KUNDALINI

MÓZG CZŁOWIEKA I WYŻSZA ŚWIADOMOŚĆ

Mózg człowieka składa się z około 20 bilionów neuronów, które zawierają i przekazują elektryczne impulsy. Kiedy wszystkie neurony razem rytmicznie są zsynchronizowane ukazuje się elektryczny potencjał we wszystkich połączeniach pomiędzy neuronami. Im więcej neuronów pracuje w doskonałej synchronii tym większy jest potencjał (amplitudy) elektrycznych drgań - mikrowolt, które mierzone są Hertzach (cykl na sek.). Liczba cyklu na sekundę jest rytmem mózgowym zwanym też falą mózgową - prądem czynnościowym. Dwa parametry: amplituda i częstotliwość.

Fale mózgowe - cykle aktywności bioelektrycznej mózgu są rejestrowane za pomocą aparatu zwanego elektroencefalografem (EEG). Posiada on kilkanaście elektrod, które przyłącza się do skóry za pomocą specjalnego kremu i mierzy się częstotliwość i amplitudę - ilość impulsów na sekundę i wielkość zmian napięcia w mózgu. Za pomocą EEG sygnały przechodzą do komputera i są analizowane amplitudy drgań i ich częstotliwości.

W zależności od ich częstotliwości fale mózgowe podzielone są na pięć kategorii. ( Klasyfikacja według Prof. A. Nowberga).

1. Delta: 0,4 - 4 Hz, które dominują podczas komy i głębokiego snu.

2. Theta: 4 - 8 Hz są połączone z emocjami, występują podczas transów, śnienia, intensywnego marzenia, charakteryzują się szybkim ruchem gałek ocznych.

3. Alpha: 8 - 13 Hz, refleks mózgu podczas bezczynności, najczęściej spotykany u ludzi, którzy się przebudzą ze snu, ale jeszcze mają zamknięte oczy. Fale Alpha niczym furtka łączą dwa światy wewnętrzny i zewnętrzny - świadomość i nieświadomość.

4. Beta: 13 - 30 Hz wskazuje duży wzrost, mentalny alert, stan wysokiej koncentracji w chwili niepokoju i strachu.

5. Gamma: 30 - 42 Hz spokrewniony z wolą, wysoki energetyczny stan, w którym występują ekstazy.

Delta i Theta są falami stanu nieświadomości, a Alpha, Beta i Gamma stanu świadomego.

Trzy ostatnie, według ostatnich badań naukowych są falami przypisywanymi ludziom o najwyższym stopniu świadomości jaką znaleziono u człowieka.

Synchronizacja mózgu, dzięki której osiąga się maksimum lub minimum w tym samym czasie, różne części mózgu pracują w tym samym rytmie. Zachodzi sprawne przekazywanie pobudzeń z jednej części mózgu do drugiej, zachodzi prawidłowa wymiana informacji. Brak pamięci do osób lub rzeczy etc ... jest spowodowany brakiem synchronizacji. Występuje w chwili zmęczenia, rozkojarzenia i stresu.

Aby dobrze zsynchronizować pracę obu półkul mózgowych i poszczególnych płatów mózgu między sobą należy słuchać odpowiedniej muzyki o spokojnych rytmach. Wspaniałe są kryształowe misy. Wskazana jest medytacja z płomieniem świecy. W czasie wyciszenia ustawić palącą się świecę na wysokości oczu, lekko je przymrużyć i koncentrować uwagę na płomieniu. Wystarczy 5 minut dziennie takich ćwiczeń, aby poprawić pracę własnego mózgu. Wskazane jest przeglądanie rysunków kolorowych mandali i sekretnej geometrii, które są wspaniałymi generatorami energetycznymi.

Obecnie na całym świecie prowadzone są prace nad mózgiem. Posiadamy coraz więcej odpowiedniej aparatury: SPECT, fMRI, EEG. Coraz więcej naukowców bada mózg i jego ewolucję na przestrzeni milionów lat. Jednym z bardziej znanych jest Andrew Newberg, profesor medycyny nuklearnej z Uniwersytetu w Pensylwanii. Zajmuje się badaniem mózgu człowieka i jego połączenia z kosmosem - z Bogiem. Wydał książkę " Why God Won't Go Away".

Opisał w niej swoją pracę i badania ludzkiego mózgu współpracując z mnichami tybetańskimi. Za pomocą SPECT badał stan ich mózgu podczas medytacji i normalnych aktywności życiowych. Zauważył, że w czasie głębokich medytacji zapala się czerwonym światłem przednia część mózgu wskazując na zwiększenie przepływu krwi i aktywność neuronów w tym rejonie. Nazwał ten obszar - Attention Association Area (Stowarzyszona Powierzchnia Uwagi - AAA) W tym samym czasie niespodziewanie w górnych graniczących z tym rejonem płatach mózgu, który nazwał Orientation Association Area (Stowarzyszona Powierzchnia Orientacyjna - OAA) kolor zmienia się na granatowy wskazując, że w tym miejscu nastąpiło gwałtowne przerwanie pracy mózgu.

Według jego teorii podczas medytacji jest przerwana łączność ze światem zewnętrznym i również w tym samym czasie, blokuje się aktywność neuronów w tej części mózgu. W czasie kiedy "guru" wykonują mantry następuje jeszcze szybsza praca neuronów w rejonie AAA. Rejon OAA daje człowiekowi zdolności orientacji w przestrzeni i czasie, Uniwersum i poczucie bycia sobą. Jest siedzibą rozumu i ego. Kiedy ten obszar jest wyłączony, wyłącza się również poczucie fizycznego ograniczenia ciała, znika uczucie odosobnienia. Mózg już bez granic, nie rozgranicza pomiędzy byciem jednostką, łączy się ze wszystkim i z każdym. Newberg tą sytuacje nazwał Absolutnym Połączeniem z Najwyższym Stanem "bycia w Jedności". U osób wykonujących praktyki spirytualne, obserwuje się mocniej rozbudowane przednie płaty mózgu.

Richard Davidson - neuronaukowiec z Universtytetu Wisconsin pracował z tybetańskim Dalaj Lamą. W kilku jego głębokich medytacjach Davidson zauważył bardzo wysoką aktywność przednich płatów mózgu, szczególnie po lewej stronie, związanej z uczuciem radości, szczęścia i współczucia. EEG wykazało we wszystkich medytacjach potężną aktywność fali Gamma. U tybetańskich mnichów poziom spirytualnego rozwoju znajduje się w trwałym przebudzonym stanie.

Badania naukowców sugerują, że proces przebudzenia spirytualnego nie jest tylko psychologiczną zmianą mózgu lub zmianą własnej filozofii. Przede wszystkim jest rezultatem zmiany funkcji mózgu z ośrodka OAA i uruchomienie przedniego płata AAA. Kiedy zasadniczo zmniejszy się aktywacja OAA, a zwiększy AAA taka jednostka budzi się i wzrasta na wyższy poziom świadomości. Rejon AAA otwiera intensywnie energia Kundalini.

Wielokrotnie praca mózgu jest zakłócana zaburzeniami w czynnościach kory mózgowej, gdzie następują zaburzenia elektrycznej aktywności mózgu, brak odpowiedniej synchronizacji. Znane są nam: padaczka i Parkinson, jedne z chorób powstałe ze złej pracy mózgu. Częstotliwość rytmów mózgowych ma różne wartości w zależności od stanu świadomości w jakim aktualnie znajduje się człowiek.

Vancouver
4 July 2007

WIESŁAWA