - mikrowolt, kt鏎e mierzone s Hertzach (cykl na sek.). Liczba cyklu na sekund jest rytmem m霩gowym zwanym te fal m霩gow - pr康em czynno軼iowym. Dwa parametry: amplituda i cz瘰totliwo嗆.

Fale m霩gowe - cykle aktywno軼i bioelektrycznej m霩gu s rejestrowane za pomoc aparatu zwanego elektroencefalografem (EEG). Posiada on kilkana軼ie elektrod, kt鏎e przy陰cza si do sk鏎y za pomoc specjalnego kremu i mierzy si cz瘰totliwo嗆 i amplitud - ilo嗆 impuls闚 na sekund i wielko嗆 zmian napi璚ia w m霩gu. Za pomoc EEG sygna造 przechodz do komputera i s analizowane amplitudy drga i ich cz瘰totliwo軼i.

W zale積o軼i od ich cz瘰totliwo軼i fale m霩gowe podzielone s na pi耩 kategorii. ( Klasyfikacja wed逝g Prof. A. Nowberga).

1. Delta: 0,4 - 4 Hz, kt鏎e dominuj podczas komy i g喚bokiego snu.

2. Theta: 4 - 8 Hz s po陰czone z emocjami, wyst瘼uj podczas trans闚, 郾ienia, intensywnego marzenia, charakteryzuj si szybkim ruchem ga貫k ocznych.

3. Alpha: 8 - 13 Hz, refleks m霩gu podczas bezczynno軼i, najcz窷ciej spotykany u ludzi, kt鏎zy si przebudz ze snu, ale jeszcze maj zamkni皻e oczy. Fale Alpha niczym furtka 陰cz dwa 鈍iaty wewn皻rzny i zewn皻rzny - 鈍iadomo嗆 i nie鈍iadomo嗆.

4. Beta: 13 - 30 Hz wskazuje du篡 wzrost, mentalny alert, stan wysokiej koncentracji w chwili niepokoju i strachu.

5. Gamma: 30 - 42 Hz spokrewniony z wol, wysoki energetyczny stan, w kt鏎ym wyst瘼uj ekstazy.

Delta i Theta s falami stanu nie鈍iadomo軼i, a Alpha, Beta i Gamma stanu 鈍iadomego.

Trzy ostatnie, wed逝g ostatnich bada naukowych s falami przypisywanymi ludziom o najwy窺zym stopniu 鈍iadomo軼i jak znaleziono u cz這wieka.

Synchronizacja m霩gu, dzi瘯i kt鏎ej osi庵a si maksimum lub minimum w tym samym czasie, r騜ne cz窷ci m霩gu pracuj w tym samym rytmie. Zachodzi sprawne przekazywanie pobudze z jednej cz窷ci m霩gu do drugiej, zachodzi prawid這wa wymiana informacji. Brak pami璚i do os鏏 lub rzeczy etc ... jest spowodowany brakiem synchronizacji. Wyst瘼uje w chwili zm璚zenia, rozkojarzenia i stresu.

Aby dobrze zsynchronizowa prac obu p馧kul m霩gowych i poszczeg鏊nych p豉t闚 m霩gu mi璠zy sob nale篡 s逝cha odpowiedniej muzyki o spokojnych rytmach. Wspania貫 s kryszta這we misy. Wskazana jest medytacja z p這mieniem 鈍iecy. W czasie wyciszenia ustawi pal帷 si 鈍iec na wysoko軼i oczu, lekko je przymru篡 i koncentrowa uwag na p這mieniu. Wystarczy 5 minut dziennie takich 獞icze, aby poprawi prac w豉snego m霩gu. Wskazane jest przegl康anie rysunk闚 kolorowych mandali i sekretnej geometrii, kt鏎e s wspania造mi generatorami energetycznymi.

Obecnie na ca造m 鈍iecie prowadzone s prace nad m霩giem. Posiadamy coraz wi璚ej odpowiedniej aparatury: SPECT, fMRI, EEG. Coraz wi璚ej naukowc闚 bada m霩g i jego ewolucj na przestrzeni milion闚 lat. Jednym z bardziej znanych jest Andrew Newberg, profesor medycyny nuklearnej z Uniwersytetu w Pensylwanii. Zajmuje si badaniem m霩gu cz這wieka i jego po陰czenia z kosmosem - z Bogiem. Wyda ksi捫k " Why God Won't Go Away".

Opisa w niej swoj prac i badania ludzkiego m霩gu wsp馧pracuj帷 z mnichami tybeta雟kimi. Za pomoc SPECT bada stan ich m霩gu podczas medytacji i normalnych aktywno軼i 篡ciowych. Zauwa篡, 瞠 w czasie g喚bokich medytacji zapala si czerwonym 鈍iat貫m przednia cz窷 m霩gu wskazuj帷 na zwi瘯szenie przep造wu krwi i aktywno嗆 neuron闚 w tym rejonie. Nazwa ten obszar - Attention Association Area (Stowarzyszona Powierzchnia Uwagi - AAA) W tym samym czasie niespodziewanie w g鏎nych granicz帷ych z tym rejonem p豉tach m霩gu, kt鏎y nazwa Orientation Association Area (Stowarzyszona Powierzchnia Orientacyjna - OAA) kolor zmienia si na granatowy wskazuj帷, 瞠 w tym miejscu nast徙i這 gwa速owne przerwanie pracy m霩gu.

Wed逝g jego teorii podczas medytacji jest przerwana 陰czno嗆 ze 鈍iatem zewn皻rznym i r闚nie w tym samym czasie, blokuje si aktywno嗆 neuron闚 w tej cz窷ci m霩gu. W czasie kiedy "guru" wykonuj mantry nast瘼uje jeszcze szybsza praca neuron闚 w rejonie AAA. Rejon OAA daje cz這wiekowi zdolno軼i orientacji w przestrzeni i czasie, Uniwersum i poczucie bycia sob. Jest siedzib rozumu i ego. Kiedy ten obszar jest wy陰czony, wy陰cza si r闚nie poczucie fizycznego ograniczenia cia豉, znika uczucie odosobnienia. M霩g ju bez granic, nie rozgranicza pomi璠zy byciem jednostk, 陰czy si ze wszystkim i z ka盥ym. Newberg t sytuacje nazwa Absolutnym Po陰czeniem z Najwy窺zym Stanem "bycia w Jedno軼i". U os鏏 wykonuj帷ych praktyki spirytualne, obserwuje si mocniej rozbudowane przednie p豉ty m霩gu.

Richard Davidson - neuronaukowiec z Universtytetu Wisconsin pracowa z tybeta雟kim Dalaj Lam. W kilku jego g喚bokich medytacjach Davidson zauwa篡 bardzo wysok aktywno嗆 przednich p豉t闚 m霩gu, szczeg鏊nie po lewej stronie, zwi您anej z uczuciem rado軼i, szcz窷cia i wsp馧czucia. EEG wykaza這 we wszystkich medytacjach pot篹n aktywno嗆 fali Gamma. U tybeta雟kich mnich闚 poziom spirytualnego rozwoju znajduje si w trwa造m przebudzonym stanie.

Badania naukowc闚 sugeruj, 瞠 proces przebudzenia spirytualnego nie jest tylko psychologiczn zmian m霩gu lub zmian w豉snej filozofii. Przede wszystkim jest rezultatem zmiany funkcji m霩gu z o鈔odka OAA i uruchomienie przedniego p豉ta AAA. Kiedy zasadniczo zmniejszy si aktywacja OAA, a zwi瘯szy AAA taka jednostka budzi si i wzrasta na wy窺zy poziom 鈍iadomo軼i. Rejon AAA otwiera intensywnie energia Kundalini.

Wielokrotnie praca m霩gu jest zak堯cana zaburzeniami w czynno軼iach kory m霩gowej, gdzie nast瘼uj zaburzenia elektrycznej aktywno軼i m霩gu, brak odpowiedniej synchronizacji. Znane s nam: padaczka i Parkinson, jedne z chor鏏 powsta貫 ze z貫j pracy m霩gu. Cz瘰totliwo嗆 rytm闚 m霩gowych ma r騜ne warto軼i w zale積o軼i od stanu 鈍iadomo軼i w jakim aktualnie znajduje si cz這wiek.

Vancouver
4 July 2007

WIESxWA